Wir ssący

Wir ssący (ang. Suction vortex) – małe, ale bardzo intensywne zawirowanie w obrębie trąby powietrznej. Istnienie kilku wirów ssących w jednej trąbie powietrznej klasyfikuje tę trąbę jako tornado wielowirowe (multi-vortex tornado). Wiry ssące są odpowiedzialne za najpoważniejsze zniszczenia, które notuje się w tornadach kategorii F4 i F5.