Wirowość

Wirowość (ang. vorticity) – wielkość charakteryzująca rotację płynu. W meteorologii odnosi się zazwyczaj do pionowej składowej rotacji (rotacja wokół osi nachylonej prostopadle do powierzchni ziemi) i najczęściej używana jest w odniesieniu do mezoskalowych i synoptycznych systemów pogodowych. Na półkuli północnej dodatnie wartości wirowości wskazują na skłonność do występowania rotacji cyklonalnej (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), a ujemne wartości na skłonność do występowania rotacji antycyklonalnej (zgodnej z ruchem wskazówek zegara).

Dodaj komentarz