Zatoka

Zatoka niżowa widoczna w Polsce Zachodniej (źródło: Estofex)

Zatoka niżowa widoczna w Polsce Zachodniej (źródło: Estofex)

Zatoka – jest to wąska strefa obniżonego ciśnienia otoczona z trzech stron przez ciśnienie wyższe, natomiast z jednej strony połączona jest z niżem. Zwykle przybiera kształt litery „U” lub „V”. Zazwyczaj nie jest związana z cyrkulacją zamkniętą, przez co termin ten używa się dla odróżnienia takiego układu pogodowego od niżu odciętego (zamkniętego). Pojęcie stosuje się przede wszystkim do opisywania sytuacji na mapach dolnych, jego przeciwieństwem jest klin.

Dodaj komentarz