Prognoza konwekcyjna na dzień 25.06.2016 i na noc 25/26.06.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.06.2016, godz. 08:00 CEST do 26.06.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej, północnej i centralnej Polski głównie ze względu na intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, centralnej i północnej Polski ze względu na intensywne opady dszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.06.2016 i na noc 25/26.06.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W sobotę sytuacja synoptyczna nad Europą nie ulegnie większym zmianom. Głównymi ośrodkami barycznymi wpływającymi na pogodę na Starym Kontynencie, będą niż znad Wielkiej Brytanii i rozległy wyż znad pogranicza Rosji, Ukrainy i Białorusi. Taka sytuacja gwarantuje napływ gorącego, a zarazem wilgotnego zwrotnikowego powietrza do Środkowej Europy. W zachodniej części Polski swoją obecność zaznaczy niewielki niż atmosferyczny znad Niemiec, który będzie się przemieszczać na północ. W nocy od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać polarnomorska masa powietrza.

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

W ciągu dnia dojdzie do znacznego nagromazenia pary wodnej w przyziemnej warstwie atmosfery. Przy temperaturze rzędu 30-34 stopnii Celsjusza, punkt rosy wzrośnie do 18-21 C. Takie warunki będą odpowiadaly za wzrost poziomu kondensacji z uniesienia do 1400-2200 m. W środkowej troposferze znajdą się stosunkowo suche warstwy powietrza, które będą się cechować względnie dużym pionowym gradnientem temperatur, przekraczającym 7 stopni C/km. Tym samym energia CAPE wyniesie 1500-3000 J/kg, LI do -9. Warunki kinematyczne będą się utrzymywać na umiarkowanym poziomie (DLS < 15 m/s, LLS < 10 m/s). Inicjacji głębokiej konwekcji będą sprzyjać strefy przedfrontowej konwergencji wiatru.

Na tej podstawie prognozuje się wystąpienie burz, które mogą przybrać gwałtowny charakter. Najsilniejszych zjawisk należy spodziewać się późnym popołudniem i wieczorem. Modele numeryczne sugerują powstanie burz pulsacyjnych, które w początkowej fazie mogą być izolowane. Z biegiem czasu komórki konwekcyjne będą miały tendencję do łączenia się w multikomórki lub mezoskalowy układ konwekcyjny, być może w postaci training storms. W godzinach popołudniowych największym zagrożeniem podczas burz będą silne, punktowe porywy wiatru dochodzące lub nawet przeraczające 110 km/h, za które odpowiadać będą zjawiska typu downburst (microburst). W przypadku burz pulsacyjnych i ewentualnych superkomórek należy liczyć się z opadami gradu o średnicy 2-4 cm. W miarę rozwoju sytuacji, największym zagrożeniem podczas burz staną się ulewne opady deszczu (do 50 mm), które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. Będzie to możliwe za sprawą niewielkiego poziomego przepływu powietrza, niewielkiej prędkości przemieszczania się stref konwekcyjnych i przechodzenia wielu komórek burzowych nad jednym regionem. Burze będą się przemieszczać na północny-wschód. W nocy zjawiska powinny słabnąć, jednak lokalnie mogą się utrzymywać do godzin porannych.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

Na tym obszarze warunki termodynamiczno-kinematyczne będą podobne do tych z obszaru objętego 2 stopniem zagrożenia. Główną różnicą będzie odległość od sfrefy frontowej, przez co nie będzie tutaj wyraźnych stref konwergencji wiatru. Dlatego należy się spodziewać, że burze wystąpią głównie w godzinach wieczornych i nocnych. Wyjątkiem mogą być obszary górskie, gdzie burze mogą się rozwijać za sprawą wspomagania orograficznego. Największym zagrożeniem podczas burz, głównie w postaci multikomórek lub MCS, będą intensywne opady deszczu, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień. Opady gradu o średnicy do 3 cm i wiatr do 100 km/h również mogą się zdarzyć.

Opublikowano News, Prognozy | 192 komentarzy

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 24.06.2016 i na noc 24/25.06.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.06.2016, godz. 08:00 CEST do 25.06.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowej (obszary górskie i podgórskie) głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego, silnych porywów wiatru i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.06.2016 i na noc 24/25.06.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.06.2016 i na noc 24/25.06.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek na wschód od Polski znajdzie się centrum rozległego układu wysokiego ciśnienia. Z południowego zachodu Europy będzie napływać wygrzana zwrotnikowa masa powietrza. Nasz kraj będzie znajdować się na obszarze występowania bardzo małego gradientu barycznego zarówno w dolnych, jak i w wyższych poziomach troposfery, stąd przepływ powietrza nad naszym krajem będzie charakteryzować się bardzo małą prędkością, a wskaźniki kinematyczne będą mieć bardzo niskie wartości. Wraz z gorącą masą powietrza pojawi się umiarkowanie duża energia potencjalna dostępna drogą konwekcji, zwłaszcza w południowej części kraju. Burze w takich warunkach są możliwe, jednak ich występowanie będzie warunkowane w znacznej mierze przez mechanizmy wspomagania rozwoju konwekcji, w tym występowanie wspomagania orograficznego oraz strefy zbieżności wiatru w dolnej troposferze.

OMÓWIENIE: Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | 1 351 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.06.2016 oraz noc 23/24.06.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.06.2016, godz. 08:00 CEST do 24.06.2016, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru południowo-wschodniej części kraju głównie przed silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W czwartek cały kraju znajdzie się w zasięgu rozległego układy wysokiego ciśnienia z centrum nad zachodnią Białorusią. Do Polski napływać będzie ciepła i sucha polarno-morska masa powietrza. Jedynie na południowym-wschodzie pojawi się więcej wilgoci i tam mogą pojawić się przelotne opady oraz burze, które mogą być gwałtowne. Będzie bardzo gorąco, w całej Polsce około 30 stopni.

OMÓWIENIE:

…Polska południowo-wschodnia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.06.2016 oraz noc 23/24.06.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.06.2016 oraz noc 23/24.06.2016

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie kilku burz, które mogą być dość gwałtowne. Mogą one powstawać już około południa. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane i duże. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 1000 – 1500 J/kg, a Lifted Index spadnie do -5⁰C. Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.
Dodatkowym czynnikiem wspomagającym konwekcję będzie zbieżność wiatrów w dolnej troposferze oraz pionowy gradient temperatur w środkowej troposferze. Brak warunków kinematycznych spowoduje, że komórki burzowe będą przemieszczać się wolno oraz nie powinny organizować się w większe struktury. Podczas przechodzenia burz mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru (do 100 km/h), ulewne opady deszczu powodujące podtopienia oraz opady gradu o średnicy do 3 cm.

Opublikowano News, Prognozy | 1 021 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2016 oraz noc 22/23.06.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.06.2016 godz. 08:00 CEST do 23.06.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA został wydany z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu opadów gradu i silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę Polska znajdzie się pod wpływem wyżu w ciepłej masie powietrza polarnego. Na południowo-wschodnim krańcu naszego kraju zaznaczy się jeszcze wpływ frontu atmosferycznego. Do zachodniej części Polski również napłynie wilgotniejsze powietrze. W związku z tym w tych rejonach możliwe jest wystąpienie burz.

OMÓWIENIE:

…Południowy-wschód Polski…

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2016 oraz noc 22/23.06.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2016 oraz noc 22/23.06.2016

W rejonie prognozowana jest umiarkowana chwiejność (CAPE 500-1500 J/kg). Na skutek ruchów orograficznych i konwergencji może dojść do rozwoju chmur Cb. Konwekcja będzie się rozwijała w warunkach małych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru i prognozowany jest głównie rozwój pojedynczych komórek lub niezorganizowanych multikomórek. W trakcie swego istnienia burze miejscami mogą przynieść ulewne opady deszczu, grad (zwłaszcza na terenach wyżej położonych) i silniejsze porywy wiatru. Ryzyko gwałtowniejszych zjawisk występuje zwłaszcza na samym krańcu Polski, ale istnieje też możliwość, że silniejsze burze rozwiną się tylko u naszych sąsiadów. Ich rozwój możliwy jest o każdej porze doby, ale największe szanse występują w godzinach popołudniowych i wieczornych.

…Zachód Polski…

W rejonie prognozowana jest mała chwiejność (CAPE 200-600 J/kg). Na skutek nasłonecznienia dojdzie do rozwoju chmur konwekcyjnych. Chmury Cb będą się rozwijać w warunkach małych/umiarkowanych pionowych uskoków wiatru i prognozowany jest rozwój pojedynczych komórek i niewielkich burz wielokomórkowych. Konwekcja będzie rozwijać się przede wszystkim w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Opublikowano News, Prognozy | 759 komentarzy