Prognoza konwekcyjna na dzień 22.05.2019 i na noc 22/23.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.05.2019 godz. 08:00 CEST do 23.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We środę nad Polską w dalszym ciągu będzie stacjonował niż oraz związany z nim front okluzji. Do naszego kraju wciąż będzie napływać chwiejne powietrze o korzeniach czarnomorskich, w związku z czym w wielu miejscach spodziewane są przelotne opady oraz burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia i możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.05.2019 i na noc 22/23.05.2019
Prognoza konwekcyjna na dzień 22.05.2019 i na noc 22/23.05.2019

W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (CAPE 400- 800 J/kg). W środowisku umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS 10-18 m/s) i w obecności silnych mechanizmów wspomagających konwekcje (ruchy wznoszące i konwergencja w rejonie frontu) należy spodziewać się rozwoju burz wielokomórkowych. Stacjonarność układu oznacza możliwość powstania tzw. układu training storms, gdzie wiele komórek burzowych przechodzi nad jednym obszarem. Właśnie ten scenariusz (w połączeniu z relatywnie dużą wodnością troposfery) skutkuje znacznymi sumami opadowymi, co może doprowadzić do lokalnych podtopień i zalań. Stopień 1 zostaje wydany na obszarze, gdzie ryzyko ulewnych opadów jest największe ze względu na możliwy intensywny rozwój chmur Cb wzdłuż frontu. Na pozostałym obszarze burze powinny mieć bardziej rozproszony charakter (głównie w postaci pojedynczych komórek i niezorganizowanych multikomórek). Burze możliwe są przez większość doby, ale ich największa aktywność przypadnie na godziny popołudniowe i wieczorne.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2019 oraz noc 21/22.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.05.2019 godz. 08:00 CEST do 22.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej, środkowej, częściowo zachodniej i północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, większego gradu oraz punktowo silnych porywów wiatru, a także w mniejszym stopniu ze względu na możliwość rozwoju trąb powietrznych …

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na 21.05.2019 i na noc 21/22.05.2019

Polska pozostanie w środowisku rozległego strumienia ciepłej i zasobnej w wilgoć polarno-morskiej masy powietrza z adwekcją postępującą znad południowej oraz południowo – wschodniej części kontynentu europejskiego. Bezpośrednio nad naszym krajem znajdzie się centrum układu niskiego ciśnienia, który dość wyraźnie zaburzy pole przepływu powietrza w dolnej i środkowej troposferze.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

W ciepłym i wilgotnym powietrza w ciągu dnia prognozowany jest wzrost energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną w okolice 800-1500 J/kg. Wzdłuż stref przyziemnej zbieżności wiatru oraz w środowisku umiarkowanie silnego przepływu poziomego powietrza o prędkości średniej na poziomie 15-20 m/s (wysokości izobaryczne 700-500 hPa) należy oczekiwać rozwoju dość mocno uwodnionych komórek burzowych oraz struktur wielokomórkowych, generujących przede wszystkim ulewne opady deszczu. Mocniej rozwinięte w pionie ośrodki konwekcyjne będą również przynosić opady gradu o średnicy do 1,5-2,5 cm oraz punktowo silne porywy wiatru o prędkości do 70-90 km/h. W wilgotnych warstwach dolnej troposfery wraz z silniejszym przyspieszaniem prądów wstępujących nie można wykluczyć powstania kilku lejków kondensacyjnych, a nawet 1-2 w pełni wykształconych, krótkotrwałych trąb powietrznych. Największy potencjał konwekcyjny prognozowany jest na godziny popołudniowe, przy czym największa niestabilność powietrza zaznaczy się w pasie województw północnych i częściowo na wschodzie.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.05.2019 i noc 20/21.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.05.2019, godz. 08:00 CEST do 21.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru, a także opady dużego gradu, a w mniejszym stopniu przed możliwością wystąpienia trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na intensywne opady deszczu i silny wiatr, a w mniejszym stopniu przed opadami gradu oraz możliwością wystąpienia trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza burzowa na 20.05.2019 i noc 20/21.05.2019
Prognoza burzowa na 20.05.2019 i noc 20/21.05.2019

W poniedziałek cały kraj znajdzie się w zasięgu niżu z ciśnieniem w centrum ok. 1002 hPa, który będzie się znajdować w rejonie pogranicza czesko-niemieckiego, przesuwając się powoli na północny wschód. Po wschodniej stronie niżu będzie następować adwekcja ciepłej i wilgotnej, chwiejnej masy powietrza z południa i południowego wschodu. Obecny będzie także nasilony przepływ powietrza w wyższych warstwach troposfery, co będzie sprzyjać rozwojowi i organizacji burz.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia…

Na wyznaczonym obszarze prognozowane są najkorzystniejsze warunki do rozwoju silnych burz. Uwagę zwraca umiarkowana i duża energia chwiejności, która osiągnie 1500-2300 J/kg, zaś LI spadnie do -5/-7°C. Dodatkowo pojawi się nasilony przepływ powietrza, osiągający w wyższych warstwach do 20 m/s, a także uskok prędkościowy wiatru, osiągający w warstwie 0-6km (DLS) do 10-15 m/s. Obecny będzie także skręt kierunku wiatru wraz ze wzrostem wysokości. Temperatura punktu rosy osiągnie do 17-19°C , co przy temperaturze powietrza rzędu 20-25°C będzie powodować niskie położenie poziomu kondensacji, który znajdzie się na wysokości zaledwie 300-600 metrów. Na wysokości 700 hPa znajdzie się z kolei poziom o obniżonej wilgotności, co będzie sprzyjać występowaniu silnych porywów wiatru. Znaczna wilgotność w całej kolumnie (do ok. 30-34 mm) sprzyjać będzie z kolei silnym opadom.

W takich warunkach po południu dojdzie do rozwoju burz, które będą powstawać w osi przebiegającej z południowego wschodu na północny zachód. Szczególnie w początkowej fazie możliwy jest rozwój burz superkomórkowych, powodujących silny wiatr (do 80-100 km/h), nawalny deszcz (ok. 30-50 mm/h) oraz lokalnie duży grad (do ok. 3-4 cm), a także zagrożenie wystąpieniem trąby powietrznej. Możliwe jest także przechodzenie kilku burz nad jednym obszarem co będzie stwarzać zagrożenie podtopieniami (opady rzędu 40-70 mm). Burze będą się także charakteryzować dużą aktywnością elektryczną. W późniejszych godzinach (prawdopodobnie wieczorem) możliwe jest natomiast powstanie układu burzowego (MCS) przemieszczającego się w stronę północnego Mazowsza, Warmii i Mazur oraz być może Pomorza Gdańskiego, a głównym zagrożeniem będą intensywne opady (ok. 20-35 mm) i wiatr (do ok. 75-90 km/h). Aktywność burzowa będzie się utrzymywać w pierwszej połowie nocy, stopniowo słabnąc.

…Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia…

Na terenie 1.stopnia zagrożenia burze będą występować w większym rozproszeniu, ale miejscami również mogą przynosić silny opad deszczu, sięgający 20-40 mm, opady gradu do około 2 cm oraz silne porywy wiatru do 70-85 km/h. Ryzyko trąby powietrznej istnieje, ale jest niskie – relatywnie największe będzie w zachodnim sąsiedztwie 2.stopnia zagrożenia.

W ciągu dnia burze skupią się na północy i północnym zachodzie kraju, pojawiając się nawet już przed południem, a później przemieszczając się na zachód). Po południu natomiast rozwój kolejnych burz może nastąpić w pasie od Małopolski przez Ziemię Łódzką po Kujawy, a burze będą wędrować na północny zachód.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.05.2019 i na noc 19/20.05.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.05.2019, godz. 08:00 CEST do 20.05.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na intensywne opady deszczu i opady dużego gradu, a w mniejszym stopniu ze względu na silne porywy wiatru i wystąpienie trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Od dwóch dni sytuacja synoptyczna nie uległa zbytnim zmianom. W dalszym ciągu Polska znajduje się pod wpływem rozległej i niemal stacjonarnej strefy obniżonego ciśnienia, której centrum ulokowane jest nad terytorium Niemiec. Taki układ sprzyja ciągłemu napływowi chwiejnej, ciepłej, polarnomorskiej masy powietrza, w której powstają stosunkowo liczne formacje burzowe.

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.05.2019 i na noc 19/20.05.2019

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia…

Dzięki sporej zawartości pary wodnej w przyziemnej warstwie troposfery (punkt rosy dochodzący do 17 stopni Celsjusza), a także stromym pionowym gradientom temperatury, w godzinach popołudniowych dojdzie do wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE do 700-1200 J/kg, a w południowo-wschodniej i wschodniej części kraju nawet do 1500 J/kg. Warunki kinematyczne będą umiarkowane. Jedynie nad północno-zachodnimi województwami obecny będzie prąd strumieniowy, nieznacznie przekraczający prędkość 30 m/s na wysokości izobarycznej 300 hPa. Dzięki temu ścinanie wiatru z warstwy 0-6 km wzrośnie tam do 15 m/s, a na pozostałym obszarze nie powinno przekroczyć 12 m/s. Pozostałe parametry będą kształtować się następująco: SRH 0-3km 50-100 m2/s2, SRH 0-1 km 30-80 m2/s2, LLS 0-1 km do 6 m/s. Całkowita wodność troposfery wyniesie 22-30mm. Pojedyncze burze mogą występować już od rana, jednak szczyt aktywności prognozowany jest na godziny popołudniowe i wieczorne. Najsilniejsze burze zostaną zainicjowane na licznych strefach zbieżności wiatru, początkowo w południowej Polsce, dzięki insolacji i orografii terenu. Z czasem burze sukcesywnie będą powstawać coraz to dalej na północ. Faworyzowanym trybem konwekcji będą superkomórki prawoskrętne i burze pulsacyjne, a w mniejszym stopniu struktury wielokomórkowe, przemieszczające się wzdłuż strefy zbieżności wiatru (kierunek na północny-zachód). Podczas ich przechodzenia należy spodziewać się przede wszystkim wystąpienia intensywnych opadów deszczu do 25-30 mm, lokalnie nawet więcej, zwłaszcza w przypadku gdy kilka komórek przejdzie nad tym samym miejscem. Dodatkowo wystąpią opady gradu o średnicy 2-4 cm, zwłaszcza w superkomórkach. Również mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru do 80-90 km/h. Nie można wykluczyć wystąpienia zjawiska trąby powietrznej związanej z mezocyklonem, lub typu landspout. W nocy burze powinny słabnąć i powoli zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz