Burze niewykluczone na zachodzie kraju

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 30.09.2014 godz. 08:00 CEST do 01.10.2014, godz. 08:00 CEST


SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek Polska znajdzie się w zasięgu oddziaływania płytkiej zatoki niżowej, która wciśnie się pomiędzy wyż skandynawski i wyż południowoeuropejski. Z zatoką niżową będzie związany również front atmosferyczny. W związku z tym nastąpi wzrost zachmurzenia i pojawią się opady deszczu. Prognozowana niewielka chwiejność termodynamiczna oznacza, że istnieje również pewna szansa na burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.09.2014 i na noc 30.09.2014/01.10.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.09.2014 i na noc 30.09.2014/01.10.2014

W rejonie prognozowana jest niewielka chwiejność (MUCAPE do 200-400 J/kg). Ze względu na wspomaganie konwekcji występujące w rejonie zatoki niżowej, spodziewany jest rozwój chmur cumulonimbus, które miejscami mogą przynieść wyładowania atmosferyczne. Konwekcja ma rozwijać się w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 10-15 m/s) i stąd spodziewany jest rozwój pojedynczych komórek i klastrów wielokomórkowych. Burze na ogół powinny być słabe, ale lokalnie może ulewnie padać. Największe szanse wystąpienia zjawisk burzowych są prognozowane późnym popołudniem, wieczorem i w nocy

Opublikowano Prognozy | 6 komentarzy

Układ wysokiego ciśnienia

Na pogodę w Polsce zasadniczy wpływ zaczyna mieć silny układ wysokiego ciśnienia, którego centrum znajduje się na obszarze Niemiec (stopniowo zmierzając do Czech), z ciśnieniem na poziomie 1029 hPa. Prognozy numeryczne wskazują, że w najbliższych dniach wyż przemieści się nad Rumunię, a do Polski napłynie cieplejsza masa powietrza pochodzenia polarnego, w dodatku charakteryzująca się niezbyt dużą zawartością wilgoci w troposferze.

Prognozowane ulokowanie silnego układu wysokiego ciśnienia - niedziela, godzina 06:00 UTC (GFS)

Prognozowane ulokowanie silnego układu wysokiego ciśnienia – niedziela, godzina 06:00 UTC (GFS)

Krótka fala górna, która w ostatnich kilkudziesięciu godzinach przechodziła przez nasz kraj, największą ilością formacji burzowych objawiła się 25 września. Aktualnie dostaliśmy się pod wpływ oddziaływania układu wyżowego – na zdjęciach satelitarnych znakomicie widać, że w strefie jego oddziaływania na ogół panuje pogodna aura. Miejscami w środowisku jego antycyklonicznej krzywizny izobar znajdują się fronty atmosferyczne. Jeden z nich przemieszczał się dziś nad częścią Polski, objawiając się dość wąską strefą dużego i całkowitego zachmurzenia warstwowego oraz miejscowymi, niewielkimi opadami deszczu / mżawki. Dane synoptyczne z godziny 18:00 CEST wskazują, że najwyższe wartości ciśnienia atmosferycznego notowane są w dzielnicach południowo – zachodnich, wynosząc 1027 hPa. W Warszawie ciśnienie jest na poziomie 1024 hPa, jednak w kolejnych godzinach będzie obserwowana dalsza tendencja rosnącą. Z najnowszych analiz opartych na modelu GFS wynika, że jutro wzrośnie ono do 1028 hPa, zaś w rejonach południowych i południowo – wschodnich nawet 1029-1030 hPa.

Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | 17 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.09.2014 i na noc 26/27.09.2014

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI 
Ważna od 26.09.2014, godz. 08:00 CEST do 27.09.2014, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Polska będzie nadal znajdować się pod wpływem wilgotnego powietrza polarnego morskiego napływającego do naszego kraju z zachodu. W wyższych partiach troposfery o wschodnią część kraju zahaczy niż górny, który doprowadzi do powstania strefy z wiatrem przekraczającym na wysokości izobarycznej 500 hPa nad wschodnią połową kraju prędkość 30 m/s… wiejącym z północy. Dodatkowo niż górny dostarczy znacznego wspomagania procesów konwekcyjnych w środkowej troposferze. To w połączeniu z niewielką chwiejnością termodynamiczną na południowym wschodzie kraju, może doprowadzić do powstania kilku ośrodków burzowych.

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.09.2014 oraz noc z 26/27.09.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.09.2014 oraz noc z 26/27.09.2014

OMÓWIENIE:

Polska południowo-wschodnia …

Pod wpływem energii CAPE dochodzącej do ok. 200-300 J/kg oraz znacznego wspomagania rozwoju konwekcji w środkowej troposferze, około południa i po południu pojawią się komórki konwekcyjne, które mogą przynosić burze. Komórki te na ogół powinny być niezbyt silne, jednak z powodu pionowego ścinania wiatru w warstwie 0-6 km AGL osiągającego w strefie chwiejności nawet 30-40 m/s mogą powstać 2-3 superkomórki o niskich wierzchołkach, dające opad gradu o średnicy do ok. 1,5 cm. Ryzyko powstania superkomórek wydaje się jednak niewielkie, głównie z uwagi na niezbyt dużą chwiejność i brak większych wartości SRH 0-3 km AGL. Pod wieczór burze zanikną.

Opublikowano Prognozy | 8 komentarzy

Krótka fala górna, chłodny front atmosferyczny i front drugorzędny

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 25.09.2014 godz. 08:00 CEST do 26.09.2014, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad północną i północno – zachodnią częścią Starego Kontynentu będzie przebiegać strefa obniżonego ciśnienia atmosferycznego związana z dwoma głębokimi układami niżowymi. W ich orbicie znajdą się również płytsze niże – jeden z nich ma przemieszczać się nad wodami Bałtyku, a chłodny front atmosferyczny, który będzie z nim związany, nasunie się nad obszar Polski. Do naszego kraju od północnego – zachodu wkroczy również krótka fala górna, która z biegiem dnia będzie wędrować na południowy – wschód, w kierunku dzielnic środkowych. Zwiększona zawartość wilgoci, a także środowisko niskiej temperatury powietrza w środkowej troposferze będzie sprzyjać inicjacji głębszej konwekcji.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością wystąpienia burz …

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.09.2014 oraz noc z 25/26.09.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.09.2014 oraz noc z 25/26.09.2014

Z wyliczeń modelu GFS wynika, że najkorzystniejsze środowisko dla inicjacji głębszej konwekcji pojawi się w dzielnicach północnych, gdzie prognozowane jest wystąpienie najniższej temperatury powietrza na powierzchni izobarycznej 500 hPa – zaledwie około -24 – -26 °C. Spowoduje to wyraźne zwiększenie się gradientu pionowego temp. w warstwie 500 m – 700 hPa, który wraz ze zwiększoną zawartością wilgoci doprowadzi do pewnego wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie. Najnowsze analizy GFS wskazują, iż SBCAPE osiągnie ok. 200-300 J/kg. Nie są to zbyt duże wartości, jednak – mając na uwadze nasunięcie się strefy chłodnego frontu atmosferycznego, a zaraz za nim również frontu drugorzędnego oraz wystąpienie quasi-geostroficznego wspomagania procesów konwekcyjnych (wpływ krótkiej fali górnej) – powinny doprowadzić do rozwoju większej ilości ośrodków konwekcyjnych. Całkiem możliwe, że spora część z nich będzie mieć potencjał do silniejszego wypiętrzania i obok generowania przelotnych, silnych opadów deszczu, lokalnie drobnego gradu i dość silnych porywów wiatru, należy się też liczyć z obecnością wyładowań atmosferycznych. Biorąc pod uwagę wspomaganie ruchów wznoszących w formie liniowej i zwiększony pionowy uskok prędkościowy wiatru w dolnych 3 kilometrach troposfery (do 10-15 m/s), nie można wykluczyć powstania niezbyt rozległych struktur konwekcyjnych o charakterze liniowym, podczas których porywy wiatru mogą być najsilniejsze, uwzględniając przepływ poziomy powietrza o prędkości 15-20 m/s na powierzchni izobarycznej 700 hPa oraz 20-27 m/s na poziomie 500 hPa.

Czytaj dalej

Opublikowano Prognozy | 7 komentarzy