VIII Zlot Polskich Łowców Burz

W dniach 25-27 sierpnia 2017 r. w Krakowie odbędzie się VIII Zlot Polskich Łowców Burz. Będzie on połączony z konferencją naukową pod hasłem „Rola technik cyfrowych w prognozowaniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych”, która odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2017 w sali 1/15 budynku „Działownia” Politechniki Krakowskiej.

Zeszłoroczny VII Zlot Polskich Łowców Burz we Wrocławiu.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Instytut Informatyki Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Skywarn Polska (Polscy Łowcy Burz). Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane naszą działalnością!

Rejestracja uczestników konferencji otwarta jest do dnia 1 sierpnia 2017. Więcej informacji:

http://lowcyburz.pl/konferencja_2017/

Opublikowano Z życia Stowarzyszenia Skywarn PL | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.07.2017 i na noc 26/27.07.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.07.2017 godz. 09:00 CEST do 27.07.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We środę Polska znajdzie się pod wpływem niżu z centrum nad naszym krajem i związanym z nim frontem okluzji. Do Polski będzie płynąć chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W południowej i północno-wschodniej części kraju masa powietrza będzie cechować się pewną chwiejnością termodynamiczną, co może doprowadzić do wystąpienia przelotnych opadów i burz.

OMÓWIENIE:

…Południe kraju…

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.07.2017 i na noc 26/27.07.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.07.2017 i na noc 26/27.07.2017

W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (CAPE do 400-800 J/kg). W środowisku niewielkich i umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS do 10-13 m/s) spodziewany jest rozwój niezorganizowanych multikomórek i pojedynczych komórek. Miejscami mogą one przynieść ulewny deszcz i silniejszy wiatr. Rozwój chmur Cb spodziewany jest przede wszystkim od południa do wieczora.

…Kraniec północno-wschodni Polski…

Strefa frontowa oraz ustępująca ciepła i chwiejna masa powietrza może jeszcze zaznaczyć swoją obecność w tej części Polski. W rejonie prognozowana jest niewielka chwiejność. Niewykluczone jest pojawienie się burz w formie niewielkich multikomórek lub wbudowanych w chmurę Nimbostratus. Miejscami mogą one spowodować ulewne opady deszczu. Możliwe są one przede wszystkim w pierwszej części dnia.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.07.2017 i na noc 24/25.07.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.07.2017, godz. 09:00 CEST do 25.07.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski połduniowej ze względu na obfite opady deszczu, silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na opady gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.07.2017 i na noc 24/25.07.2017

W poniedziałek Polska znajdzie się w strefie słabego gradientu barycznego, w której dominują płytkie ośrodki niskiego ciśnienia. Wschodnia część kraju znajduje się w ciepłym wycinku niżu znad Europy Zachodniej, w zasobnej w wilgoć masie powietrza zwrotnikowego. Od zachodu podąża chłodny front atmosferyczny, za którym napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. W południowo-wschodniej części kraju swoją obecność zaznaczy zatoka niskiego ciścienia, w obrębie której będą tworzyć się burze.

OMÓWIENIE

W ciągu dnia dojdzie do nagromadzenia wilgoci w przyziemnej warstwie troposfery, czego skutkiem będzie podwyższona wartość energii konwekcji CAPE 500-1000 J/kg. Będą jej towarzyszyć umiarkowane wartości ścinania wiatru DLS 0-6 km do 20 m/s, LLS do 10 m/s. Całkowita wodność troposfery sięgnie 30-40 mm. Na chwilę obecną najprawdopodobniejszym scenariuszem sugerowanym przez modele numeryczne jest powstanie silnego i zorganizowanego układu konwekcyjnego MCS z wbudowaną linią szkwału, na obszarze Węgier i Słowacji. W godzinach wieczornych lub nocnych układ ten powinien dotrzeć do południowych części kraju. Ze względu na późną porę, a także słabsze warunki termodynamiczne, powinien zacząć tracić na sile. W rejonach górskich i podgórskich jego siła powinna być największa, dlatego należy spodziewać się przede wszystkim ulewnych opadów deszczu do 40 mm, a także silniejszych porywów wiatru do 90 km/h. Nie można wykluczyć wystąpienia gradu o średnicy do 2 cm. Poza obszarem 1 stopnia zagrożenia burze nie powinny nieść większego zagrożenia jak wiatr do 70 km/h, a także opady deszczu do 20 mm.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 23.07.2017 i na noc 23/24.07.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.07.2017, godz. 08:00 CEST do 24.07.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-zachodniej, centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu, w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko powstania trąby powietrznej.

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.07.2017 i na noc 23/24.07.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Niedzielę Polska będzie pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Morza Północnego i Danii. Od zachodu wkroczy chłodny front atmosferyczny, który będzie „wypychać” gorącą i wilgotną masę powietrza zwrotnikowego dalej na wschód. Za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego. Front będzie miał tendencję do falowania i możliwe, że na terytorium Polski, w regionach południowych i centralnych dojdzie do powstanie mniejszego, płytszego centrum niżu, co wzmocni konwekcję.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Na omawianym obszarze prognozowana jest umiarkowana chwiejność termodynamiczna dochodząca do 1000-1500 J/kg. Najwyższa wartości wskaźnika CAPE prognozuje się w centrum i na południowym-wschodzie, tutaj maksymalnie może być 1500-2500 J/kg. Również na obszarze z wyższym CAPE, wskaźnik LI może osiągać nawet -5°C/-8°C. Warunki kinematyczne będą zróżnicowane. Na zachodzie oraz w pasie od Wielkopolski i Kujaw przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Lubelszczyznę ścinanie wiatru w dolnych 6 km troposfery będzie umiarkowane i ma wynieść około 10-16 m/s. Skrętność kierunkowa wiatru będzie przyjmować niskie wartości, jednak w pasie od Kujaw przez Mazowsze do Lubelszczyzny może przekraczać 100-120 m2/s2. Zawartość wody w pionowym profilu atmosfery będzie podwyższona, dochodząc maksymalnie do PW 30-35 mm, a na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego do 35-40 mm. Konwekcja będzie wspomagana przez dobrze zaznaczony chłodny front atmosferyczny z dolnotroposferyczną zbieżnością wiatru. Grubość chwiejnej warstwy w atmosferze będzie stosunkowo duża i pozwoli ona na rozbudowę chmur burzowych na ponad 10 km od powierzchni Ziemi, co z kolei przy podwyższonym dodatkowo PW objawi się zwiększoną elektrycznością chmur.

W takich warunkach prognozuje się wystąpienie burz o charakterze początkowo pojedynczych komórek burzowych, które szybko będą organizować się w większe struktury wielokomórkowe w postaci liniowej. Burzom towarzyszyć będzie głównie silny wiatr w porywach do 75-85 km/h, a w przypadku superkomórek i układów wielokomórkowych nawet do 80-90 km/h. Dodatkowo możliwe są opady gradu do 2-3 cm, głównie w centrum i na południu Polski. Opady deszczu, które będą towarzyszyć przemieszczającym się komórką mogą dochodzić miejscami do 20-30 mm w czasie trwania zjawiska. Ze względu na słabszą kinematyką na Ziemi Łódzkiej, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu prędkość przemieszczających się komórek może być niższa niż na pozostałym terenie i powodować to będzie większe opady, nawet do 30-35 mm. Istnieje też niewielkie prawdopodobieństwo powstania trąby powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem północnej części obszaru objętego 1 stopniem zagrożenia, ale nie tylko. Pierwsze burze mogą wystąpić jeszcze w godzinach przedpołudniowych jako pozostałość z MCS z dnia poprzedniego, dotyczy to głównie centrum Polski. Kolejne burze pojawią się w godzinach popołudniowych i związane będą z wejściem chłodnego frontu atmosferycznego. Przemieszczać się będą z zachodu na wschód, natomiast na południu i częściowo w centrum w kierunku południowo-wschodnim. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia groźnych zjawisk prognozuje się dla południowo-wschodniej Polski. Nie wykluczone jest powstanie wielokomórkowego układu liniowego na centrum kraju, który będzie wędrował w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. Zanik burz nastąpi w godzinach nocnych.

Podsumowując, największym zagrożeniem ze strony burz będą intensywne opady deszczu, które powodować będą lokalnie podtopienia i zalania. Dotyczy to głównie regionów leżących na południe od linii Opole – Włodawa. Tutaj burze mogą łączyć się w większe klastry wielokomórkowe. Większość modeli przewiduje najsilniejsze burze w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Informujemy, że dla południowej Polski wraz z niekorzystnym rozwojem sytuacji synoptycznej stopień 1 zagrożenia może zostać podwyższony do stopnia 2.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj