Prognoza siły i aktywności burz na dzień 25.09.2017 i noc 25/26.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.09.2017 godz. 08:00 CEST do 26.09.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 25.09.2017 i noc 25/26.09.2017

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 25.09.2017 i noc 25/26.09.2017

W poniedziałek Polska znajdzie się pomiędzy wyżem zachodniorosyjskim, a ośrodkiem niżowym znad zachodniej Europy. Południowa, zachodnia i częściowo centralna Polska znajdą się w zasięgu rozmywającego się frontu okluzji. Wiązać się to będzie z większym zachmurzeniem i możliwymi opadami. Na obszar objęty możliwością burz napłynie powietrze o niewielkiej chwiejności termodynamicznej (CAPE do 200-300 J/kg) i miejscami rozwiną się chmury Cb, które poza przelotnymi opadami mogą dać również nieliczne, słabe burze. W środowisku małych/umiarkowanych uskoków wiatru należy spodziewać się przede wszystkim pojedynczych komórek. Konwekcja wystąpi przede wszystkim w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 20.09.2017 i noc 20/21.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.09.2017, godz. 14:30 CEST do 21.09.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Przez Polskę przebiega strefa frontu atmosferycznego, a większość kraju znajduje się w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Przejściowo nad południowo wschodnią część kraju może się dostać cieplejsza, chwiejna masa powietrza. Chociaż prognozowana chwiejność jest niska (do 200-400J/kg), to dzięki wzmożonemu przepływowi powietrza oraz podwyższonym wartościom uskoku prędkościowego (15-25m/s), nie można wykluczyć rozwoju burz. Burze nie powinny stanowić zagrożenia, opady im towarzyszące mogą osiągać do 10-25mm. Porywy wiatru nie powinny być silne, poniżej 60km/h. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że obszar objęty prognozą jest stosunkowo mały, a zdecydowanie większe ryzyko burz wystąpi na południe i wschód od Polski (m.in. Ukraina), zaś nad Polską burze mogą się w ogóle nie pojawić.

Opublikowano News | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.09.2017 i na noc 18/19.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.09.2017, godz. 08:00 CEST do 19.09.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.09.2017 i na noc 18/19.09.2017

W poniedziałek Polska pozostanie w strefie obniżonego geopotencjału. Północno-wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem niżu przemieszczającego się nad Inflantami. Na pozostałym obszarze kraju zalegać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Za sprawą dużego pionowego gradientu temperatury w środkowej troposferze, dojdzie do wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE 100-300 J/kg. Warunki kinematyczne będą zróżnicowane. Najsilniejszy poziomy przepływ powietrza na niskich poziomach, prognozowany jest na północnym-wschodzie kraju, co ma związek z bliskością niżu, natomiast prąd strumieniowy umiejsowiony będzie nad południową częścią kraju, dlatego ścinanie wiatru z warstwy 0-6 km wyniesie tam 20-30 m/s. Za sprawą stref zbieżności wiatru, a także dzięki wzmożonemu wspomaganiu QG, dojdzie do rozwoju komórek konwekcyjnych, na drodze których należy spodziewać się wystąpienia intensywnych opadów deszczu, silniejszych porywów wiatru do 70 km/h, a także lokalnych wyładowań atmosferycznych.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 17.09.2017 i na noc 17/18.09.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.09.2017, godz. 08:00 CEST do 18.09.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 17.09.2017 i na noc 17/18.09.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Niedzielę Polska będzie dostawać się pod wpływ niżu, który uformuje się nad południowo-wschodnią Polską i będzie przemieszczał się na północ wzdłuż wschodniej granicy. Pozostaniemy w masie powietrza polarno-morskiego.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty możliwością burz …

Nad południowo-wschodnią Polską prognozowana jest niska i umiarkowana chwiejność termodynamiczna dochodząca maksymalnie do 300-600 J/kg przy LI równym -1°C/-2°C. Parametry kinematyczne będą miejscami podwyższone: DLS do 15-20 m/s, SRH do 150 m2/s2. Wodność w pionowym profilu troposfery osiągnie maksymalnie 20-25 mm. Na Wybrzeżu również spodziewane są korzystne warunki dla rozwoju konwekcji.

W Niedzielę należy spodziewać się pojedynczych komórek burzowych, które miejscami będą łączyć się w większe struktury wielokomórkowe. Na obszarach o zwiększonej dynamice nie wykluczone są superkomórki burzowe. Największym zagrożeniem ze strony burz będą porywy wiatru do 70-80 km/h oraz opady deszczu do 20 mm. W przypadku superkomórek wiatr może w porywach osiągnąć prędkość do 90 km/h, a opady deszczu do 30 mm. Na Wybrzeżu burze będą słabsze, ale za to możliwe są trąby wodne. Z kolei na południowym-wschodzie istnieje niewielkie prawdopodobieństwo utworzenia się trąby powietrznej.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj