Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2017 oraz noc 28/29.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 28.06.2017, godz. 08:00 CEST do 29.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo – zachodniej, częściowo południowej, środkowej i częściowo północnej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu, a także w mniejszym stopniu przed możliwością pojawienia się pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów większego gradu, silnych / bardzo silnych porywów wiatru oraz ulewnych opadów deszczu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Do Polski szerokim strumieniem będzie postępować adwekcja bardzo ciepłej i zasobnej w wilgoć, niestabilnej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jej napływ będzie odbywać się po wschodniej stronie długiej fali górnej, która znajdzie się nad Europą Zachodnią. Pogłębiająca się z zachodu na wschód Europy rozległa zatoka niskiego ciśnienia związana z układem niżowym znad zachodniej części Starego Kontynentu będzie sprzyjać silnemu rozwojowi gwałtownej konwekcji.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2017 oraz noc 28/29.06.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2017 oraz noc 28/29.06.2017

Rozległy zasięg ciepłego sektora powietrza, który z biegiem dnia będzie charakteryzować się coraz większą zawartością pary wodnej w dolnych 3 kilometrach troposfery, doprowadzi do pojawienia się znacznej niestabilności troposfery. Dzienne ogrzewanie planetarnej warstwy granicznej oraz występowanie zwiększonego gradientu pionowego temperatury będzie sprzyjać istotnemu nasileniu się energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną, która w postaci SBCAPE może wzrosnąć do 1000-2500 J/kg. Początkowo dość niepewny obszar z możliwym największym potencjałem burzowym prawdopodobnie zdołał się wyklarować na ostatnich aktualizacjach modeli. W pierwszej fazie konwekcji spodziewane środowisko termodynamiczne objawi się formowaniem pojedynczych komórek burzowych, w tym burz pulsacyjnych oraz superkomórek – tym drugim ma sprzyjać wzmacniający się z biegiem dnia pionowy profil wiatru w warstwie izobarycznej 0-3 km, na co kluczowy wpływ będzie mieć coraz silniejsza tendencja przepływu poziomego mas powietrza do zmiany kierunku i prędkości wraz z wysokością. Dotyczy to przede wszystkim województw południowych i pasa północnego, również obejmującego 1. stopień zagrożenia, jednak inicjacja ośrodków konwekcyjnych z rotującymi prądami wstępującymi całkiem prawdopodobna jest również w głębi kraju. Następnie, zwłaszcza w 2. stopniu, głęboka, wilgotna konwekcja zacznie organizować się w większe układy wielokomórkowe, które będą wzmacniane intensyfikującymi się ruchami wznoszącymi powietrza w zasięgu oddziaływania zatoki niżowej. Na chwilę obecną wygląda na to, że najsilniejsze zjawiska powstaną w województwach południowo – zachodnich, częściowo zachodnich, środkowych, cz. północnych i cz. południowych. Po wschodniej stronie 2. stopnia formacje burzowe przybiorą prawdopodobnie bardziej dyskretny, izolowany charakter z możliwością łączenia się w struktury multikomórkowe oraz miejscami wielokomórkowe. Najsilniejszym systemom burzowym będą towarzyszyć ulewne / nawalne opady deszczu, doprowadzające do podtopień i zalań, bardzo silne oraz gwałtowne porywy wiatru (możliwe przypadki powyżej 90-110 km/h), opady dużego gradu, którego średnica w najsilniejszych burzach pulsacyjnych i superkomórkowych może osiągnąć około 2,5-4 centymetrów, a także znaczna ilość wyładowań atmosferycznych. Miejscami, zwłaszcza w południowej części omawianego paragrafu, nie można wykluczyć powstania mezocyklonicznej trąby powietrznej, jednak szanse na jej uformowanie pozostają dość małe. Szczególnie duża aktywność konwekcyjna prognozowana jest w godzinach popołudniowych i wieczornych, choć pierwsze formacje burzowe możliwe są już w godzinach rannych. Z możliwością występowania burz należy się liczyć również w nocy, tym bardziej że od naszych południowych sąsiadów zacznie wkraczać coraz silniejszy prąd powietrza i związana z nim strefa nasilonych uskoków pionowych wiatru w środowisku wciąż zalegającej masy o chwiejnej równowadze termodynamicznej (podwyższone MUCAPE).

W przypadku zajścia dość istotnych zmian na kolejnych aktualizacjach modeli, jutro w ciągu dnia może zaistnieć potrzeba zaktualizowania prognozy.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.06.2017 i na noc 27/28.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.06.2017, godz. 08:00 CEST do 28.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej i południowo-zachodniej Polski, ze względu na intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.06.2017 i na noc 27/28.06.2017

We wtorek Polska zostanie podzielona przez równoleżnikowo ułożony ciepły front atmosferyczny. Północna Polska zostanie w powietrzu polarno-morskim, a do południowych krańców naszego kraju zacznie napływać gorąca i zasobna w wilgoć masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego, w której będą tworzyć się burze.

OMÓWIENIE

…Polska południowa …

W ciągu dnia dojdzie do wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE 500-1500 J/kg. Niewielki poziomy przepływ powietrza w dolnej troposferze, będzie skutkować słabym ścinaniem wiatru w warstwie 0-1 km, które wyniesie 1-5 m/s. Trochę silniejszy wiatr na wyższych poziomach, będzie mieć swoje przełożenie w umiarkowanych wartościach parametru DLS 0-6 km, który sięgnie 10-15 m/s. Całkowita wodność troposfery znajdzie się w przedziale 30-38 mm.

Przebieg wydarzeń jest bardzo trudny do przewidzenia, gdyż będzie on zależeć od wielu czynników. Pierwszym z nich jest wiatr fenowy, który może wystąpić zwłaszcza na terenach górskich i podgórskich w Małopolsce, oraz na Podkarpaciu, gdyż tam prognozowany jest znaczny niedosyt wilgoci w środkowej troposferze. Kolejnymi czynnikami są orografia terenu i zróżnicowanie przepływu powietrza w pionowym profilu troposfery. Dzięki dziennej insolacji, na terenach górskich możliwe będzie powstanie wolno przemieszczających się ośrodków burzowych, które za sprawą umiarkowanej chwiejności i silniejszego przepływu w górnej troposferze, mogą stać się przyczyną zwiększonego zachmurzenia, które utrudni dalszy rozwój konwejcji.

W związku z powyższym, obszar 1. Stopnia zagrożenia został ograniczony do miejsca, gdzie wystąpienie burz jest najbardziej prawdopodobne. Przewidujemy wystąpienie tam pojedynczych komórek burzowych o charakterze pulsacyjnym, a także multikomórek. Na ich drodze należy spodziewać się lokalnych, silnych porywów wiatru dochodzących do 80-90 km/h podczas zjawisk typu downburst, oraz opadów gradu do 2 cm średnicy. Trzeba się liczyć także z wystąpieniem obfitych opadów deszczu, ktore ze względu na powolne przemieszczanie się ośrodków burzowych, mogą sięgnąć 30 mm, a lokalnie ta wartość może zostać przekroczona. Burze zaczną się pojawiać w godzinach popołudniowych i będą mogły trwać do wczesnych godzin nocnych.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 26.06.2017 i na noc 26/27.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.06.2017, godz. 08:00 CEST do 27.06.2017, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.06.2017 i na noc 26/27.06.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W poniedziałek nasz kraj będzie pod wpływem głębokiego ośrodka niskiego ciśnienia znad Zatoki Botnickiej. Na południowo-wschodnich krańcach zalegać będzie front chłodny, z którym związane będą zjawiska burzowe.

OMÓWIENIE:

… Obszar z możliwością burz …

Na południowym-wschodzie kraju prognozowana jest słaba energia konwekcyjna do 200 J/kg, jedynie w górach może ona osiągnąć maksymalnie 500 J/kg. Parametry kinematyczne będą również umiarkowanie-niskie, DLS poniżej 15 m/s. Wodność troposfery będzie rzędu 25-30 mm. W takich warunkach powstawać będą pojedyncze komórki burzowe lub niewielkie klastry wielokomórkowe. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 20-30 mm w czasie trwania zjawiska oraz silny wiatr w porywach do 50-70 km/h.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza siły i aktywności burz dla Polski na dzień 25.06.2017 i na noc 25/26.06.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.06.2017, godz. 08:00 CEST do 26.06.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla woj. kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, części województw mazowieckiego i podlaskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka powstania trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.06.2017 i na noc 25/26.06.2017

Polska znajduje się pod wpływem ośrodków niskiego ciśnienia zlokalizowanych na północy Europy. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin przez północną i centralną część Polski będzie wędrować chłodny front atmosferyczny niżu znad Szwecji. Na froncie dojdzie do rozwoju zaburzenia falowego na płytkiej zatoce niżowej przemieszczającej się z zachodu na wschód. Na południe od linii frontu, w jego sąsiedztwie znajdzie się strefa niewielkiej i umiarkowanej chwiejności troposfery. Nieco silniejsza chwiejność wkroczy na kilka godzin wraz z powietrzem pochodzenia zwrotnikowego do południowo-wschodnich krańców Polski. W północnej części kraju w troposferze pojawi się silniejszy przepływ powietrza, zwłaszcza w środkowych i górnych jej partiach, dzięki czemu niektóre burze będą trwać dłużej i mogą przybierać bardziej zorganizowaną postać. W znacznej większości komórki burzowe nie będą jednak przynosić silnych zjawisk pochodzenia konwekcyjnego.

OMÓWIENIE:

… północna, centralna i zachodnia część kraju …

Model GFS prognozuje CAPE na poziomie do 800-1000 J/kg w towarzystwie pionowego ścinania wiatru DLS do ok. 20-25 m/s i LLS do 8-12 m/s. Strefa większej chwiejności i pionowego ścinania wiatru pokrywa się z obszarem zatoki niżowej, na obszarze której pojawi się wspomaganie rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Ponadto z przedniej części tej zatoki pojawi się podwyższona wartość SRH3 (do 150 m2/s2) oraz SRH1 (do 100-120 m2/s2). Szczególnie dobrze widoczny obszar pokrycia się większych wartości wskaźników kinematycznych oraz CAPE prognozowany jest w woj. kujawsko-pomorskim oraz w rejonie pogranicza województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Model numeryczny UMPL z godz. 18:00 UTC wyliczył wzdłuż osi zatoki rozwój komórek konwekcyjnych podążający na wschód. Prognoza też wskazuje na wystąpienie kilku komórek opadowych na wschód od osi zatoki. W warunkach małej i umiarkowanej chwiejności troposfery oraz podwyższonych wartości wskaźników kinematycznych może wystąpić kilka raczej niezbyt mocno rozbudowanych burz zawierających mezocyklon. Problem stanowi wilgotność w warstwie granicznej, oraz energia CAPE w dolnych 2 kilometrach troposfery. Co prawda model UMPL prognozuje znaczne zachmurzenie w północnej i północno-wschodniej części kraju, jednak z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jeśli pojawi się więcej rozpogodzeń, niż prognozuje to model UMPL, wystąpi nieznacznie podwyższone ryzyko wystąpienia słabej lub umiarkowanie silnej trąby powietrznej w każdej burzy superkomórkowej, która uformuje się przed osią zatoki niżowej. Mniejsze ryzyko ze strony trąb powietrznych będzie w superkomórkach znajdujących się w rejonie osi zatoki (o ile takie się rozwiną). Należy stanowczo podkreślić, że ryzyko trąb powietrznych będzie małe, stąd w prognozie zostaje uwzględniony tylko pierwszy stopień zagrożenia. Ponadto burze mogą generować dość silne porywy wiatru (niewykluczone 2-4 przypadki bardzo silnych porywów wiatru), opady drobnego gradu i silny deszcz. Późnym popołudniem wzdłuż osi zatoki niżowej podążającej na wschód może pojawić się niezbyt silna liniowa burza wielokomórkowa. Wieczorem i wczesną nocą wiele ośrodków burzowych zaniknie lub znacznie osłabnie.

… południowy wschód kraju …

Model GFS prognozuje tu znacznie podwyższoną energię CAPE do ok. 1500 J/kg wraz z pionowym ścinaniem wiatru DLS do ok. 10-15 m/s. Istnieje ryzyko, że strefa zwiększonej chwiejności nie przejdzie Karpat i nie dostanie się do naszego kraju, jednak w chwili obecnej nawet model UMPL prognozuje w tej części kraju wystąpienie burz. Jeśli strefa z CAPE pojawi się nad południowo-wschodnią częścią kraju, prognozuje się rozwój kilku ośrodków burzowych, głównie w górach i na terenach podgórskich. Pojedyncze komórki z biegiem czasu mogą utworzyć słabe układy wielokomórkowe. Burze, o ile w ogóle wystąpią, mogą przynieść większe opady deszczu i drobny grad, zwłaszcza w Bieszczadach.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj