Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2015 i na noc 26/27.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.05.2015 godz. 08:00 CEST do 27.05.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodu Polski z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu możliwych opadów dużego gradu i silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek Polska znajdzie się w rejonie oddziaływania dwóch zróżnicowanych termicznie mas powietrza: cieplejszej na wschodzie i chłodnej na zachodzie. Różnica temperatur tych mas osiągnie 10-12 stopni, a pomiędzy nimi ulokuje się strefa frontowa, która z czasem zyska charakterystykę frontu chłodnego. Powietrze po ciepłej stronie frontu ma korzenie czarnomorskie, a co za tym idzie charakteryzuje się wysoką zawartością pary wodnej. Z tego powodu prognozuje się wystąpienie znaczącej chwiejności termodynamicznej i zjawisk burzowych, miejscami gwałtownych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2015 i na noc 26/27.05.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2015 i na noc 26/27.05.2015

W omawianym rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 800-1600 J/kg, LI -4 do -6). Na skutek przedfrontowej strefy konwergencji oraz ruchów wznoszących spodziewany jest intensywny rozwój chmur Cumulonimbus. Konwekcja ma rozwijać się w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 10-15 m/s) i formować się będą przede wszystkim pojedyncze komórki oraz klastry wielokomórkowe (w strefach konwergencji). Ze względu na skręt wiatr w dolnej troposferze (SRH3 100-150 m2/s2) możliwe są też 1-2 superkomórki wysokoopadowe. Burze będą rozwijać się w warunkach dość dużej wodności troposfery (30-32 mm) i stąd istnieje ryzyko wystąpienia ulewnych opadów deszczu powodujących lokalne podtopienia i zalania, zwłaszcza w przypadku rozwoju większego układu wielokomórkowego. Ponadto w czasie burz niewykluczone są też opady gradu (o średnicy 2 cm) i silne porywy wiatru. Największe natężenie konwekcji prognozowane jest w godzinach popołudniowych i wieczornych, ale burze możliwe są praktycznie przez całą dobę.

Opublikowano News, Prognozy | 599 komentarzy

Aktualizacja prognozy konwekcyjnej

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI – AKTUALIZACJA,
Ważna od 25.05.2015, godz. 19:45 CEST do 26.05.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje uwzględniony wzdłuż dzielnic Polski wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu opadów gradu, a także dość silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Proszę spojrzeć do poprzedniej prognozy konwekcyjnej.

OMÓWIENIE:

… Dzielnice wschodnie i częściowo północno – wschodnie …

Aktualizacja prognozy konwekcyjnej

Aktualizacja prognozy konwekcyjnej

Na zachodzie Ukrainy obserwuje się występowanie mocno uwodnionych oraz aktywnych elektrycznie formacji burzowych, które przybrały charakter wielokomórkowy. Jeden z klastrów przemieszcza się nad Lubelszczyznę i niesie zagrożenie ulewnymi opadami deszczu, a także w mniejszym stopniu gradem o średnicy do 1-1,5 cm oraz dość silnymi porywami wiatru. Prognozy modelu UMPL na kolejne godziny wskazują na uformowanie się silniejszej zbieżności wiatru w dolnej części warstwy granicznej, wzdłuż której spodziewana jest inicjacja kolejnych ośrodków burzowych, mogących przybierać struktury wielokomórkowe. Zwiększona wodność troposfery sugeruje na największe zagrożenie ulewnymi opadami deszczu, mogącymi doprowadzać do lokalnych podtopień i zalań, zwłaszcza, gdy nad danym terenem przejdzie kilka burz w dość krótkim czasie. Z uwagi na dosyć spore pokrycie obszarowe aktualnych klastrów burzowych oraz możliwość rozwoju kolejnych, dla dzielnic wschodnich i częściowo północno – wschodnich zostaje uwzględniony 1. stopień zagrożenia.

Opublikowano News, Prognozy | 220 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2015 oraz na noc z 25/26.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 25.05.2015, godz. 08:00 CEST do 26.05.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdzie się przeważnie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia, pomiędzy dwoma układami wyżowymi ulokowanymi nad Oceanem Atlantyckim oraz częściowo Europą Wschodnią. Nad wschodnie dzielnice zacznie nasuwać się strefa ciepłego frontu atmosferycznego z wilgotną masą powietrza pochodzenia polarno-morskiego, w której prognozuje się rozwój mocniej uwodnionych formacji burzowych, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą z poniedziałku na wtorek. Znad Niemiec w kierunku rejonów zachodnich Polski będzie stopniowo przemieszczać się chłodny front atmosferyczny, przed którym spodziewane jest uformowanie się przyziemnej zbieżności wiatru. Analizy numeryczne wskazują, że wzdłuż linii konwergencji miejscami również może dojść do inicjacji ośrodków burzowych, przy czym ich prawdopodobieństwo będzie znacznie mniejsze w stosunku do dzielnic południowo – wschodnich, wschodnich i częściowo północno – wschodnich (15%).

OMÓWIENIE:

… Częściowo południe, południowy – wschód, wschód, cz. północny – wschód …

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2015 oraz na noc z 25/26.05.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2015 oraz na noc z 25/26.05.2015

W czasie ważności prognozy modele GFS oraz WRF-ARW 12 km wskazują na wzrost energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną do około 100-1500 J/kg (MUCAPE). Początkowo najkorzystniejsze środowisko termodynamiczne wystąpi w dzielnicach południowo – wschodnich, by z upływem dnia, a zwłaszcza nocą z poniedziałku na wtorek, zacząć obejmować również wschodnią i północno – wschodnią część kraju. Na ogół brak wzmocnionego pola wiatru, jednak z obecną dolno-troposferyczną konwergencją związaną z ciepłym frontem atmosferycznym, będzie sprzyjać inicjacji mocniej uwodnionych i wolno przemieszczających się komórek burzowych (wodność troposfery ponad 20-25 milimetrów), które mogą przybierać formy złożone z kilku ośrodków konwekcyjnych i przynosić miejscami nadmierne opady deszczu (niewykluczone są lokalne podtopienia). Z wyliczeń modelu UMPL wynika, że na terenach objętych możliwością powstania burz obecne będzie zachmurzenie (szczególnie w południowej części omawianego obszaru), w pewnym oraz większym stopniu mogące ograniczyć potencjał burzowy. Niemniej jednak, jeśli warstwa graniczna zdoła się odpowiednio nagrzać (taki wariant mimo wszystko jest uwzględniany), wtedy wystąpi korzystniejsze środowisko termodynamiczne do rozwoju głębszej konwekcji, która możliwa jest przez cały okres ważności prognozy (szczególnie od godzin popołudniowych do godz. porannych wtorkowego dnia). Poszczególne formacje burzowe będą generować ulewne, przelotne opady deszczu oraz miejscami grad o średnicy do 1-1,5 cm, zwłaszcza, gdy na obszarze zbieżności wiatru (wpływ nieco zwiększonego uskoku kierunkowego w dolnych 3 kilometrach troposfery) dojdzie do inicjacji 1-2 burz zawierających w sobie rotujący prąd wstępujący. Najmniejsze szanse na inicjację burz wyliczane są dla dzielnic południowych, gdzie prognozowane jest długo utrzymujące się niskie zachmurzenie warstwowe.

Jutro w ciągu dnia, na podstawie najnowszych prognoz i bieżących obserwacji, może zaistnieć potrzeba uwzględnienia 1. stopnia zagrożenia.

Czytaj dalej

Opublikowano News | 267 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.05.2015 i na noc 23/24.05.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.05.2015, godz. 08:00 CEST do 24.05.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem rozległego klina wysokiego ciśnienia ciągnącego się od Atlantyku. Tuż przy południowo-wschodniej granicy naszego kraju będzie znajdować się pofalowany front atmosferyczny, oddzielający powietrze polarnomorskie od zwrotnikowego, w którym za sprawą obecności sporej ilości wilgoci, powinno dojść do inicjacji zjawisk burzowych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.05.2015 i na noc 23/24.05.2015

Na tym obszarze przewiduje się wkroczenie zwrotnikowej masy powietrza, w godzinach popołudniowych. W związku z tym, należy spodziewać się wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie CAPE 250-1000 J/kg (głównie w Bieszczadach). Warunki kinematyczne nie będą sprzyjać intensyfikacji i długotrwałości układów burzowych (DLS 0-6 km do 10 m/s LLS 0-1 km do 5 m/s). Inicjacja zjawisk konwekcyjnych może zostać ograniczona poprzez zachmurzenie, dlatego największe szanse na wyładowania atmosferyczne będą w górach, gdzie występuje wspomaganie orograficzne.

Na tej podstawie przewiduje się wystąpienie lokalnych ośrodków burzowych, na drodze których należy spodziewać się przede wszystkim intensywnych opadów deszczu (parametr PW do 30 mm i niewielki przepływ poziomy powietrza). W związku z tym nie można wykluczyć możliwości wystąpienia lokalnych podtopień. Miejsce i czas występowania zjawisk burzowych będzie zależeć od ulokowania pofalowanego frontu atmosferycznego. Wraz z nastaniem nocy burze powinny słabnąć.

Stopień 1 zagrożenia nie zostaje wydany, ze względu na niepewność co do umiejscowienia frontu.

Opublikowano News, Prognozy | 476 komentarzy