Prognoza konwekcyjna na dzień 27.08.2014 i na noc 27/28.08.2014

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.08.2014 godz. 08:00 CEST do 28.08.2014, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Polska w środę znajdzie się w zasięgu oddziaływania niżu znad rejonu Zatoki Fińskiej. Ze Skandynawii do naszego kraju będzie napływać chłodne i dość chwiejne powietrze, w którym tworzyć się będą chmury kłębiaste, lokalnie dość mocno rozbudowane. Ponadto na krańce południowe kraju nasunie się strefa opadów związana z frontem atmosferycznym wcześniej wspomnianego układu niżowego. Dodatkowo nad południową Polską w ciągu dnia przejdzie krótka fala górna, która doprowadzi do wielkoskalowego wspomagania ruchów wznoszących w środkowej troposferze.

OMÓWIENIE

Obszar całej Polski …

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.08.2014 i na noc 27/28.08.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.08.2014 i na noc 27/28.08.2014

Burze w ciągu okresu ważności prognozy prognozowane są praktycznie w całym kraju, przy czym nie będą one niosły poważniejszych zagrożeń pogodowych, stad ich omówienie można zawrzeć w jednym paragrafie. Przede wszystkim najwięcej burz będzie związanych ze strefą niezbyt dużej chwiejności troposfery (CAPE na poziomie do ok. 500 J/kg) przemieszczającej się w ciągu dnia z północnego zachodu na południowy wschód Polski. Burze na tej strefie będą rozwijać się już w okolicach południa, przy czym najwięcej komórek powinno wystąpić na zachodzie i w centrum kraju. Burze te będą niezbyt silne, na ogół krótkotrwałe i niezorganizowane (należy oczekiwać głównie pojedynczych komórek). Lokalnie z silniejszych komórek może spaść drobny grad. Burze te mogą utrzymywać się do wczesnych godzin nocnych. Z kolei nad Wybrzeżem ponownie należy oczekiwać rozwoju komórek konwekcyjnych, lokalnie dających wyładowania atmosferyczne. Warunki do rozwoju trąb wodnych będą znacznie słabsze, niż w dniach poprzednich, mimo to tego typu zjawiska nie są wykluczone. Natomiast w godzinach popołudniowych przez południe kraju przewędruje strefa opadów związana z frontem atmosferycznym. Tutaj chwiejność będzie minimalna, ale z racji na silne wspomaganie ruchów wznoszących w środkowej troposferze, nie da się wykluczyć uformowania liniowego układu konwekcyjnego przynoszącego pojedyncze wyładowania atmosferyczne, silniejsze porywy wiatru i chwilowy znaczący wzrost natężenia opadów. Późnym popołudniem ewentualny układ liniowy opuściłby nasz kraj.

Opublikowano News, Prognozy | 7 komentarzy

Sporo chmur, opady deszczu i możliwe lokalne burze

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 26.08.2014 godz. 08:00 CEST do 27.08.2014, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Znad pogranicza Estonii, Rosji i Finlandii będzie stopniowo przemieszczać się w kierunku północnym centrum dość głębokiego układu niskiego ciśnienia. Polska znajdzie się w rozległym obszarze obniżonego ciśnienia, w środowisku zalegania chłodnej, polarno-morskiej masy powietrza, która szczególnie niską temperaturą będzie wykazywać się w bezpośrednim oddziaływaniu frontu atmosferycznego, objawiającego się dużym i całkowitym zachmurzeniem, a także opadami deszczu (większy obszar kraju).

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.08.2014 i na noc 26/27.08.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.08.2014 i noc 26/27.08.2014

… Krańce północne i północno – zachodnie …

Bardzo zimno w dalszym ciągu będzie w środkowej troposferze – temperatura wynosząca zaledwie około -22 – -24 °C na powierzchni izobarycznej 500 hPa doprowadzi do wystąpienia wyraźnie zwiększonych gradientów pionowych temperatury, zarówno w dolnej, jak i środkowej troposferze (w warstwie 500 m – 700 hPa do około 7-7,7 °C/km). Z prognoz opartych na modelu GFS wynika, że nocą z wtorku na środę adwekcja bardzo zimnego powietrza ponad warstwą graniczną będzie pogłębiać się w kierunku południowym. Generalnie prognozy nie wskazują na wystąpienie silniejszego wspomagania dla procesów konwekcyjnych, jednak znaczny spadek temperatury wraz z wysokością, skutkujący energią potencjalną dostępną konwekcyjnie do 200-300 J/kg (lokalnie 400 J/kg – MUCAPE), doprowadzi do rozwoju lokalnych ośrodków konwekcyjnych, generujących przelotne opady deszczu. Niewykluczone, iż niektóre z nich wypiętrzą się na tyle wysoko, że przyniosą też niezbyt liczne, pojedyncze wyładowania atmosferyczne. Szanse na rozwój punktowych, słabych burz (10-15%) możliwe są zarówno w dzień, jak i w godzinach nocnych (nocą włącznie z kr. północno – zachodnimi). Miejscami nie można wykluczyć uformowania się trąby wodnej, przy czym prawdopodobieństwo powstania tego zjawiska, w stosunku do poprzednich dni, wydaje się być mniejsze.

Opublikowano Prognozy | 18 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.08.2014 i na noc 25/26.08.2014

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.08.2014, godz. 08:00 CEST do 26.08.2014, godz. 08.00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W Poniedziałek Polska nadal znajdować się będzie w chłodnej masie powietrza. Południowa część kraju znajdzie się pod wpływem wyżu z centrum ulokowanym nad Węgrami, a północne krańce Polski znajdą się w zasięgu oddziaływania niżów znad południowej Skandynawii i krajów bałtyckich.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.08.2014 i na noc 25/26.08.2014

Głównie za sprawą stosunkowo ciepłych wód Bałtyku i dość dużych pionowych gradientów temperatury dojdzie do zwiększenia energii chwiejności CAPE do 300 J/kg. Powinno to wystarczyć do rozwoju komórek opadowych, które lokalnie będą mogły generować wyładowania. Umiarkowany przepływ poziomy powietrza i niewielkie uskoki wiatru nie będą sprzyjać intensyfikacji zjawisk konwekcyjnych. Deszcz lokalnie może być intensywny, a wiatr może osiągać 60-70 km/h. Tak samo jak w dniu wczorajszym zaistnieje podwyższone ryzyko pojawienia się trąby wodnej u wybrzeży Bałtyku. Zjawisko to nie powinno jednak stanowić dużego zagrożenia, tak samo jak większość tego typu zjawisk nad polskim morzem.

Opublikowano News, Prognozy | 12 komentarzy

Możliwe kolejne trąby wodne

W dniu dzisiejszym, tak jak informowaliśmy w naszym artykule pogodowym napisanym 22 sierpnia, doszło do rozwoju kilku trąb wodnych w pobliżu gmin nadmorskich. Zjawiska zostały zaobserwowane i zarejestrowane z Kołobrzegu i Łeby (w sumie 3 przypadki), choć niewykluczone, że ich rozwój nastąpił jeszcze także w paru innych miejscach.

Dzisiejsze trąby wodne obserwowane z Łeby (TVN24)

Dzisiejsze trąby wodne obserwowane z Łeby (TVN24)

Ostatnio można przeczytać różne opinie, w tym zapytania, skąd tyle tych zjawisk na naszym morzu? Trąby wodne, tak jak już informowaliśmy, najczęściej schodzą w warunkach, gdy mamy do czynienia ze spływami znacznie chłodniejszych mas powietrza nad względnie ciepłe wody Bałtyku (obecnie temperatura wody osiąga około 15-17 °C), które doprowadzają do silnego zaostrzenia się gradientu pionowego temperatury w dolnej części troposfery (na ogół krytyczny jest silny spadek temperatury w warstwie 0-500 metrów). Zapewnia on silniejsze przyspieszenie prądów wstępujących, które w korelacji z lokalnymi strefami zbieżności wiatru oraz niezbyt silnym środowiskiem wiatrowym (brak istotnych uskoków pionowych wiatru), zapewnia korzystne warunki do formowania się trąb niezwiązanych z działalnością mezocyklonu (superkomórki burzowej).

Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | 8 komentarzy