Prognoza konwekcyjna na dzień 29.07.2015 i na noc 30.07.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.07.2015 godz. 08:00 CEST do 30.07.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We środę, Polska znajdzie się pod wpływem niżu ulokowanego nad obszarem Danii. Zapewni nam on napływ chłodnej, polarnomorskiej masy powietrza znad wód Atlantyku, która charakteryzować się będzie chwiejnością atmosferyczną.

OMÓWIENIE:

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.07.2015 i na noc 30.07.2015

… Obszar objęty możliwością burz…

W pólnocno-zachodzniej części kraju swoją obecność zaznaczy tzw. kropla chłodu, która przyniesie niskie temperatury w wyższych partiach troposfery. Tym samym zwiększy się pionowy gradient termiczny, który wyniesie ok. 7,5 C/km. Przyczyni się to do powstania potencjalnej energii konwekcji (CAPE 200 – 600 J/kg). Obecność prądu strumieniowego i stosunkowo głębokiego niżu, jak na obecną porę roku przełoży się na dość dobre warunki kinematyczne. DLS 15 – 30 m/s, LLS < 12 m/s. Takie warunki będą sprzyjać powstawaniu burz, które będą mogły łączyć się w układy wielokomórkowe. Na ich drodze należy spodziewać się silnych porywów wiatru, które w sprzyjających okolicznościach będą mogły wynosić 70 – 80 km/h, a także opadów gradu o średnicy 1 – 2 cm. Burza powinny powstawać w godzinach około południowych, a zaczną zanikać wieczorem. Jedynie nad wodami Bałtyku konwekcja będzie mogła trwać przez całą noc.

Wskaźniki kompozytowe sumujące warunki termodynamiczne z kinematycznymi mówią o całkiem sporym potencjale dla intensyfikacji zjawisk konwekcyjnych, jednak zachodzi obawa o ich efektywność. Dlatego stopień 1 zagrożenia nie został wydany. Pomimo tego, osoby przebywające w zaznaczonym obszarze powinny zachować czujność.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.07.2015 i na noc 28/29.07.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.07.2015 godz. 08:00 CEST do 29.07.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

We wtorek Polska będzie pod wpływem niżu znad Cieśnin Duńskich. Od zachodu wkroczy strefa frontu okluzji, która będzie przemieszczać się na wschód naszego kraju. Do Polski napływać będzie chłodna masa powietrza polarno-morskiego.

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.07.2015 i na noc 28/29.07.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.07.2015 i na noc 28/29.07.2015

OMÓWIENIE

Na północy oraz częściowo wschodzie Polski prognozuje się niewielkie wartości energii termodynamicznej CAPE około 100-500 J/kg. Na Podlasiu oraz Suwalszczyźnie wartość tego wskaźnika będzie wyższa dochodząca do 800 J/kg. Wskaźniki kinematyczne będą miały niskie wartości DLS <12 m/s, jednak za wyjątkiem Polski północno-wschodniej gdzie wyniosą DLS od 10 m/s do 15 m/s.

W takich warunkach należy spodziewać się pojedynczych komórek burzowych, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 10-15 mm w czasie trwania zjawiska oraz wiatr w porywach do 60-70 km/h, Burze pojawią się popołudniu, jednak na Podlasiu i Suwalszczyźnie mogą już występować od godzin około południowych. Będą przemieszczać się z zachodu na wschód, a ostatnie z nich zaczną zanikać pod wieczór.

Opublikowano Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2015 i na noc 27/28.07.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.07.2015 godz. 08:00 CEST do 28.07.2015, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2015 i na noc 27/28.07.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2015 i na noc 27/28.07.2015

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Polska znajduje się w polarnej morskiej masie powietrza napływające z zachodu kontynentu. W poniedziałek w ciągu dnia do południowo-zachodniej części kraju wejdzie ciepły front atmosferyczny oraz zatoka obniżonego ciśnienia. Front ten szybko zmieni swój charakter na front okluzji ciepłej i będzie przesuwać się na północny wschód. Za frontem napłynie tylko nieznacznie cieplejsze powietrze, natomiast będzie ono charakteryzować się pewną, niezbyt dużą chwiejnością termodynamiczną (MUCAPE na poziomie od 400 do 800 J/kg). Taka energia konwekcji w połączeniu z wspomaganiem rozwoju w pionie zachmurzenia konwekcyjnego związanego z zatoką niżową, doprowadzi do pojawienia się burz w znacznej części kraju.

OMÓWIENIE Czytaj dalej

Opublikowano News | Skomentuj

Kolejna dynamiczna i niebezpieczna sytuacja na dzień 25.07.2015 i na noc 25/26.07.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 25.07.2015 godz. 08:00 CEST do 26.07.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski północno-wschodniej, wschodniej i centralnej głównie z powodu wystąpienia silnych porywów wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu oraz w mniejszym stopniu ze względu na możliwość trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski północno-zachodniej, zachodniej i północnej ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i w mniejszym stopniu ze względu na możliwość słabej trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przed nami kolejny dzień z bardzo dynamiczną pogodą. W sobotę nasz kraj znajdzie się w strefie oddziaływania rozległego i dość głębokiego niżu znad Morza Północnego i jego frontów atmosferycznych. Na początku przejdzie front ciepły, za którym napłynie bardzo gorące i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 ᴼC. Przez Polskę z południowego zachodu na północny wschód ciągu dnia przemieszczać się będzie zatoka, na której przewidywana jest silna strefa zbieżności wiatru w dolnej troposferze. Następnie za zatoką z zachodu na wschód przewędruje front chłodny. Zarówno na ciepłym, jak i na chłodnym froncie, a w szczególności w strefie zbieżności wiatru w zatoce niżowej, spodziewane jest wystąpienie burz, które miejscami mogą być gwałtowne z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. W kolejnych dniach uspokojenie i ustabilizowanie aury.

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.07.2015 i na noc 25/26.07.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.07.2015 i na noc 25/26.07.2015

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -4 do -7). Silne procesy wspomagające rozwój komórek burzowych są prognozowane zwłaszcza w obrębie zatoki niżowej. Konwekcja będzie się rozwijać w warunkach umiarkowanych, pionowych uskoków wiatru (DLS 15-20 m/s, 0-3 km shear 10-15 m/s). Skręt wiatru w dolnej troposferze wyniesie (SRH 0-3 km 100 – 300 m2/s2). Burze zaczną się tworzyć już od rana. Na skutek połączenia umiarkowanej dużej chwiejności termodynamicznej i znacznych wartości wskaźników kinematycznych, burze mogą być gwałtowne. Z czasem pojedyncze ośrodki burzowe mogą się złączyć, tworząc mezoskalowy układ konwekcyjny. Pojawi się także spora wodność troposfery (PW 40 – 53 mm), a stosunek zmieszania Mixing Ratio wyniesie 12 – 15 g/kg, co będzie świadczyć o dużej ilości pary wodnej w powietrzu. Nie wyklucza się wystąpienie kilku superkomórek wysokoopadowych niosących nawalne opady deszczu, opady gradu (do 4 cm) oraz silne porywy wiatru (do 100 km/h). Możliwe jest utworzenie się tzw. training storms, czyli serii komórek konwekcyjnych idących jedna za drugą, co może być przyczyną bardzo dużych sum opadowych i rodzić ryzyko powodzi błyskawicznej. Układ MCS może wytworzyć linię szkwałową, na której mogą pojawić się bardzo silne porywy wiatru, zwłaszcza w przypadku rozwinięcia się struktury bow echo. Z uwagi na miejscami dość niski LCL oraz podwyższony wskaźnik STP, nie można wykluczyć rozwoju 1-2 trąb powietrznych. Podsumowując, sytuacja nad krajem będzie bardzo dynaczmina. Burze mogą być gwałtowne, przynoszące nawalne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru, opady gradu oraz możliwość wystąpienia 1-2 trąb powietrznych.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W tym obszarze prognozowane są słabsze warunki na rozwój bardzo silnych burz, jednak nadal mogą stwarzać duże zagrożenie, szczególnie superkomórki i część burz o charakterze pulsacyjnym. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 500 – 1500 J/kg. W tym obszarze duża rolę odegra pora dnia. Na zachodzie i południowym-zachodzie burze zaczną się robić już nad ranem/wczesnym popołudniem, a pod wieczór dotrą do wschodniej granicy, ale nie będą miały takiej mocy jak w obszarze objętym 2 stopniem zagrożenia. Pomimo tego, kilka silnych, lokalnych zjawisk downburst jest niewykluczonych. Z uwagi na dość wysoki CAPE burze mogą być aktywne elektrycznie i przyniosą intensywne opady deszczu.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj