Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 30.05.2017 i na noc 30/31.05.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 30.05.2017, godz. 08:00 CEST do 31.05.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru zachodniej i częściowo środkowej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu, w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko powstania trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla krańców zachodnich Polski oraz częściowo wschodnich regionów ze względu na ryzyko wystąpienia silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, opadów gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.05.2017 i na noc 30/31.05.2017

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W wtorek, zachodnią, południową, północną i centralną Polskę czeka dynamiczna pogoda. Wszystko to za sprawą wkraczającej od zachodu zatoki niskiego ciśnienia wraz ze strefami konwergencji wiatru oraz chłodnym frontem atmosferycznym. Związana ona będzie z przemieszczającym się centrum niżu znad Skandynawii. Na kontraście ciepłej masy powietrza zwrotnikowego z chłodniejszym polarno-morskim powstawać będą umiarkowane i silne burze. W środkowej troposferze obecna będzie krótka fala górna, która sprzyja rozwojowi konwekcji, zwłaszcza tej silnej.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia …

Na tym obszarze prognozowana jest umiarkowana i wysoka chwiejność atmosfery. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie może osiągnąć maksymalnie 1000-2000 J/kg, lokalnie przekraczając nawet górną granicę zakresu. Wartości parametru Lifted Index będą wahać się od -5°C do nawet -9°C. Głębokiej konwekcji sprzyjać będą warunki kinematyczne, ale wyłącznie w północnej części omawianego regionu. Na Pomorzu i Kujawach ścinanie wiatru w dolnych 6 km (DLS) przekroczy 15 m/s, miejscami dojdzie do około 18 m/s. Również ścinanie w dolnym kilometrze (LLS) osiągnie podwyższone wartości do 7-10 m/s. Na pozostałym obszarze 2 stopnia zagrożenia DLS będzie poniżej 10 m/s, a LLS poniżej 6 m/s. We wtorek atmosfera będzie bardzo zasobna w wilgoć. Zawartość wody w pionowym profilu atmosfery będzie przekraczać 30 mm, a miejscami dojdzie do 40 mm. Dodatkowo prognozowane są dwie strefy zbieżności wiatru w dolnej troposferze, jedna w rejonie Pomorza i Kujaw, druga na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce.

W takich warunkach prognozuje się powstanie początkowo pojedynczych komórek burzowych, które zaczną szybko łączyć się w większe struktury wielokomórkowe. Pierwsze burze mogą pojawić się już w godzinach przedpołudniowych głównie w południowej części omawianego obszaru. Pojawianie się nowych komórek będzie odbywało się bardzo sprawnie i szybko. W Wielkopolsce oraz na Pomorzu burze do obszaru objętego 2 stopniem zagrożenia wejdą od zachodu i mogą być już uformowane w większą strukturę wielokomórkową w postaci liniowej. Ze względu na korzystniejsze warunki kinematyczne w tych regionach, mogą pojawić się superkomórki burzowe, które będą miały tendencję do dzielenia się (splitting cel). Głównym zagrożeniem ze strony burz będzie silny i porywisty wiatr do 80-90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h, głównie z superkomórek burzowych i układów liniowych. Nie wyklucza się porywów wiatru powyżej 100 km/h, zwłaszcza tych punktowych. Dodatkowo podwyższone wartości PW będą przyczyną intensywnych opadów deszczu do 30-35 mm w czasie trwania zjawiska. Poza obszarami z podwyższonym DLS (południe obszaru 2 stopnia zagrożenia) opady mogą przekraczać 35 mm ze względu na niższą prędkość przemieszczających się komórek. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce istnieje duże ryzyko pojawienia się gradu powyżej 3 cm, lokalnie nawet do 5 cm. Na tym samym obszarze istnieje ryzyko powstania trąby powietrznej, która w przypadku „utworzenia się” z superkomórki burzowej może mieć gwałtowniejszy przebieg. W godzinach późno popołudniowych i wieczornych może dojść do połączenia się burz w dużo większą, liniową strukturą wielokomórkową (MCS). Komórki burzowe będą przemieszczać się głównie w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnich, a w przypadku superkomórek z niewielkimi odchyleniami toru, w zależności od jej typu.

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Polska zachodnia

Na tym obszarze mogą pojawić się komórki burzowe, głównie w północnej i południowej części. Pierwsze z nich prognozowane są na godziny popołudniowe, ale nie wykluczone, że pojawią się nieco wcześniej. Głównym zagrożeniem z ich strony będzie silny i porywisty wiatr, intensywne opady deszczu oraz grad do 2-3 cm. Na północy omawianego obszaru, korzystne warunki kinematyczne mogą przyczynić się do powstania superkomórki burzowej, gdzie zjawiska towarzyszące mogą przybrać gwałtowniejszy charakter. Burze z regionu 1 będą przechodzić do obszaru z 2 stopniem ostrzeżenia.

Polska środkowo-wschodnia (część)

W regionie tym, w godzinach popołudniowych i wieczornych będą przemieszczać się burze z regionu objętym 2 stopniem ostrzeżenia, jednak już o słabszej intensywności. Nadal towarzyszyć im będą silne opady deszczu do 30-35 mm, porywisty wiatr do 90-100 km/h, grad do 2-3 cm. Burze będą wędrować na wschód, powoli tracąc na sile, a ostatnie z nich zaczną zanikać w drugiej połowie nocy. Niektóre modele prognozują utrzymanie się MCS’a z obszaru 2 i dotarcie jego na wschód Mazowsza.


Podsumowując, jutrzejsze burze rozpoczną się na zachodzie kraju i będą przemieszczać się głównie w kierunku wschodnim. Pierwsze z nich mogą powstać już w godzinach okołopołudniowych. Na Dolnym Śląsku oraz na południu Wielkopolski możliwe jest powstanie większego klastra burzowego. Na północy burze mogą zorganizować się w formację liniową, prognozowane są tam też superkomórki burzowe. W godzinach późno popołudniowych i wieczornych prognozuje się, że burze z południa połączą się z tymi z północy i utworzą większą strukturę wielokomórkową w postaci liniowej. Dodatkowo pod wieczór niektóre modele sugerują utworzenie się w rejonie Cedynia-Gorzów Wielkopolski kolejnego klastra burzowego (MCS), który będzie przemieszczał się w kierunku Torunia gdzie zacznie powoli słabnąć. Największe ryzyko wystąpienia gwałtownych zjawisk istnieje na północy kraju i częściowo w centrum.

Jak będą wyglądać jutrzejsze warunki dowiemy się już niebawem. Warto obserwować wtorkową pogodę i rozwój sytuacji, ponieważ powyższy opis jest tylko prognozą o większym lub mniejszym prawdopodobieństwie sprawdzalności.

Opublikowano Artykuły, News | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 29.05.2017 i na noc 29/30.05.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 29.05.2017, godz. 08:00 CEST do 30.05.2017, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pasa od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska po Mazowsze głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 29.05.2017 i na noc 29/30.05.2017

Nad Polskę napłynęła ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego z południa kontynentu europejskiego. Nad zachodnią Rosją, w rejonie Moskwy, pojawi się ośrodek niżowy. Jego chłodny front atmosferyczny we poniedziałek będzie przebiegał przez nasz kraj i powoli przemieszczał się na południowy wschód. W drugiej części dnia do zachodniej części kraju wejdzie ciepły front niżu znad Wielkiej Brytanii. Wzdłuż frontów pojawi się umiarkowanie duża chwiejność troposfery, a także strefa zbieżności wiatru, wzdłuż której będą pojawiać się rozproszone komórki burzowe oraz niewielkie układy wielokomórkowe. Ze względu na małe prędkości przepływu powietrza w różnych warstwach troposfery, układy burzowe na ogół nie będą przybierać zorganizowanych form.

OMÓWIENIE:

… pas od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska przez centrum kraju po woj. podlaskie i lubelskie …

W pierwszej części dnia w linii Słubice – Mława – Suwałki pojawi strefa większego zachmurzenia powstałego w wyniku zanikających opadów konwekcyjnych i burz występujących we wcześniejszych godzinach. Następnie strefa ta przesunie się bardziej na południe, stopniowo zanikając. Już około południa mogą tu pojawić się przelotne opady konwekcyjne i burze, które będą jednak słabe. Późnym popołudniem / pod wieczór od Wielkopolski po Mazowsze spodziewane jest znaczne nasilenie się zbieżności wiatru w warstwie granicznej, co przy energii CAPE osiągającej ok. 1000-1500 J/kg zaowocuje rozwojem początkowo izolowanych lub rozproszonych komórek burzowych przesuwających się powoli na południowy-wschód. Z czasem komórki te mogą zamieniać się w niewielkie układy wielokomórkowe. Konwekcja będzie raczej przybierać postać niezorganizowaną. Ze względu na wolne przemieszczanie się burz i PW osiągające 30-35 mm, prognozowanych jest kilka przypadków z bardzo silnymi opadami deszczu powodujących lokalne podtopienia, stąd w prognozowanej strefie z najliczniejszymi i potencjalnie najsilniejszymi burzami zostaje wydany stopień 1. zagrożenia. Nie wyklucza się miejscami także punktowych, silnych porywów wiatru oraz nieco większego (do 2,5 cm) gradu. W ciągu nocy burze znacznie osłabną, choć nadal mogą występować w pasie od woj. dolnośląskiego i opolskiego po woj. lubelskie.

Opublikowano Artykuły, News | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.05.2017 i na noc 28/29.05.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.05.2017, godz. 12:00 CEST do 29.05.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Ostatni dzień tygodnia przyniesie w kraju gorącą i słoneczną aurę. Napłynie do nas ciepłe polarnomorskie powietrze. Na zachodzie temperatura może osiągać 28-29 stopni. Nadal będziemy w zasięgu słabnącego wyżu znad Europy Środkowej, jednak od zachodu powoli wkraczać będzie front od niżu znad Finlandii. Wieczorem i w nocy na krańcach północno-zachodnich jest spore prawdopodobieństwo wystąpienia burz, które będą przesuwać się na wschód.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 26805.2017 i na noc 28/29.05.2017

Na zaznaczonym obszarze spodziewamy się słabych i umiarkowanych burz. Prognozowane są na wieczór oraz noc. Będą to pojedyncze komórki burzowe. Warunki termodynamiczne umiarkowane (CAPE 500 – 1200 J/kg, LI -4 ⁰C). Wodność atmosfery wyniesie około 35 mm. Kinematyka będzie słaba, jednak pojawi się zbieżność wiatru w dolnych warstwach atmosfery. Komórki burzowe będą przemieszczać się wolno i nie powinni organizować się w większe struktury. Podczas przechodzenia burz spodziewamy się ulewnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru (miejscami do 80 km/h) i opadu gradu (lokalnie o średnicy do 2 cm).

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2017 i na noc 26/27.05.2017

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.05.2017 godz. 08:00 CEST do 27.05.2017, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad Morza Północnego, a niżem z Europy północno-wschodniej. Do naszego kraju będzie napływać powietrze polarnomorskie charakteryzujące się pewną niestabilnością. W związku z tym możliwe będą przelotne opady, a miejscami także burze.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2017 i na noc 26/27.05.2017

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2017 i na noc 26/27.05.2017

W rejonie prognozowana jest niewielka chwiejność (CAPE do 200-500 J/kg, LI od 0 do -2). W ciągu dnia, na skutek nasłonecznienia, spodziewany jest rozwój chmur kłębiasto-deszczowych. Konwekcja będzie rozwijać się w warunkach umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS 10-20 m/s, 0-3 km shear 5-10 m/s). Poza pojedynczymi komórkami niewykluczony jest rozwój klastrów wielokomórkowych. Chmury Cb mogą przynieść lokalnie ulewne opady deszczu oraz burze. Rozwój konwekcji prognozowany jest przede wszystkim na godziny popołudniowe i wieczorne, ale miejscami możliwy jest również przed południem i w pierwszej części nocy.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj