Zapisy na V Zlot Łowców Burz

Informujemy, że jeszcze przez najbliższy tydzień będzie można zapisać się na V Zlot Polskich Łowców Burz, który w tym roku będzie połączony z konferencją naukową poświęconą groźnym zjawiskom atmosferycznym, w szczególności zjawiskom burzowym. Zlot odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2014 w Poznaniu, a sama konferencja w dniu 16 sierpnia. Współorganizatorami konferencji są Stowarzyszenie Skywarn Polska oraz Zakład Klimatologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkich zainteresowanych przybyciem na konferencję prosimy o wypełnienie formularza, który można znaleźć TUTAJ i wpłacenie opłaty konferencyjnej w wysokości 60 zł (dane do przelewu w formularzu). Prosimy przesłać wypełniony formularz na adres e-mail: tornado(at)amu.edu.pl. Zainteresowanych noclegami prosimy kontaktować się z Arturem Surowieckim (e-mail: artur_surowiecki(at)yahoo.com). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo TUTAJ.

komunikat1

Opublikowano News | Skomentuj

Bardzo ciepło i upalnie

W najbliższych dniach do Polski zacznie napływać jeszcze cieplejsza masa powietrza, która na większym obszarze będzie objawiać się dużymi i bardzo dużymi wzrostami temperatury powietrza.

Prognozowana temperatura na godziny popołudniowe przez model UMPL

Prognozowana temperatura na godziny popołudniowe przez model UMPL

Z prognoz opartych na analizach numerycznych modeli GFS i UMPL wynika, że jutro największy upał pojawi się na zachodzie oraz w dzielnicach południowo – zachodnich, gdzie temperatura może wzrosnąć maksymalnie do 30-33 °C. Na pozostałym obszarze będzie na ogół około 26-29 °C. W wielu miejscach będziemy mieć do czynienia z pogodną aurą, jednak miejscami nie można wykluczyć pojawienia się lokalnych komórek opadowych (południe, południowy – wschód, centrum, częściowo zachód i południowy – zachód). Potencjalne ośrodki konwekcyjne będą jednak lokalne i bardzo słabe, uwzględniając małą i bardzo małą zawartość wilgoci w troposferze. Mimo prognozowanego wzrostu energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie do około 300-800 J/kg (SBCAPE), potencjał burzowy w znacznej mierze będzie ograniczony, przy czym nie można do końca wykluczyć utworzenia się kilku słabych komórek burzowych (15% szans).

Czytaj dalej

Opublikowano Prognozy | Skomentuj

Gorąco, wilgotno i burzowo

Do Polski z południa kontynentu napływa gorące i wilgotne powietrze. W takich warunkach nadal będzie dochodzić do rozwoju burz wewnątrzmasowych przynoszących liczne wyładowania atmosferyczne i ulewne opady deszczu, a miejscami również grad i bardzo silny wiatr.

Mapa synoptyczna (07.07.2014, 11 CEST)

Mapa synoptyczna (07.07.2014, 11 CEST)

Burze z ulewnymi opadami deszczu występowały już wczoraj (np. w Płocku) powodując podtopienia. Podobnie może być w dniu dzisiejszym. W środowisku dość dużej chwiejności termodynamicznej (CAPE do 1200-1600 J/kg) i wodności w pionie (PWATER do 35-40 mm) będą rozwijać się mocno wypiętrzone chmury cumulonimbus, a ich powolny ruch dodatkowo zwiększa ryzyko ulew. Miejscami nie można też wykluczyć bardzo silnych porywów wiatru (zjawisko downburst) oraz gradu (zwłaszcza zachód Polski). Już przed południem (patrz obrazek) w kraju występowały wysokie temperatury (sięgające 30°C), którym towarzyszyła duża zawartość pary wodnej (temp. punktu rosy do 18-20°C) – takie sprzyjające burzom warunki mogą powodować odczucie parności, dyskomfort i wzmożoną potliwość. Burze możliwe są w całej Polsce, ale od Polski zachodniej po centralną przebiega strefa zbieżności, gdzie rozwój burz może być bardziej faworyzowany.

Zdjęcie satelitarne (07.07.2014, 12:15 CEST)

Zdjęcie satelitarne (07.07.2014, 12:15 CEST)

Aktualne zdjęcia satelitarne (patrz obok) pokazują rozwój zjawisk konwekcyjnych. W rejonie Podlasia widoczne są pozostałości po burzy wielokomórkowej z godzin porannych. Na przeważającym obszarze kraju dochodzi do rozwoju wypiętrzonych chmur kłębiastych (cumulus congestus), z których część już przekształciła się w chmury cumulonimbus (między innymi na Mazowszu, Kujawach i w górach). W kolejnych godzinach należy spodziewać się dalszego rozwoju konwekcji i licznych ośrodków burzowych. Burze możliwe są również w godzinach nocnych. W następnych dniach kontynuacja gorącej i burzowej pogody. W pobliżu naszych południowo-zachodnich granic dojdzie do rozwoju ośrodka niżowego i strefy frontowej. W tej sytuacji zwiększy się ryzyko powstawania bardzo wydajnych opadowo burz wielokomórkowych, zwłaszcza w południowej i zachodniej części kraju. O szczegółach będziemy informować w naszych prognozach konwekcyjnych.

Opublikowano News, Prognozy | 7 026 komentarzy

Fala, niż dolny, ciepły sektor – ulewy i burze

Strefa pofalowanego frontu stopniowo przemieszcza się dalej w kierunku wschodnim. W dniu dzisiejszym szczególny wpływ na pogodę będzie mieć w pasie od dzielnic południowych, przez centrum, po północny – wschód, włącznie z częścią południowo – wschodnią i wschodnią.

Prognozowana prędkość pionowego uskoku prędkościowego wiatru w dolnym kilometrze troposfery wraz z energią potencjalną dostępną konwekcyjnie (GFS, ESTOFEX)

Prognozowana prędkość pionowego uskoku prędkościowego wiatru w dolnym kilometrze troposfery w połączeniu z energią potencjalną dostępną konwekcyjnie (GFS, ESTOFEX)

Sytuacja prognostyczna na dzisiejszy dzień jest dosyć skomplikowana, zwłaszcza pod względem możliwego natężenia burz w ciepłym sektorze (południowy – wschód, wschód). Wyliczenia oparte na modelu GFS od kilku aktualizacji pokazują, że środowisko ciepłej i wilgotnej masy powietrza pojawi się nieco bardziej w głębi dzielnic południowo – wschodnich, tym samym faworyzując większe prawdopodobieństwo rozwoju burz. Formacje burzowe, uwzględniając spodziewany rozwój silnego zafalowania na froncie, a następnie dolnego ośrodka niżowego, istotnie nasilającego pole wiatru w dolnej troposferze, a także obecność długiej fali górnej z wiatrem o prędkości do 18-25 m/s (poziomy 700-500 hPa) oraz wyraźny wzrost chwiejności termodynamicznej (SBCAPE na najnowszych prognozach do około 1000-1500 J/kg), mogą mieć gwałtowny przebieg. Dużą niepewnością pozostaje zasięg ciepłego sektora wraz z obszarem, na którym może dojść do rozwoju potencjalnego układu niskiego ciśnienia oraz rodzaj i wielkość zachmurzenia na terenach najbardziej zagrożonych gwałtownymi burzami, z opadami większego gradu, silnymi i bardzo silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu oraz bardzo dużą aktywnością elektryczną. Jeżeli niż faktycznie powstanie i inicjacja zjawisk konwekcyjnych będzie mieć miejsce na terenie Polski, wtedy wzrośnie też możliwość pojawienia się trąby powietrznej (miejsca z największą zawartością wilgoci i najsilniejszym polem wiatru w warstwie granicznej). W przypadku obecności chmur i opadów (możliwy wariant, biorąc pod uwagę przesunięcie najkorzystniejszych warunków termodynamicznych jeszcze bardziej na wschód w dniu wczorajszym) potencjał burzowy może być w dużej mierze ograniczony. Prognozowana sytuacja meteorologiczna niewątpliwie wymaga dziennych obserwacji, zarówno zdjęć satelitarnych, jak i map synoptycznych.

Czytaj dalej

Opublikowano Prognozy | 10 469 komentarzy