Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 18.04.2015 i na noc 18/19.04.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI Ważna od 18.04.2015, godz. 08:00 CEST do 19.04.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

… Polska wschodnia i południowo-wschodnia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.04.2015 i na noc 18/19.04.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.04.2015 i na noc 18/19.04.2015

W sobotę przez Polskę z północy na południe będzie przemieszczać się długa fala górna z osią przebiegającą ze wschodu i północnego wschodu na zachód i południowy zachód. Fali tej będzie towarzyszyć strefa zimnego powietrza w środkowej troposferze (-35°C na wys. izobarycznej 500 hPa), co w połączeniu z temperaturą maksymalną w ciągu dnia sięgającą do 6-9°C będzie przyczyną rozwinięcia się niezbyt dużej chwiejności w ciągu dnia. Energia CAPE osiągnie 200-400 J/kg we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, co doprowadzi do rozwoju bardziej wypiętrzonych chmur kłębiastych przynoszących przelotne opady deszczu i miejscami krótkotrwałe burze. Z powodu nisko znajdującej się izotermy 0°C, podczas przechodzenia komórek konwekcyjnych mogą pojawić się opady krupy śnieżnej i drobnego gradu. DLS dochodzący do 15-20 m/s na skrajach przechodzącej fali górnej może powodować łączenie się pojedynczych komórek w niewielkie układy konwekcyjne. Zdecydowana większość zjawisk konwekcyjnych rozwinie się jednak w pobliżu osi fali górnej, gdzie ścinanie pionowe wiatru DLS będzie bardzo małe. Komórki powinny przemieszczać się umiarkowanie szybko, początkowo z północnego zachodu na południowy wschód, a następnie z północnego wschodu na południowy zachód, zgodnie z kierunkiem wiatru wiejącym w wyższych partiach troposfery. Najwięcej burz i komórek konwekcyjnych dających opady powinno być wczesnym popołudniem. Komórki opadowe będą występować nad znaczną powierzchnią Polski, z tym, że burz należy oczekiwać przede wszystkim we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, gdzie CAPE będzie najwyższe. Pod wieczór komórki powinny zacząć szybko tracić na sile.

Opublikowano Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.04.2015 i na noc 17/18.04.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.04.2015, godz. 08:00 CEST do 18.04.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego Polska dostała się pod wpływ rozległego klina wysokiego ciśnienia związanego z wyżem znad północnej Szkocji. Do kraju napływa chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego. Na północnym-wschodzie Polski masa ta będzie niestabilna i mogą powstać burze.

OMÓWIENIE

Polska północno-wschodnia …

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.04.2015 i na noc 17/18.04.2015

Od wschodniej części Pomorza po Podlasie spodziewane jest wystąpienie energii termodynamicznej rzędu 50-150 J/kg, miejscami na Suwalszczyźnie do 200 J/kg. W północnej części tego obszaru uskok wiatru wyniesie około 10-15 m/s. Natomiast w południowej części warunki kinematyczne będą lepsze: DLS do 20 m/s, a nawet 25 m/s. Wodność troposfery będzie niska i ma wynieść około 10 mm. Dodatkowo formowaniu się komórek burzowych sprzyjać będzie obecność słabo zaznaczonej strefy zbieżności wiatru w dolnej troposferze.

W takich warunkach prognozuje się wystąpienie burz, którym towarzyszyć będzie głównie silny wiatr w porywach do 50-70 km/h oraz opad deszczu i krupy śnieżnej. Ze względu na podwyższone parametry kinematyczne burze mogą przekształcać się z pojedynczych komórek konwekcyjnych w małe systemy wielokomórkowe. Przemieszczać się będą one w kierunku południowo-wschodnim. Pierwsze z nich mogą pojawić się już przed południem, a ostatnie zaczną zanikać w godzinach popołudniowych.

Opublikowano Prognozy | 72 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.04.2015 i na noc 16/17.04.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.04.2015, godz. 08:00 CEST do 17.04.2015, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

outlook_20150416

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.04.2015 i na noc 16/17.04.2015

Na pogodę w czwartek będzie wpływał przemieszczający się z zachodu na wschód i pogłębiający się niż, którego centrum po południu wkroczy do Rosji, a pod wieczór znajdzie się w rejonie Moskwy. Przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód w godzinach przedpołudniowych przejdzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodna porcja powietrza polarnego morskiego. Po południu wędrówka chłodnego frontu ulegnie znacznemu spowolnieniu. W godzinach wieczornych jego linia będzie nadal zalegać nad południową częścią Polski, przy czym front będzie łagodnie falować. Nie wiadomo jednak, jak bardzo na południe przemieści się front. Obecne prognozy mówią o tym, że jego linia może się rozciągać od okolic Rybnika przez Kraków po Przemyśl. Na południe od tej linii znajdzie się powietrze, które będzie się charakteryzować niezbyt dużą chwiejnością termodynamiczną troposfery. Może to doprowadzić do powstania komórek, które lokalnie mogą przynieść nawet burze.

OMÓWIENIE

Polska Południowa (Karpaty i Podkarpacie) …

W związku z pojawieniem się niezbyt dużej energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji, może nastąpić rozwój kilku komórek konwekcyjnych, które będą zdolne wygenerować wyładowania atmosferyczne. Ważnym i decydującym czynnikiem może być wspomaganie orograficzne procesu konwekcji. Ponadto niewielka fala na froncie może dostarczyć niezbyt silnego wspomagania ruchów wznoszących. Przepływ w środkowej troposferze będzie się odbywać z podwyższona prędkością, stąd komórki będą się przemieszczać dość szybko. Mogą się pojawić w rejonie frontu atmosferycznego lub na południe od frontu, co jest bardziej prawdopodobne. Burze – jeśli w ogóle wystąpią – pojawią się wczesnym popołudniem, a pod wieczór opuszczą nasz kraju, lub zanikną. Największe szanse na wystąpienie zjawisk będą w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. DLS dochodzący do 20 m/s być może doprowadzi do pojedynczego wystąpienia bardziej zorganizowanej formy konwekcji (słaba minisuperkomórka / niewielki układ wielokomórkowy). Z uwagi na niewielką wartość CAPE, zagrożenie groźnymi zjawiskami burzowymi jest marginalne i stąd stopień pierwszy zagrożenia nie zostaje wydany.

Opublikowano Prognozy | 422 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.04.2015 oraz na noc 13/14.04.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 13.04.2015, godz. 08:00 CEST do 14.04.2015 godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.04.2015 oraz na noc 13/14.04.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.04.2015 oraz na noc 13/14.04.2015

W pierwszy dzień nowego tygodnia nasz kraj będzie znajdował się pomiędzy obszarem niskiego i wysokiego ciśnienia. Taki rozkład baryczny (wyż na zachodzie i niż na wschodzie) spowoduję, że do Polski za frontem chłodnym zacznie spływać zimniejsza masa powietrza. Przez cały kraj przejdzie strefa słabych/umiarkowanych opadów wielkoskalowych i konwekcyjnych. Wzrośnie również prędkość wiatru i pojawią mocniejsze porywy.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

Nad prawie całym wschodnim obszarem kraju spodziewamy się opadów konwekcyjnych, miejscami może zagrzmieć. Pojawią się słabe warunki termodynamiczne, CAPE wyniesie 100 – 300 J/kg, a LI spadnie do -1 °C. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym rozwój konwekcji będzie kinematyka. Pojawią się umiarkowane uskoki wiatru (DLS 15 – 20 m/s) oraz silny skręt wiatru w niemal całej troposferze (SRH 100 – 150 m2/s2). Również głębszej konwekcji sprzyjać będzie spore wznoszenie w środkowej troposferze. Dzięki warunkom kinematycznym komórki burzowe mogą łączyć się w większe formacje, które będą się dość szybko przemieszczać. Podczas ich przechodzenia pojawią się silne porywy wiatru, które mogą dochodzić do 90 km/h.

Opublikowano News, Prognozy | 443 komentarzy