Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 27.05.2016 i na noc 27/28.05.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.05.2016, godz. 08:00 CEST do 28.05.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia obfitych opadów konwekcyjnych oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu i silnych porywów wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia obfitych opadów konwekcyjnych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.05.2016 i na noc 27/28.05.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.05.2016 i na noc 27/28.05.2016

Nad północną częścią Europy znajduje się ośrodek wysokiego ciśnienia, podczas gdy w niedalekim sąsiedztwie państw Europy Zachodniej, nad Atlantykiem, zalega niż. Przez państwa Europy Zachodniej, od Półwyspu Iberyjskiego po Niemcy, rozciąga się strefa większego gradientu geopotencjału i silniejszego wiatru w środkowej części troposfery, do ok. 20-25 m/s na wysokości 500 hPa. Tu też znajduje się strefa słabych frontów atmosferycznych. Polska nadal pozostaje w dość ciepłym, lecz wilgotnym powietrzu polarnym morskim starym, stąd w ciągu dnia, pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych wzrasta energia potencjalna dostępna drogą konwekcji i występują lokalne burze.

OMÓWIENIE:

… Polska północna …

Wczesnym popołudniem pod wpływem CAPE ok. 1000-1500 J/kg, nastąpi rozwój chmur kłębiastych i pojawią się burze. W związku z bardzo słabą dynamiką przepływu w całym pionowym profilu troposfery, burze będą organizować się w pojedyncze komórki burzowe i w słabe układy wielokomórkowe, które pod wieczór zaczną w wielu miejscach słabnąć i zanikać. Konwergencja w warstwie granicznej może jednak sprawić, że niektóre układy konwekcyjne będą trwać dłużej, a burze mogą pojawiać się jeszcze wczesną nocą. Szczególnym zagrożeniem w tej części kraju będą nadmierne opady konwekcyjne (w związku z powolnym przemieszczaniem się ośrodków burzowych oraz z powodu dużej wilgotności, również w środkowej części troposfery – wartość PW ma osiągać ponad 25 mm). W związku z dość dużą chwiejnością w dolnych 3 km troposfery, może pojawić się trąba powietrzna typu landspout, ponadto w najsilniejszych ośrodkach burzowych może spaść grad i mocno powiać.

… Polska południowo-wschodnia …

Podobnie, jak w czwartek, w ciągu dnia rozwiną się wolno przemieszczające się komórki burzowe, które miejscami mogą być przyczyną znacznych sum opadowych. MUCAPE osiągnie tu ok. 750-1200 J/kg, ponadto prognozowana jest dość znaczna wilgotność względna w warstwie troposfery znajdującej się mniej więcej na wysokości 700 hPa. W tej części kraju burze powinny być mniej trwałe, niż na północy, z wyłączeniem obszarów górskich i podgórskich, gdzie konwekcję może znacznie nasilić wspomaganie orograficzne. Pod wieczór burze zanikną.

Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | 406 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2016 i na noc 26/27.05.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.05.2016, godz. 12:00 CEST do 27.05.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej Polski ze względu na obfite opady deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu i silne porywy wiatru.

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2016 i na noc 26/27.05.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

We czwartek Polska znajdzie się w strefie lekko podwyższonego ciśnienia, pomiędzy dwoma ośrodkami niskiego ciśnienia ulokowanymi w okolicach Morza Bałtyckiego i Czarnego. W dalszym ciągu pozostajemy w polarno-morskiej masie powietrza, która zwłaszcza na wschodzie kraju będzie się charakteryzować dużą wilgotnością.

OMÓWIENIE

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W godzinach popołudniowych należy spodziewać się wystąpienia burz, które mogą przybrać gwałtowny charakter. W środowisku umiarkowanej, a miejscami dużej chwiejności (CAPE 1000-2000 J/kg, LI do -5) i niewielkich wartości parametrów kinematycznych (DLS < 10 m/s, LLS < 4 m/s) dojdzie do rozwoju wolno przemieszczających się komórek konwekcyjnych, a także multikomórek. Wodność troposfery sięgająca 26 mm będzie sprzyjać wystąpieniu intensywnych opadów deszczu. Lokalne strefy konwergencji wiatru i brak zachmurzenia przyczynią się do zainicjowania głębokiej konwekcji. Oprócz obfitych opadów deszczu, które mogą doprowadzić do lokalnych podtopień, należy spodziewać się wystąpienia opadów gradu do 2 cm średnicy i porywów wiatru do 80 km/h. Burze mogą się cechować podwyższoną aktywnością elektryczną. Najintensywniejsze zjawiska wystąpią w godzinach popołudniowych, jednak burze będą mogły występować także w pierwszej części nocy.

…Obszar objęty możliwością burz…

Na tym obszarze chwiejność sięgnie 1000 J/kg, a warunki kinematyczne będą podobne do tych z obszaru objętego 1 stopniem zagrożenia. Jednak obecnie występujące zachmurzenie powinno osłabić potencjał konwekcyjny. Za sprawą orografii terenu, nie można wykluczyć wystąpienia burz na terenach górskich, w południowej części kraju.

Opublikowano News, Prognozy | 1 002 komentarzy

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 25.05.2016 i na noc 25/26.05.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.05.2016, godz. 08:00 CEST do 26.05.2016, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru południowej i wschodniej części kraju głównie przed silnymi porywami wiatru, ulewnymi opadami deszczu oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Sytuacja nad Polską w środę będzie dynamiczna. Będziemy w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia z centrum nad Rumunią. Tym razem do większej części kraju napłynie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie. Spodziewamy się sporej ilości opadów, szczególnie na wschodzie, południu i w centrum. Tam również pojawią się burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Na zachodzie i północy powinno być spokojnie.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem ostrzeżenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2016 i na noc 25/26.05.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2016 i na noc 25/26.05.2016

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie dość gwałtownych burz. Mogą one powstawać już około południa. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 500 – 1000 J/kg, a Lifted Index spadnie do -5⁰C. Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.
Spodziewamy się również umiarkowanych warunków kinematycznych. Uskok wiatru w warstwie DLS 0-6 km wyniesie 10 – 20 m/s, a SRH 0-3 około 100 m2/s2. Takie wartości kinematyczne dają możliwość łączenia się burz w większe klastry oraz multikomórki, które będą przemieszczać się dość szybko. Podczas ich przechodzenia mogą wystąpić silne porywy wiatru (do 80 km/h) oraz opady gradu (do 3 cm).

…Obszar objęty możliwością burz…

Tutaj również pojawi się CAPE o wartości 300 – 600 J/kg. LI osiągnie -3 ⁰C. Słabe warunki kinematyczne nie pozwolą na większy rozwój komórek burzowych. Będą do pojedyncze i wolno przemieszczające się burze. Tutaj również pojawią się silniejsze porywy wiatru, ulewny deszcz oraz opad gradu (do 1 cm).

Opublikowano News, Prognozy | 1 988 komentarzy

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 24.05.2016 i na noc 24/25.05.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.05.2016, godz. 08:00 CEST do 25.05.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski południowej i południowo-zachodniej (szczególnie obszary górskie i podgórskie) głównie z powodu ryzyka wystąpienia obfitych opadów deszczu pochodzenia konwekcyjnego oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia opadów większego gradu

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2016 i na noc 24/25.05.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2016 i na noc 24/25.05.2016

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znalazła się pod wpływem niżu znad rejonu Węgier, który przemieszcza się na wschód. Nad naszym krajem będzie zalegać dość ciepła masa powietrza polarnego. W południowej i południowo-zachodniej części Polski powietrze będzie zawierać wyraźnie więcej wilgoci, również w środkowej partii troposfery, przez co pojawią się korzystne warunki do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Ponieważ gradient baryczny w całym pionowym profilu troposfery nie będzie duży, prognozowane prędkości wiatru będą raczej niskie, stąd wartości wskaźników kinematycznych nie będą znaczące. Wschodni i północno-wschodni wiatr w warstwie granicznej będzie przyczyną znaczącego wspomagania orograficznego na obszarach górskich i podgórskich w południowych i południowo-zachodnich dzielnicach kraju. Czytaj dalej

Opublikowano News, Prognozy | 1 282 komentarzy