Prognoza konwekcyjna na dzień 19.11.2015 oraz noc 19/20.11.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI

Ważna od 19.11.2015, godz. 06:00 CET do 20.11.2015 godz.06:00 CET

STOPIEŃ 1.ZAGROŻENIA ZOSTAJE WYDANY DLA CZĘŚCI POLSKI ZACHODNIEJ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA SILNYCH PORYWÓW WIATRU

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Polska znajdzie się jutro pod wpływem niżu wtórnego Iwan, który przemieszczać się w dniu jutrzejszym nad Skandynawią w kierunku środkowego Bałtyku. W drugiej części nocy znad Niemiec dotrze front chłodny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze (z temperaturą na poziomie -1°C na wysokości 850hPa i nawet -27/-30°C na poziomie 500hPa).  Przy bardzo silnym przepływie powietrza w południowej części układu niżowego, nad Polską wystąpią warunki sprzyjające silniejszemu wypiętrzaniu się chmur, a więc i wystąpieniu burz.mapka_19.11

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1. Stopniem zagrożenia…

W drugiej części nocy nad Polskę północno-zachodnią (obejmując stopniowo coraz większą część kraju) dotrze strefa stosunkowo niskiej chwiejności termodynamicznej (CAPE do 100-300 J/kg oraz LI do -1°C), która pokryje się jednak z bardzo silnym przepływem (prędkość prądu strumieniowego w dolnej troposferze, na poziomie 850hPa, może sięgnąć nawet 30-32m/s), wysokim uskokiem wiatru (w warstwie 0-6km (DLS) do 20-30m/s w strefie najwyższej chwiejności oraz do nawet 40-50m/s w południowej części obszaru) oraz wysoką skrętnością wiatru, sięgającą nawet 200-400m2/s2. Prognozowana temperatura wierzchołków chmur konwekcyjnych ma spaść do około -30°C, miejscami do -35°C, a więc prawdopodobne jest wystąpienie wyładowań atmosferycznych; w przypadku niższego wypiętrzenia się chmur burzowych, ryzyko to może jednak zostać ograniczone. Jednocześnie ze względu na bardzo dobre warunki kinematyczne, komórki konwekcyjne /burzowe/ będą łączyć się w pasma, którym towarzyszyć mogą podmuchy wiatru do 60-80km/h oraz intensywne opady deszczu (lokalnie drobnego gradu). Możliwe jest także powstanie formacji liniowych – wtedy porywy wiatru, szczególnie na zachodzie kraju mogłyby osiągnąć 85-95km/h. Główna strefa warunków sprzyjających burzom przemieszczać się będzie stopniowo na wschód kraju, a największe szanse na burze z nią związaną wystąpią do wczesnego popołudnia. Później możliwy będzie już rozwój komórek opadowych, a szanse na wyładowania będą szybko maleć.

Kolejne burze możliwe będą natomiast w drugiej części dnia, jak i wieczorem oraz w nocy nad Morzem Bałtyckim, gdzie pomiędzy dość ciepłymi wodami a zimną masą powietrza zaistnieje znaczny gradient pionowy i warunki będą sprzyjać wypiętrzaniu się ośrodków konwekcyjnych, którym towarzyszyć mogą wyładowania. Potencjalne burze po wejściu na ląd będą jednak szybko słabnąć i tracić aktywność.

Opublikowano News | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.11.2015 i na noc 18/19.11.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.11.2015, godz. 08:00 CET do 19.11.2015, godz. 08:00 CET

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej oraz północno-zachodniej Polski z powodu ryzyka wystąpienia silnego i porywistego wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka powstania trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W środę Polska będzie znajdować się w obszarze doliny geopotencjału z zaznaczona krótka falą górną. Popołudniu chwilowo wkroczy grzbiet fali, jednak szybko ustąpi on miejsca kolejnej dolinie geopotencjału z obecną krótka falą. Nasz kraj będzie początkowo w zasięgu przemieszczającego się niżu znad Bałtyku w kierunku Łotwy i Estonii oraz związanego z nim chłodnego frontu atmosferycznego. Po przejściu frontu wejdzie klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem znad Półwyspu Bałkańskiego. W nocy zostanie on wyparty przez kolejny niż (wtórny) wraz z towarzyszącymi mu frontami atmosferycznymi, tym razem z centrum nad Skandynawią.

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.11.2015 i na noc 18/19.11.2015

… OMÓWIENIE …

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

… Polska wschodnia …

Na tym obszarze prognozowana jest niska chwiejność atmosfery (CAPE około 50-150 J/kg, LI -1°C/0°C). Warunki kinematyczne będą wysokie (DLS 15-30 m/s, LLS 12-22 m/s, SRH 100-250 m2/s2). Zawartość wody w pionowym profilu troposfery wyniesie maksymalnie 15-22 mm. Możliwa jest dodatkowo słabo zaznaczona strefa zbieżności wiatru związana z obecnością frontu atmosferycznego. W południowej i centralnej części obszaru objętego 1 stopniem zagrożenia prognozuje się wystąpienie prądu strumieniowego, który sprzyjać będzie inicjacji konwekcji.

Burze, które mogą powstać w środę będą kontynuacją wydarzeń z wtorkowej nocy. Prognozuje się, że w wyniku podwyższonych warunków kinematycznych mogą one przybrać formę większych systemów konwekcyjnych jak np. linie, powstających z łączenia pojedynczych komórek burzowych. Nie można wykluczyć również mini superkomórek burzowych. Burzom towarzyszyć będzie głównie silny wiatr w porywach do 70-90 km/h oraz opad deszczu do 5-10 mm w czasie trwania zjawiska. Występować będą korzystne warunku do rozwoju trąb powietrznych głównie w centralnej i południowo-wschodniej części obszaru dlatego nie można ich wykluczyć. Burze powstaną już w godzinach przedpołudniowych (niektóre mogą powstać już w nocy z wtorku na środę), a zaczną zanikać wczesnym popołudniem. Będą one przemieszczać się z zachodu na wschód.

… Polska północno-zachodnia …

W tej części naszego kraju warunki termodynamiczne oraz kinematyczne będą podobne jak we wschodniej Polsce. Jedynie pionowa skrętność prędkościowa wiatru w warstwie 0-6 km może osiągnąć wartości 20-37 m/s. Dodatkowo pojawi się również silniejszy prąd strumieniowy o prędkości dochodzącej do 200-220 km/h.

Burze na tym obszarze prognozowane są w drugiej połowie nocy ze środy na czwartek (w godzinach porannych). Też będą to pojedyncze komórki mogące przekształcać się w wielokomórkowe burze. Największym zagrożeniem z ich strony będzie silny wiatr w porywach do 70-90 km/h. Również będą występować korzystne warunki do utworzenia się trąby powietrznej. Burze przemieszczać będą się z zachodu na wschód z lekkim odchyleniem na południe.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.11.2015 i na noc 17/18.11.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 17.11.2015, godz. 07:00 CET do 18.11.2015, godz. 07:00 CET

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej i częściowo centralnej części Polski z powodu ryzyka wystąpienia silnych konwekcyjnych porywów wiatru i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.11.2015 i na noc 17/18.11.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 17.11.2015 i na noc 17/18.11.2015

Od kilku dni pogodę nad Europą kształtuje cyrkulacja strefowa. Z zachodu na wschód przemieszczają się dość aktywne niże i fronty atmosferyczne, przynosząc liczne opady deszczu i dość silny wiatr. We wtorek w ciągu dnia z zachodu napłynie do Polski kolejna porcja ciepłego powietrza. Napływ ten będzie szczególnie intensywny w drugiej części dnia i w nocy z wtorku na środę. W nocy z wtorku na środę do Polski Zachodniej wtargnie chłodny front atmosferyczny szybko przemieszczającego się na wschód układu niżowego. W środę nad ranem niż ten znajdzie się nad południową Szwecją. Z frontem będzie związana strefa energii CAPE osiągająca nawet 100-200 J/kg oraz wartości LI nieznacznie poniżej 0 st.C. Na froncie pojawią się dość silne ruchy wznoszące w środkowej troposferze, co będzie bardzo sprzyjać powstawaniu komórek konwekcyjnych, a nawet burz. Silny wiatr w górnej i środkowej troposferze (do ok. 35 m/s na wys. 500 hPa) będzie bardzo korzystnie wpływać na organizowanie się komórek konwekcyjnych w większe, bardziej długotrwałe układy. Ponieważ wiatr w dolnych trzech kilometrach troposfery będzie też silny, komórkom konwekcyjnym i burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru. Ich prędkość w znacznym stopniu będzie zależeć od siły i formy organizacji układów konwekcyjnych. W tego typu sytuacjach na ogół w pobliżu chłodnego frontu atmosferycznego rozwija się liniowy układ konwekcyjny.

… OMÓWIENIE…

… zachód i  centrum Polski – noc 17/18.11.2015 …

Około północy chłodny front atmosferyczny nadciągający z zachodu wkroczy na terytorium Polski. Układ konwekcyjny, prawdopodobnie w postaci dość silnej formacji liniowej, wejdzie wraz z frontem do Polski i będzie dość szybko wędrować na wschód, docierając w środę nad ranem do centralnej części kraju. Niebezpiecznie wygląda prognoza wiatru na poziomie izobarycznym 850 hPa, który nad Niemcami i Polską Zachodnią ma osiągać ok. 30 m/s. To nawet przy niezbyt mocno rozwiniętej formacji konwekcyjnej może skutkować porywami wiatru osiągającymi prędkość przekraczającą 25 m/s. W przypadku dość rozwiniętej i silnej linii szkwałów wiatr punktowo może przekraczać 30 m/s. Duże wartości wskaźników kinematycznych dotyczących dolnych trzech kilometrów troposfery również zwracają uwagę. Przy SRH 0-3 km AGL do 200-250 m2/s2, SRH 0-1 km do 150-200 m2/s2, LLS do nawet 20 m/s, nie wyklucza się rozwoju 1-2 trąb powietrznych, przy czym nie wyklucza się nawet dość silnej trąby powietrznej. Prawdopodobieństwo tych zjawisk jest największe na krańcach zachodnich kraju, gdzie pojawi się energia CAPE dostępna w dolnych dwóch kilometrach nad powierzchnią gruntu przekraczająca 50 J/kg. Prognozuje się wystąpienie sygnatury LEWP; być może pojawi się superkomórka burzowa wbudowana w linię szkwałów. Głównym zagrożeniem, pomimo pewnego ryzyka trąb powietrznych, będzie jednak silny i bardzo silny wiatr prostoliniowy, który w wielu przypadkach osiągnie prędkość w porywach do 25 m/s, a w kilku/kilkunastu przypadkach przekroczy nawet 30 m/s. Po przejściu przez zachód Polski, liniowa formacja konwekcyjna powinna zacząć powoli słabnąć, ale nadal będzie generować porywiste, lokalnie niebezpiecznie silne wiatry w centrum Polski. W chwili obecnej 1. stopień zagrożenia jest stopniem wystarczającym, jednak we wtorek pod wieczór, w zależności od stanu rozwoju zjawisk konwekcyjnych nad Niemcami, prognoza może zostać zaktualizowana nawet do 2. stopnia zagrożenia w całej zachodniej części Polski.

Opublikowano News, Prognozy | Skomentuj

Wietrznie i deszczowo

Odbudowa strefowej cyrkulacji atmosfery przyczynia się do tworzenia aktywnych ośrodków niżowych, które w ostatnim okresie wpływają na pogodę w naszym kraju. Wzajemne oddziaływanie układów niskiego i wysokiego ciśnienia prowadzi do zwiększenia gradientu barycznego i stąd w ostatnim tygodniu nad Polską odnotowano mocniejsze porywy wiatru. W kolejnych dniach znów należy się spodziewać silnych porywów wiatru, opadów deszczu, miejscami mogą rozwinąć się również burze.

24_500

Prognozowany rozkład pola geopotencjału, temperatury i prędkości wiatru na powierzchni izobarycznej 500 hPa, 14.11.2015, godz. 18Z (źródło: www.estofex.org)

W rejonie Morza Norweskiego znajduje się niż „Frank”, którego ciśnienie w centrum wynosi ok. 985 hPa. W jego obrębie dojdzie do utworzenia aktywnej zatoki niżowej, która w oddziaływaniu z obszarem wysokiego ciśnienia z południowej części Europy, doprowadzi do wzrostu poziomego gradientu ciśnienia i tym samym silnych porywów wiatru z sektora zachodniego. Dynamiczne zmiany w pogodzie obserwowane są już w chwili obecnej w północno – zachodniej i zachodniej części kraju, gdzie zaznacza swój wpływ chłodny front atmosferyczny. Za frontem napływa chłodne powietrze polarne o cechach morskich, co również przyczynia się do wzrostu prędkości wiatru. Takie warunki sprzyjają inicjacji zjawisk konwekcyjnych, których należy spodziewać się głównie w północnej i północno – zachodniej części kraju.

RS_H_0000.0_0U_2015111318_021-00

Prognozowane sumy i rodzaj opadów na dzień 14.11.2015, godz. 18Z (źródło: www.meteo.pl)

Silniejsze podmuchy wiatru pojawią się już w nocy z piątku na sobotę wraz z przemieszczaniem się z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego. Nad ranem mocniej powieje już w całym kraju, lokalnie porywy mogą dochodzić do 50-60 km/h. Nad morzem i w wyższych partiach gór wiatr w porywach może osiągać prędkość 70-75 km/h. Przez cały kraj przejdzie również strefa opadów deszczu o umiarkowanym, chwilami silnym natężeniu. W ciągu dnia wiatr będzie umiarkowany, chwilami silny i porywisty, jego średnia prędkość w przyziemnej warstwie wyniesie 20-35 km/h, nad morzem 40-50 km/h. Najsilniejszych porywów do 75-85 km/h w dalszym ciągu należy spodziewać się nad morzem i w górach. Będzie chłodniej, temperatura powietrza w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6 do 8°C. Spływ chłodnego powietrza spowoduje znaczną różnicę między temperaturą przy powierzchni ziemi a temperaturą w wyższych partiach troposfery. Z związku z tym na północy i północnym zachodzie kraju pojawi się pewna chwiejność termodynamiczna, która przyczyni się do rozwoju chmur kłębiasto-deszczowych i przelotnych opadów pochodzenia konwekcyjnego. Miejscami mogą pojawić się burze, podczas których głównym zagrożeniem będą opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu oraz silne porywy wiatru do 80-90 km/h. Lokalnie sumy opadowe mogą dojść do 30-40 mm/m2

GUST_16

Porywy wiatru prognozowane na dzień 15.11.2015, godz. 15Z (źródło: meteomodel.pl)

W niedzielę spokojniej zrobi się na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Dynamicznej pogody spodziewamy się na zachodzie, południowym zachodzie i południu kraju, gdzie dojdzie do ponownego zwiększenia poziomego gradientu ciśnienia i silnych porywów wiatru. Na chwilę obecną wyliczenia modeli numerycznych wyglądają dość niepokojąco. Już od godzin porannych w tych regionach kraju wzrośnie znacznie siła wiatru, w przyziemnej warstwie jego średnia prędkość może dochodzić do 30-50 km/h, w porywach do 75 km/h. Na pogórzu sudeckim porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 km/h. Bardzo niebezpiecznie będzie w wyższych partiach gór, gdzie przewidywane porywy wiatru mogą dochodzić do 100-120 km/h. Wiatr zacznie słabnąć w drugiej części nocy z niedzieli na poniedziałek. Większa część kraju znajdzie się w strefie opadów deszczu a we wschodniej i środkowej części Karpat mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Od zachodu napłynie cieplejsze powietrze, cieplej zrobi się na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą 12-13°C. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 8°C

Przyszły tydzień nie przyniesie większych zmian w pogodzie, nad północną częścią Europy nadal dominować będą układy niskiego ciśnienia, południowa część pozostanie w oddziaływaniu obszaru wysokiego ciśnienia. Wyraźną granicą między tymi układami są zagęszczone izobary, widoczne na mapach poszczególnych powierzchni izobarycznych. Przy strefowej cyrkulacji atmosfery niże wędrują z zachodu na wschód, dominują wiatry z sektora zachodniego, niekiedy tworzą się głębokie i aktywne układy niżowe, które wywołują silne wiatry. Najbliższe dwa dni będą przykładem pogody typowej dla cyrkulacji zachodniej.

Opublikowano News | Skomentuj