Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2016 i na noc 27/28.07.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.07.2016 godz. 08:00 CEST do 28.07.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski centralnej i południowej głównie z powodu wystąpienia nawalnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz opadów gradu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski zachodniej oraz wschodniej ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i w mniejszym stopniu ze względu na opady gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przed nami kolejny dzień z dynamiczną pogodą. W środę nasz kraj znajdzie się w strefie oddziaływania rozległego układu niskiego ciśnienia. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczy oraz zbliży się do 30 ᴼC. Przez Polskę z południowego zachodu na północny wschód ciągu dnia przemieszczać się będzie słaby niż, na którym przewidywana jest strefa zbieżności wiatru w dolnej troposferze. Nadal napływać będzie powietrze wilgotne i ciepłe. W wielu miejscach w kraju pojawia się przelotne opady deszczu oraz burze, które mogą być gwałtowne.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE 1000-2000 J/kg, LI od -4 do -7). Silne procesy wspomagające rozwój komórek burzowych są prognozowane zwłaszcza w obrębie niżu oraz zatoki z nią związanej. Pojawi się także spora wodność troposfery (PW 40 – 45 mm), a stosunek zmieszania Mixing Ratio wyniesie 12 – 14 g/kg, co będzie świadczyć o dużej ilości pary wodnej w powietrzu. Nie wyklucza się wystąpienie kilku superkomórek wysoko-opadowych niosących nawalne opady deszczu, opady gradu (do 4 cm) oraz silne porywy wiatru (do 100 km/h). Możliwe jest utworzenie się tzw. training storms, czyli serii komórek konwekcyjnych idących jedna za drugą, co może być przyczyną bardzo dużych sum opadowych i rodzić ryzyko powodzi błyskawicznej. Burze będą przemieszczać się wolno i mogą trwać do późnych godzin nocnych.

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2016 i na noc 27/28.07.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.07.2016 i na noc 27/28.07.2016

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W tym obszarze prognozowane są słabsze warunki na rozwój silnych burz, jednak nadal mogą stwarzać duże zagrożenie, szczególnie superkomórki i część burz o charakterze pulsacyjnym. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 500 – 1500 J/kg. Tutaj również głównym czynnikiem wspomagającym konwekcję będzie spora wodność atmosfery (około 40 mm) oraz lokalne zbieżności wiatrów. Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru (do 80 km/h) oraz opady gradu (do 2 cm).

Opublikowano News, Prognozy | 1 130 komentarzy

Prognoza pogody na Światowe Dni Młodzieży, wysoka temperatura i możliwe burze

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE HERE

Chmura burzowa nad Krakowem

Chmura burzowa nad Krakowem

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie, które co każdą edycję przyciągają rzesze wiernych z całego świata, do Polski także przyjechało wielu pielgrzymów. Największe uroczystości odbywać się będą w Krakowie, Częstochowie i Oświęcimiu. Warto w takim razie przeanalizować możliwe warianty pogodowe na te wydarzenia.

W kolejnych dniach nad polską będzie gorąco, a lokalnie będą występować gwałtowne burze, nie inaczej będzie w Małopolsce. Warto w tym momencie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować w czasie burzy: http://lowcyburz.pl/2012/03/09/zasady-bezpieczenstwa-podczas-burz/

Pamiętaj, że prognoza może się zmienić, szczególnie na ostatnie dni z tego artykułu. O istotnych zmianach będziemy informować na naszej stronie, forum lub Facebooku. Warto także obserwować ostrzeżenia meteorologiczne wydawane na bieżąco. W czasie uroczystości słuchaj wszelkich poleceń wydawanych przez organizatora, a w razie nagłej zmiany pogody postaraj się nie wpadać w panikę.

Prognoza dla okolic Krakowa i innych miast w których odbywać się będą oficjalne uroczystości związane z ŚDM.

Wtorek 26 lipca

W południowej Polsce rozpocznie się spokojnie, zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, w ciągu dnia lokalnie zacznie rozwijać się zachmurzenie kłębiaste. Temperatura maksymalna w zależności od zachmurzenia wyniesie 28-31 °C, przy tak wysokiej temperaturze warto zadbać sporą ilość wody i nakrycie głowy, tym bardziej że pielgrzymi będą spędzać sporo czasu na miejscach zgromadzeń. W godzinach około południowych mogą zacząć pojawiać się pierwsze opady przelotne i lokalne burze, mogą się one utrzymywać do godzin wieczornych. Podczas burz mogą występować intensywne opady deszczu i drobnego gradu. Msza Święta rozpoczynająca ŚDM rozpocznie się na Krakowskich Błoniach po godzinie 17, w dalszym ciągu możliwe będą burze. Wypiętrzenie się komórki burzowej dokładnie nad Krakowem nie jest bardzo prawdopodobne, jednak warto mieć taką możliwość Na uwadze. Możliwe jest także to, że burze uformują się w jakiejś odległości od Krakowa, jeszcze przed mszą a zachmurzenie obniży temperaturę i poprawi komfort pielgrzymów przebywających na Błoniach. Pamiętaj Burza to zjawisko o charakterze lokalnym.

W pozostałej części kraju także spodziewane są burze i temperatura lokalnie przekraczająca 30 °C stopni, burze mogą powodować lokalne podtopienia, tak było też dzisiaj między innymi w Sosnowcu czy w Andrychowie.

Środa 27 lipca

Środa będzie bardzo podobna do wtorku, temperatura maksymalna wyniesie od 28 °C do 31 °C, w godzinach południowych i wieczornych możliwe są lokalne gwałtowne burze, podczas których mogą występować intensywne opady deszczu i gradu. Burze Występować mogą także w Krakowie.

Czwartek 28 lipca

Czwartek przyniesie kontynuacje gorącej i zmiennej pogody. Temperatura maksymalna na południu naszego kraju wyniesie od 28 °C do 30 °C. Burze będą możliwe o każdej porze dnia, tak samo, jak we wcześniejszych dniach, mogą być one gwałtowne. Zagrzmieć może zarówno w Krakowie, jak i w Częstochowie. W obu miastach spodziewana jest ogromna liczba uczestników, tak więc mamy nadzieję, że burze w tych miejscach jednak nie wystąpią.

Piątek 29 lipca

Będzie to dzień nieznacznie chłodniejszy, temperatura maksymalna wyniesie od 27 °C do 30 °C. Nadal możliwe będą burze, jednak dopiero w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Sobota 30 lipca

Obecne prognozy wskazują na to, że będzie to dzień spokojny i chłodniejszy od pozostałych, burze w Małopolsce nie powinny występować, ich powrót spodziewany jest dopiero po południu w niedzielę 31 lipca, tak więc Msza na zakończenie powinna przebiegać bez zakłóceń ze strony pogody.

Noce w wymienionym okresie będą się charakteryzowały dość wysoką temperaturą minimalną, która nie powinna spaść poniżej 15 stopni.

Opublikowano News | 29 komentarzy

Weather forecast for World Youth Day: high temperatures and possible thunderstorms

Chmura burzowa nad Krakowem

Storm cloud above Cracow

World Youth Day is an event which in every edition attracts crowds of the faithful from all around the world. Many pilgrims also arrived to Poland. The greatest celebrations will occur in Cracow, Częstochowa and Oświęcim. In this case, it is worth to analyse possible weather scenarios, that can occur during the event.

Next few days will be hot, and locally violent thunderstorms would develop. It is worth to be familiar with thunderstorm safety rules.

Remember that forecast could be changed, especially forecast issued for the last days, mentioned in the article. We will inform you about important changes of forecast on our website, forum or our Facebook’s fanpage. You should also observe our weather warnings. During celebrations please follow any organiser recommendations. Please do not panic in an event of sudden weather change.

Forecasts for Cracow and nearby area:

Tuesday, July 26th

In southern Poland weather will be calm with small cloud cover. During the day locally cumuliforms would develop. Maximum temperatures will reach up to 28-31 Celsius degrees. Because of high temperatures it is recommended to have a headgear and bottled water mainly due to long remaining in the places of meeting. Showers and local thunderstorms could start to occur during midday and they may persist into the evening. Thunderstorms will be accompanied likely by excessive precipitation and small hail. During holy mass that will start the World Youth Day, thunderstorm will be also possible (5:00 PM). The development of storm cell exactly above Cracow has very small probability but it is still possible. Thunderstorms could also develop near Cracow before the holy mass, so cloud cover generated by the storm cell could decrease temperature, increasing thermal comfort of pilgrims thereby. Please remember that thunderstorm is local phenomenon.

In the rest of the country, thunderstorms are also expected. Temperature will locally exceed 30 Celsius degrees. Storms could cause local floods.

Wednesday, July 27th

Wednesday situation will be similar to that from Tuesday. Maximum temperature will reach up to 28-31 Celsius degrees. During midday and afternoon violent storms are possible. Storms will be accompanied likely by excessive precipitation and small hail. Thunderstorms may occur in Cracow.

Thursday, July 28th
Thursday will be continuation of hot and variable weather. Maximum temperature in southern Poland will reach up to 28-30 Celsius degrees. Violent thunderstorms will be possible all day long. Storms are possible both in Cracow and in Czestochowa. Large number of people is expected in both cities, so we hope storms will not occure there.

Friday, July 29th
Friday will be insignificantly colder. Maximum temperature will reach up to 27-30 Celsius degrees. Thunderstorms will be possible mainly during afternoon and evening.

Saturday, July 30th
Current forecasts are showing that Saturday will be much calmer and colder than previous days. Thunderstorms should not occur (they are not expected until Sunday, July 31st). The holy mass that will end World Youth Day should not be interferenced by the weather.

Minimum temperature during nights in period mentioned above should not fall below 15 Celsius degrees.

Opublikowano News | 34 komentarzy

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.07.2016 i na noc 26/27.07.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.07.2016 godz. 08:00 CEST do 27.07.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru i opadów gradu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We wtorek Polska w dalszym ciągu będzie znajdować się na słabogradientowym obszarze barycznym w wilgotnej i chwiejnej masie powietrza. W związku z tym, na obszarze całego kraju możliwy jest rozwój burz wewnątrzmasowych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty pierwszym stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.07.2016 i na noc 26/27.07.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.07.2016 i na noc 26/27.07.2016

W rejonie prognozowana jest umiarkowana/duża chwiejność (CAPE 800-2000 J/kg). Na skutek nasłonecznienia w ciągu dnia spodziewany jest rozwój komórek burzowych. Konwekcja będzie się rozwijać w warunkach niewielkich pionowych uskoków wiatru i spodziewane są pojedyncze komórki, które miejscami mogą być silne. W związku z dość dużą wodnością troposfery (PW do 35-40 mm) i powolnym tempem przemieszczania się chmur Cb, głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, które lokalnie mogą powodować podtopienia i zalania. Ponadto, miejscami mogą pojawić się bardzo silne porywy wiatru (downburst) i grad (o średnicy do 2 cm). Burze możliwe są niemal przez całą dobę, ale największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia przypada na godziny popołudniowe i wieczorne.

Opublikowano News, Prognozy | 1 301 komentarzy