Prognoza konwekcyjna na dzień 15.07.2018 oraz noc 15/16.07.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 15.07.2018, godz. 08:00 CEST do 16.07.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski wschodniej ze względu na ryzyko silnych opady deszczu prowadzących do podtopień

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Polska pozostaje pod wpływem niżu górnego którego centrum zalegać będzie nad pograniczem Białorusi i Ukrainy. Ze wschodu napływać będzie ciepłe i wilgotne powietrze, w którym rozwijać się będzie konwekcja wraz z burzami. Zdecydowanie spokojniejsza pogoda panować będzie na zachodzie kraju, gdzie decydujący wpływ będzie mieć niezbyt rozbudowany wyż znad zachodniej części kontynentu.

OMÓWIENIE:

…Polska wschodnia i centralna…

Burze występować mogą właściwie przez całą dobę, chociaż największe ryzyko burz z silnymi opadami deszczu wystąpi w godzinach popołudniowych. Największy potencjał wystąpienia burz z nawalnymi opadami wystąpi w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim oraz częściowo w województwach z nimi sąsiadującymi. Pod kątem rozwoju burz korzystna będzie umiarkowana chwiejność (do 1000-1500 J/kg), występowanie zbieżności wiatru w dolnej troposferze oraz dywergencji w jej górnej warstwie. Silnym opadom sprzyjać będzie duża wodność atmosfery (siągająca 34-38mm) oraz stosunkowo niewielka prędkość poruszania się burz. Sumy opadów mogą osiągać więc nawet 30-50mm/h. Dodatkowo możliwe jest wielokrotne przechodzenie komórek burzowych nad danym obszarem, co dodatkowo będzie pogarszać sytuację z nadmiarem opadów, a opad zakumulowany przekroczyć może 50mm. Miejscami wystąpią porywy wiatru do 60-80km/h, jednak będą to zdarzenia lokalne. Istnieje również niskie  ryzyko powstania trąby powietrznej typu landspout, bądź ich zalążków.

…pozostały obszar objęty możliwością burz…

Chwiejność będzie tu nieco niższa niż na obszarze 1.stopnia zagrożenia, a burz będzie wyraźnie mniej. Również towarzyszyć im będą dość intensywne opady, których suma osiągać może 15-30mm.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 14.07.2018 i na noc 14/15.07.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.07.2018, godz. 08:00 CEST do 15.07.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-wschodniej Polski ze względu na obfite opady deszczu

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W dalszym ciągu Polska znajduje się w strefie oddziaływania ośrodka niskiego ciśnienia z centrum nad terytorium Białorusi. Nad wschodnią częścią kraju znajduje się front okluzji, który sprzyjać będzie powstawaniu konwekcji. Pozostajemy w ciepłej masie powietrza polarnomorskiego.

OMÓWIENIE

…Polska wschodnia i centralna…

Prognoza konwekcyjna na dzień 14.07.2018 i na noc 14/15.07.2018

Juz od godzin porannych należy spodziewać się wystąpienia licznych komórek opadowych. Wciągu dnia, gdy energia chwiejności zacznie wzrastać do poziomu 700-1400 J/kg opadom zaczną towarzyszyć wyładowania atmosferyczne. Umiarkowany poziomy przepływ powietrza, w średnim stopniu będzie sprzyjać intensyfikacji konwekcji, co przełoży się także na jej długotrwałość. Podwyższona wodność troposfery (PW 30-35mm), a także niemal równoległe ułożenie frontu atmosferycznego w stosunku do wiatru, będą sprzyjać akumulacji opadów. Ich suma może sięgnąć 30-40mm. Lokalnie te wartości mogą zostać przekroczone. Oprócz pojedyńczych komórek, a także niewiekich ośrodków wielokomórkowych, za sprawą wystąpienia skrętności wiatru mogą utworzyć się superkomórki, które dodatkowo będą mogły powodować opady gradu o średnicy do 2 cm. Porywy wiatru podczas burz nie powinny przekroczyć 80 km/h. Istnieje niewielkie ryzyko powstania trąb powietrznych typu landspout, bądź ich zalążków.

…pozostały obszar objęty możliwością burz…

Głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych prognozowane jest wystąpienie burz w formie pojedyńczych komórek i multikomórek. Największym zagrożeniem będą obfite opady deszczu do 30 mm, zwłaszcza w regionach południowo-zachodnich.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na 13.07.2018 i na noc 13/14.07.2018

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-wschodniej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu, w mniejszym stopniu ze względu na opady gradu i silny wiatr.

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.07.2018 i na noc 13/14.07.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek nasz kraj w dalszym ciągu pozostawać będzie pod wpływem niżu z centrum nad Obwodem Kaliningradzkim. Niż ten będzie miał sporą miąższość sięgającą do  około 400 hPa (ok. 6-7 km). Do Polski napływać będzie niestabilna masa powietrza polarno-morskiego.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

… Polska północno-wschodnia …

Na omawianym obszarze prognozowany jest napływ wilgotnej i niestabilnej masy powietrza pochodzenia polarnego. Chwiejność na znaczącym obszarze wyniesie około CAPE 500-1000 J/kg przy LI dochodzącym do -5°C/-4°C. W takich warunkach prognozowane są pojedyncze komórki burzowe, jednak ze względu na umiarkowanie słabe ścinanie wiatru (DLS do 10-14 m/s) mogą przekształcać się w słabo zorganizowane struktury wielokomórkowe. Największym zagrożeniem z ich strony będą intensywne opady deszczu (podwyższone PW do 30-38 mm) z sumami dochodzącymi do 30 mm, a lokalnie nawet więcej (do 35-40 mm), zwłaszcza gdy zsumują się one z opadami wielkoskalowymi. Wysokie sumy opadowe będzie potęgować słaba prędkość lub stacjonarny charakter komórek konwekcyjnych  Dodatkowo nie wykluczone są opady małego gradu do 2 cm oraz silnego wiatru w porywach do 75 km/h. Niewykluczone, że miejscami mogą pojawić się leje kondensacyjne (ang. funell cloud), a nawet słabe trąby powietrzne. W miejscach gdzie ścinanie wiatru będzie podwyższone możliwe jest wystąpienia kilku superkomórek burzowych, podczas przejścia których prognozowane zjawiska mogą mieć zwiększoną siłę. Burzę pojawią się już około południa i będą przemieszczać się w kierunku północnym i północno-zachodnim, popołudniu kierunek zmieni się na południowo-wschodni. Za taką dynamikę odpowiadać będzie bliskość centrum ośrodka niżowego.

… Obszar objęty możliwością burz …

Na pozostałym obszarze ze względu na obecność niskiej i umiarkowanej niestabilności atmosfery przy chłodniejszej masie powietrza prognozowane są głównie pojedyncze, odseparowane, rozproszone komórki burzowe z intensywnymi opadami deszczu do 15-20 mm, lokalnie opadami gradu do 1 cm. Burze będą przemieszczać się w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na 12.07.2018 i na noc 12/13.07.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.07.2018, godz. 08:00 CEST do 13.07.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północnej i częściowo środkowej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu powodujących podtopienia i opadów dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i porywistego wiatru.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części woj. podkarpackiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów większego gradu i z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru.

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.07.2018 i na noc 12/13.07.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nad Polską znalazł się odcięty niż górny i w jego rejonie występuje również płytki, lecz aktywny niż dolny. W czwartek centrum tego niżu dolnego znajdzie się nad Pomorzem Wschodnim i Środkowym. Z niżem tym związany jest front chłodny przechodzący od północy w front zokludowany. W czwartek w godzinach popołudniowych linia tego frontu będzie stopniowo opuszczać nasz kraj, przemieszczając się bardziej na wschód i północ. Za frontem napłynie tylko nieznacznie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Powietrze to będzie jednak dość wilgotne, a w połączeniu z dość niską temperaturą na wysokości izobarycznej 500 hPa (ok.-18°C) będzie przyczyną występowania umiarkowanie dużej chwiejności atmosfery. Ponadto w środkowej troposferze w rejonie Polski nadal prognozowane jest wymuszanie wznoszenia powietrza, ale nie będzie ono tak silne, jak w nocy z środy na czwartek.

OMÓWIENIE:

… Północ, wschód i południowy wschód kraju …

Pod wpływem energii CAPE dochodzącej do 800-1400 J/kg rozwiną się liczne komórki konwekcyjne i burze. W pierwszej części dnia w północnej i północno-wschodniej części kraju będą występowały jeszcze intensywne wielkoskalowe opady deszczu, ale w ich strefę mogą być również wbudowane komórki burzowe z ulewnymi opadami deszczu. Zaraz po przejściu tej strefy i ustąpieniu zachmurzenia powinno się rozpogodzić, ale dość szybko rozwiną się chmury Cumulonimbus z opadami deszczu i burzami, miejscami dość silnymi. Ze względu na dość spore pionowe ścinanie wiatru 0-6 km shear (do ok. 20 m/s) rozwiną się także dobrze zorganizowane układy burzowe (kilka superkomórek oraz burze wielokomórkowe, tworzące lokalnie systemy training storms). Głównym zagrożeniem w takiej sytuacji będą silne opady deszczu oraz opady większego gradu (do 2-3 cm w średnicy). Nie wyklucza się także dość silnych porywów wiatru (do ok. 80 km/h) oraz 2-3 słabych (F0-F1) trąb powietrznych. Tornada będą mogły rozwinąć się na skutek występowania dużej ilości energii CAPE w dolnej troposferze (duża zawartość wilgoci w warstwie granicznej). Szczególnie zagrożonymi przez niekorzystne zjawiska burzowe regionami będą Warmia, Żuławy, Pomorze Wschodnie i Środkowe. Na tym obszarze podczas burz opady mogą być szczególnie silne (PW do ok. 35 mm, dość silne wymuszanie wznoszenia w środkowej troposferze ułatwiające rozwój licznych komórek). Jeśli zachmurzenie w tej części kraju ustąpi około południa lub wcześniej, sytuacja może się stać potencjalnie groźna – w wyniku pojawienia się licznych burz z bardzo silnymi opadami deszczu mogą pojawić się liczne podtopienia, miejscami przybierające rozmiar powodzi błyskawicznych! Stopień 2. zagrożenia nie zostaje jednak w tej części kraju wydany, głównie ze względu na sporą niepewność dotyczącą zachmurzenia. Burze będą występować również w godzinach wieczornych i nocnych, zwłaszcza w północnej części omawianego obszaru.

… pozostała część kraju objęta stopniem 1. zagrożenia i możliwością występowania burz …

W ciągu dnia energia CAPE wzrośnie do wartości ok. 400-1000 J/kg i dojdzie do rozwoju komórek burzowych. Burze będą jednak słabo zorganizowane (wartość pionowego ścinania wiatru 0-6 km shear będzie wynosić 10 m/s lub nawet mniej). Skupiska komórek konwekcyjnych mogą w niektórych regionach łączyć się w słabe burze wielokomórkowe. Burze, z wyjątkiem środkowej i częściowo zachodniej części kraju, powinny być nietrwałe. Głównym zagrożeniem podczas występowania burz będą lokalnie dość silne opady deszczu oraz grad o średnicy do ok. 2 cm. Z powodu znacznej ilości energii CAPE (ok. 100-125 J/kg) dostępnej w dolnej troposferze, w strefie od Wielkopolski po Mazowsze nie wyklucza się także rozwoju słabej trąby powietrznej typu landspout. Ze względu na prognozowaną większą trwałość i większą liczbę zjawisk w środkowej części kraju, zostaje tam wydany stopień 1. zagrożenia. W pozostałej części kraju burze nie powinny stwarzać większego zagrożenia. Wartość PW, zwłaszcza na południu Polski, powinna być względnie niska (ok. 25 mm) i pomimo bardzo wolnego przemieszczania się ośrodków burzowych, ryzyko podtopień będzie zdecydowanie mniejsze niż na północy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz