Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2019 i na noc 22/23.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.06.2019, godz. 08:00 CEST do 23.06.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na intensywne opady deszczu, a w mniejszym stopniu ze względu na opady dużego gradu i silne porywy wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem ośrodka wysokiego ciśnienia, przemieszczającego się znad Wielkiej Brytanii w stronę południowej Skandynawii. Jedynie w południowej i południowo-wschodniej części kraju swoją obecność zaznaczy płytka zatoka niskiego ciśnienia, która umożliwi rozwój konwekcji. Strefa chłodnego frontu atmosferycznego w dalszym ciągu przemieszcza się na wschód, wypierając gorące zwrotnikowe powietrze, które zastępowane jest chłodniejszą masą pochodzenia polarnomorskiego.

OMÓWIENIE

…Polska południowa i wschodnia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2019 i na noc 22/23.06.2019

Zalegająca zwrotnikowa masa powietrza charakteryzuje się dużą zawartością wilgoci w całym profilu troposfery. Dzięki temu, w ciągu dnia energia potencjalna dostępna konwekcyjnie CAPE wzrośnie na ogół do 800-1500 J/kg, a parametr PW określający całkowitą wodność troposfery wyniesie 32-40 mm. Niewielki gradient baryczny nad naszym krajem, będzie przyczyną słabego poziomego przepływu powietrza. Dlatego ścinanie wiatru z wartstwy 0-6 km nie przekroczy 10-12 m/s.

Podobnie jak to miało miejsce w minionych dniach, w sobotę również należy spodziewać się rozwoju burz, w postaci pojedynczych komórek (także burz pulsacyjnych), superkomórek i niewielkich struktur wielokomórkowych, które ze względu na spore uwodnienie troposfery i niewielką prędkość przemieszczania się, będą stanowiły zagrożenie ze strony przedłużających się, intensywnych opadów deszczu, których sumy mogą dochodzić, a nawet przekraczać 40-50 mm. Należy liczyć się także z opadami gradu o średnicy 2-3 cm i silniejszymi porywami wiatru do 90 km/h. Podobnie jak to miało miejsce minionej doby, ponownie należy liczyć się z powstaniem kilku zalążków trąb powietrznych, a być może także tornada związanego (w przypadku powstania superkomórki), lub niezwiązanego z mezocyklonem.

Zaszufladkowano do kategorii News | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 21.06.2019 i na noc 21/22.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI Ważna od 21.06.2019, godz. 08:50 CEST do 22.06.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej i częściowo centralnej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu oraz gradu, w mniejszym stopniu ze względu na silny wiatr.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 21.06.2019 i na noc 21/22.06.2019

W piątek Polska będzie pod wpływem słabej zatoki niskiego ciśnienia związanej z niżem znad Skandynawii. Przez nasz kraj przechodzić będzie chłodny front atmosferyczny wypierający powoli gorące masy powietrza zwrotnikowego. Za frontem napłynie stabilniejsza masa polarno-morska..

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia …

Na tym obszarze prognozowana jest umiarkowana chwiejność termodynamiczna dochodząca do 1000-1600 J/kg, przy LI na poziomie -3/-5°C. Warunki kinematyczne będą słabe zarówno w warstwie 0-6 km i 0-1 km, poniżej 10 m/s, jedynie w centralnej Polsce mogą dochodzić do 15 m/s. Wodność troposfery będzie wysoka i osiągnie w szczególności na południowym-wschodzie 35-45 mm.

Burze mogą powstać już w godzinach przedpołudniowych, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Największym zagrożeniem z ich strony będą intensywne opady deszczu do 40-50 mm, a także opady gradu do 3 cm. Słaby przepływ w troposferze może spowodować, że w danym miejscu burza będzie przemieszczała się bardzo powoli dodatkowo zwiększając prognozowane sumy opadów atmosferycznych. Tuż przed frontem chłodnym, w centralnej części kraju burzom może towarzyszyć silniejszy wiatr w porywach do 80 km/h. Burze będą łączyć w niewielkie systemy wielokomórkowe, a w strefie zwiększonych uskoków wiatru mogą pojawić się superkomórki burzowe. Burze będą przemieszczać się w kierunku wschodnim i północno-wschodnim.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza siły i aktywności burz na dzień 20.06.2019 i na noc 20/21.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.06.2019, godz. 08:00 CEST do 21.06.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru całej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia gwałtownych opadów deszczu powodujących podtopienia, silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu …

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.06.2019 i na noc 20/21.06.2019

Polska znajduje się w strefie pomiędzy wyżem znad zachodniej Rosji a niżem znad okolic Wysp Brytyjskich. Nasz kraj jest w zasięgu dość wilgotnego i chwiejnego powietrza zwrotnikowego, w którym prognozowana temperatura punktu rosy ma wynieść ok. 16-20°C. W czwartek nad zachodnią, a później także centralną częścią Polski znajdzie się zatoka niżowa wraz ze strefą zbieżności wiatrów poprzedzającą chłodny front atmosferyczny. Z uwagi na niewielkie gradienty ciśnienia atm. występujące na różnych poziomach, prędkość wiatru w pionowym profilu troposfery będzie niewielka. Jedynie na północnym zachodzie kraju prognozuje się wystąpienie nieco większych prędkości wiatru, zwłaszcza w środkowej części troposfery.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

W praktycznie całym kraju prognozujemy niewielkie lub średnie ryzyko wystąpienia silnych burz, przy czym głównym zagrożeniem z uwagi na dość wolne przemieszczanie się komórek będą silne opady deszczu powodujące podtopienia. Na przeważającym obszarze Polski energia CAPE ma wynosić 1000-2500 J/kg. Największa ma być w rejonie występowania zbieżności wiatrów, w pasie od rejonu Zatoki Gdańskiej po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Dodatkowo wartości PW będą osiągać ok. 40-42 mm. Z uwagi na raczej niewielkie wartości wskaźników kinematycznych, nie przewidujemy tworzenia się dobrze zorganizowanych układów burzowych w dużej ilości. Już około południa rozwiną się pierwsze silniejsze komórki burzowe, natomiast największej aktywności zjawisk związanych z głęboką i wilgotną konwekcja spodziewamy się po godzinie 14:00. W wielu miejscach grupy pojedynczych komórek burzowych mogą z czasem tworzyć słabe i nietrwałe klastry komórek. Miejscami mogą pojawić się burze pulsacyjne o dość gwałtownym przebiegu, z porywistym wiatrem do ok. 90-100 km/h oraz z gradem do ok. 2,5 cm. Nieco inaczej może być na zachodzie, północy i północnym zachodzie Polski, gdzie wartości 0-6 km shear i 0-3 km shear wzrosną do ok. 10-15 m/s. Tu późnym popołudniem oraz wieczorem mogą się rozwinąć bardziej trwałe i zorganizowane burze wielokomórkowe (być może nawet o rozmiarze MCS) oraz kilka superkomórek. Burze w tej części kraju mogą przynieść dość duży grad, osiągający w kilku przypadkach średnicę do ok. 3-4 cm. Ponadto na północnym zachodzie i północy kraju w związku z prognozowaną dość dużą wartością SBCAPE 0-2 km AGL nie wyklucza się pojedynczego przypadku trąby powietrznej.

Zjawiska burzowe zaczną słabnąć i zanikać wieczorem i w pierwszej części nocy, choć w pasie od Pomorza Wschodniego i Warmii po centrum Polski z uwagi na występowanie strefy zbieżności wiatrów duża aktywność zjawisk może utrzymywać się przez większą część nocy.

… południe i krańce zachodnie kraju …

Niektóre modele dla tych części Polski prognozują niższe wartości energii CAPE (do ok. 400-800 J/kg), a na południu występowanie dość dużego zachmurzenia do godzin popołudniowych, co mogłoby osłabić potencjał do tworzenia się burz i występowania groźnych zjawisk konwekcyjnych. Niestety, brak zgodności w wyliczeniach różnych modeli utrudnia w tym wypadku prognozowanie bardziej szczegółowego przebiegu zjawisk. Przypuszczalnie silne burze i zjawiska im towarzyszące mogą wystąpić także w tych częściach kraju, stąd nie wykluczamy ich poza obszar obowiązywania 1. stopnia zagrożenia. Sytuacja w tych regionach jest jednak dość wątpliwa w porównaniu z pozostałą częścią Polski.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2019 i noc 19/20.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.06.2019 godz. 08:00 CEST do 20.06.2019, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z  1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru południowej i południowo-wschodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Nasz kraj w środę będzie znajdował się w obszarze obniżonego ciśnienia, z centrum nad Morzem Północnym.  Do Polski zacznie napływać coraz cieplejsza i wilgotniejsza masa powietrza, pochodzenia polarno-morskiego. W wielu miejscach spodziewana jest konwekcja i burze, które lokalnie mogą być gwałtowne, szczególnie niebezpieczne będą w górach i na przedgórzu.

OMÓWIENIE:

…Polska południowa i południowo-wschodnia…

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie dość gwałtownych burz. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane i duże. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 500 – 1500 J/kg, a Lifted Index spadnie do -5⁰C.  Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 – 40 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2019 i noc 19/20.06.2019

Spodziewane są również słabe warunki kinematyczne. Pojawi się uskok wiatru DLS (0 – 6 km) w granicach 5 – 15 m/s i skręt wiatru SRH (0 – 3 km) w przedziale 50 – 150 m2/s2. Komórki burzowe mogą organizować  się w większe struktury.  Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru do ok. 80-90 km/h, punktowo w pojedynczych przypadkach więcej oraz opady gradu miejscami o średnicy do 3 cm.

…Obszar objęty możliwością burz…

W obszarze możliwości burz prognozujemy słabsze burze. Wynikać to będzie z niższych wartości termodynamicznych i kinematycznych oraz z niedosytu wilgoci w wyższych warstwach troposfery. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 400 – 1000 J/kg. Tutaj też głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady gradu.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz