Prognoza konwekcyjna na dzień 27.05.2018 i na noc 27/28.05.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 27.05.2018, godz. 08:00 CEST do 28.05.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wdany dla południowej, centralnej i północnej Polski ze względu na intensywne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA

W niedzielę sytuacja baryczna nad Europą będzie podobna do tej, która panowała poprzedniej doby. Na północy i wschodzie kontynentu dominować będą wyże, natomiast na południu i zachodzie będziemy mieli do czynienia z płytkimi ośrodkami niskiego ciśnienia. Powoduje to stały napływ chwiejnej masy powietrza z południa do środkowej Europy. W dalszym ciągu Polska znajduje się pod wpływem wypełniającego się, górnego ośrodka niskiego ciśnienia, wraz z frontami okluzji, które ulegają frontolizie.

 

OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 27.05.2018 i na noc 27/28.05.2018

 

… Polska południowa, centralna i północna…

W strefie słabo zarysowanego frontu atmosferycznego, dojdzie do nagromadzenia wilgoci w dolnej i środkowej troposferze, co przełoży się na wzrost potencjalnej energii konwekcji CAPE 1000-2000 J/kg. Będzie jej towarzyszył niewielki poziomy przepływ powietrza, co przełoży się na słabe ścinanie wiatru, ktore dla warstwy 0-6 km nie przekroczy 10 m/s. Całkowita wodność troposfery wyniesie 28-32 mm.

Za sprawą dolnotroposferycznej konwergencji wiatru, a także orografii terenu (południe kraju), głównie w godzinach popołudniowych dojdzie do inicjacji zjawisk konwekcyjnych. Należy spodziewać się powstania wolno przemieszczających się pojedyńczych komórek, a także multikomórek. Dzięki podwyższonej wodności troposfery, głównym zagrożeniem na ich drodze będą obfite opady deszczu sięgające 40 mm. Ze względu na obecność suchych warstw w środkowej troposferze, istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia zjawisk typu downburst (głównie w centralnej Polsce), podczas których wiatr może osiągać, lub nawet przekraczać 90 km/h. Trzeba także wspomnieć o możliwych opadach gradu o średnicy 2-3 cm. Podobnie jak podczas poprzedniej doby, należy liczyć się z ryzykiem powstania trąby lądowej niezwiązanej z mezocyklonem. Burze będą przemieszczać się głównie na zachód i północny-zachód.

…Polska północno-zachodnia…

Na tym obszarze spodziewamy się wystąpienia trochę słabszej energii CAPE 700-1200 j/kg, jednak bliskość centrum niżu górnego zapewni lepsze warunki kinematyczne. Dlatego ścinanie wiatru z warstwy 0-6 km wyniesie 10-20 m/s, a SRH 0-3 km 70-200 m2/s2. W takich warunkach należy spodziewać się powstania bardziej zorganizowanych struktur typu superkomórki, lub układ MCS. Na ich drodze największym zagrożeniem będą silne porywy wiatru do 90 km/h, opady gradu 2-3 cm, a także intensywne opady deszczu do 30 mm.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2018 oraz noc 26/27.05.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.05.2018, godz. 08:30 CEST do 27.05.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od Małopolski i Podkarpacia po Mazury z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu powodujących podtopienia, opadów dużego gradu, w mniejszym stopniu ze względu na silne porywy wiatru.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-zachodniej Polski oraz obszarów wokół 2 stopnia zagrożenia ze względu na ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu, opadów gradu, w mniejszym stopniu ze względu na silny wiatr.

Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2018 oraz noc 26/27.05.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W sobotę nad Polską i Niemcami znajdować się będzie odcięty niż górny, który zacznie stopniowo się wypełniać. Pozostałością po froncie okluzji, który ulega frontolizie jest obecność zachmurzenia nad wschodnią i centralną częścią kraju. W godzinach popołudniowych nad środkową i północno-zachodnią Polską spodziewane jest pojawienie się strefy konwergencji wiatru dodatkowo wspomagającej rozwój burz. Pozostaniemy w masie powietrza polarno-morskiego o cechach ciepłych.

OMÓWIENIE:

… Małopolska, Podkarpacie, Ziemia Świętokrzyska, Mazowsze, Warmia, Mazury, częściowo Lubelszczyzna i Podlasie …

Już w godzinach porannych należy spodziewać się inicjacji konwekcji, zwłaszcza w przypadku zmniejszającego się zachmurzenia. Jednak główny rozwój burz spodziewany jest na godziny popołudniowe. W pasie wschodniej i częściowo centralnej Polski prognozowana jest wysoka chwiejność termodynamiczna (CAPE do 1500-2000 J/kg, LI do około -4°C/-6°C). Ze względu na podwyższone parametry wonności troposfery (PW do 30-35 mm) największym zagrożeniem ze strony burz będą intensywne opady deszczu do 30-40 mm. Dodatkowo niewielki przepływ w środkowej troposferze będzie odpowiedzialny za powolny ruch tych komórek konwekcyjnych, co dodatkowo może zwiększyć sumy opadowe do 50 mm w czasie trwania zjawiska powodując lokalnie podtopienia i zalania. Układy te (tzw. training storms) spodziewane są głównie na południowym-wschodzie oraz w pasie od Kielce-Lublin po Ostródę-Giżycko. Burze początkowo będą przyjmować formę pojedynczych komórek łącząc się w niewielkie struktury wielokomórkowe w postaci liniowej, ułożonej prawie południkowo. Ze względu na duże wypiętrzenie chmur oprócz opadów deszczu będą występować opadu dużego gradu do 2-4 cm. Na północy i w centrum omawianego obszaru spodziewane jest podwyższone ścinanie wiatru (DLS do 10-12 m/s, LLS do 9-11 m/s) co zwiększa ryzyko powstania superkomórek burzowych. Gdy dojdzie do powstania takiej struktury wielkość opadów deszczu oraz gradu może przekraczać prognozowane wartości. Niski poziom kondensacji pary wodnej oraz umiarkowanie niskie ścinanie wiatru sprzyjać będzie powstaniu trąb powietrznych, których nie należy wykluczać w dniu dzisiejszym, zwłaszcza w momencie powstania superkomórki. Podsumowując obszar objęty 2 stopniem zagrożenia, należy spodziewać się burz z silnymi opadami deszczu oraz gradu, lokalnie nie wykluczony silniejszy poryw wiatru oraz trąba powietrzna. Według modeli największe ryzyko powstania burz przypadać będzie na godziny popołudniowe w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz na Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz częściowo na zachodzie Lubelszczyzny i Podkarpacia.

… Polska północno-zachodnia, zachodnia i centralna …

Na obszarze objętym 1 stopniem zagrożenia prognozowane są niższa parametry chwiejności atmosfery (CAPE do 500-1000 J/kg, LI do -2°C/-4°C). Wspomagającym konwekcję dla tego obszaru będzie obecność zbieżności wiatru oraz niżu górnego. Burze, które tutaj powstaną przyniosą również intensywne opady deszczu jednak o mniejszym natężeniu, do 25-35 mm, oraz opady gradu do 2-3 cm. Dodatkowo we wschodnich regionach omawianego obszaru nie można wykluczyć pojawienia się słabej trąby powietrznej (prawdopodobieństwo to jest niewielkie). Największe ryzyko wystąpienia burz przypadać będzie na godziny popołudniowe w pasie Pomorza oraz Kujaw.

Podsumowując dzień dzisiejszy, należy spodziewać się stacjonarnych burz (training storms) w postaci pojedynczych i wielokomórkowych systemów liniowych oraz superkomórek burzowych, które przynosić będą bardzo silne opady deszczu powodując podtopienia i zalania, opady gradu, porywisty wiatr, miejscami trąby powietrzne. Największe ryzyko zjawisk prognozowane jest dla pasa centralnej i wschodniej Polski oraz dla Pomorza.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2018 oraz noc 25/26.05.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 25.05.2018, godz. 08:00 CEST do 26.05.2018, godz. 08:00 CEST

…STOPIEŃ Z 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru wschodniej i północno-wschodniej części kraju głównie przed ulewnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru oraz w mniejszym stopniu przed opadami gradu…

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek nasz kraj będzie w zasięgu rozbudowanego wyżu, ciągnącego się od Azorów po Rosję. Na południu Europy stacjonować będzie rozległy obszar obniżonego ciśnienia z niżem nad Hiszpanią. Taki rozkład baryczny spowoduję, że do Polski napływać będzie powietrze ze wschodniej części Starego Kontynentu. Z uwagi na wędrówkę ze wschodu na zachód tzw. kropli chłodu, czyli obniżonej temperatury w wyższych warstwach atmosfery, pojawi się więcej wilgoci i wzrośnie niestabilność. Niemal wszędzie spodziewamy się przelotnych opadów oraz lokalnie słabych i umiarkowanych burz. Będzie ciepło, a w kolejnych dniach gorąco i nadal burzowo.

OMÓWIENIE: 

…Polska wschodnia i północno-wschodnia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 25.05.2018 oraz noc 25/26.05.2018

Na tym obszarze przewidujemy wystąpienie dość gwałtownych burz. Warunki termodynamiczne będą umiarkowane i duże. Energia dostępna konwekcyjnie CAPE wyniesie 500 – 1200 J/kg, a Lifted Index spadnie do -5⁰C. Dzięki dużej wodności atmosfery wynoszącej około 30 mm, komórki burzowe mogą być wydajne opadowo.

Spodziewane są również słabe warunki kinematyczne. Pojawi się pionowy uskok wiatru DLS (0 – 6 km) w granicach 10 – 15 m/s i skręt wiatru SRH (0 – 3 km) w przedziale 50 – 100 m2/s2. Komórki burzowe będą organizować się w większe struktury. Nie wykluczone są również superkomórki burzowe, generujące groźne zjawiska atmosferyczne.

Głównym zagrożeniem podczas przechodzenia burz będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia, silne porywy wiatru do ok. 70-80 km/h, punktowo w pojedynczych przypadkach więcej oraz opady gradu miejscami o średnicy do 2 cm. Komórki burzowe mogą występować do sobotniego poranka.

…Obszar objęty możliwością burz…

W obszarze możliwości burz prognozujemy słabsze burze. Wynikać to będzie z niższych wartości termodynamicznych i kinematycznych oraz z pory dnia. W rozwoju burz przeszkodzić może również zachmurzenie. Energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie 200 – 1000 J/kg. Tutaj też głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru i opady gradu.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2018 oraz noc 24/25.05.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 24.05.2018 godz. 08:40 CEST do 25.05.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

We czwartek Polska północna, zachodnia i częściowo środkowa będzie znajdować się pod wpływem wyżu skandynawskiego, a pogoda w tych rejonach będzie słoneczna i sucha. Natomiast na południowych i wschodnich krańcach naszego kraju utrzyma się jeszcze powietrze o podwyższonej chwiejności termodynamicznej, co daje możliwość rozwoju przelotnych opadów i lokalnych burz.

OMÓWIENIE:

…Południowa część kraju…

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2018 oraz noc 24/25.05.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.05.2018 oraz noc 24/25.05.2018

W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (CAPE do 400-800 J/kg). Na skutek insolacji i ruchów orograficznych miejscami mogą rozwinąć się chmury Cb. W środowisku niewielkich pionowych uskoków wiatru i braku mechanizmu wspomagania konwekcji spodziewany jest rozwój przede wszystkim pojedynczych, rozproszonych komórek burzowych. Nie powinny być one gwałtowne, ale ze względu na powolny ich ruch miejscami mogą powodować ulewne opady. Na terenach wyżej położonych możliwy grad. Burze możliwe są od godzin porannych do wieczora.

…Polska północno-wschodnia…

Na omawianym obszarze prognozowana jest mała chwiejność (CAPE do 200-400 J/kg). Istnieją niewielkie szanse, że i na tym obszarze w godzinach późno-popołudniowych (gdy wilgotność w środkowej troposferze wzrośnie) rozwiną się nieliczne, słabe komórki burzowe.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz