Prognoza konwekcyjna na dzień 23.06.2018 i na noc 23/24.06.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 23.06.2018, godz. 08:00 CEST do 24.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

W sobotę w zachodniej części Polski na pogodę będzie wpływać klin wysokiego ciśnienia, związany z wyżem znad Irlandii. Nad wschodnią częścią kraju przechodzić będzie zatoka niżu znad Skandynawii. W stosunkowo chłodnym powietrzu pochodzenia polarnomorskiego, głównie za sprawą podwyższonego, pionowego gradientu temperatury w środkowej troposferze dojdzie do wzrostu energii chwiejności CAPE 200-600 J/kg. Ścinanie wiatru nie będzie sprzyjać intensyfikacji konwekcji, gdyż dla warstwy 0-6 km nie przekroczy 10 m/s.

Obrazek

Prognoza konwekcyjna na dzień 23.06.2018 i na noc 23/24.06.2018

W godzinach popołudniowych dojdzie do rozwoju chmur kłębiastych, które przyniosą niewielką ilość wyładowań atmosferycznych, a także opady deszczu do 10-15 mm, a także silniejsze porywy wiatru, które nie powynny przekroczyć 60-70 km/h. Generalnie burze będą się przemieszczać na wschód/południowy-wschód. W nocy zjawiska konwekcyjne powinny słabnąć i zanikać.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 22.06.2018 i na noc 22/23.06.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI                                                 Ważna od 22.06.2018, godz. 08:00 CEST do 23.06.2018 godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Po dynamicznym czwartku, czeka nas spokojniejszy, ale i chłodniejszy piątek.  Nasz kraj będzie w zasięgu rozległego niżu, którego centrum znajdzie się nad Finlandią. Zaciągnie on po swojej zachodniej stronie zimne i wilgotne, polarnomorskie powietrze. W dzień z uwagi na adwekcję chłodnej masy oraz spore nasłonecznienie, zaczną rozwijać się chmury kłębiaste, z których zacznie padać niemal w całej Polsce.  Dość dobre warunki termodynamiczne spowodują, że miejscami mogą pojawić się burze.

Prognoza konwekcyjna na dzień 22.06.2018 i na noc 22/23.06.2018

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

W zaznaczonym obszarze w ciągu dnia przewidujemy wystąpienie słabych i umiarkowanych burz. Spodziewana energia potencjalna dostępna konwekcyjnie wyniesie CAPE  200 – 600 J/kg , a Lifted Index osiągnie -2 ᴼC.  Dodatkowym czynnikiem wspomagającym konwekcję będzie spory gradient temperatur w środkowej troposferze wynoszący około 8 K/km. Z uwagi na brak warunków kinematycznych burze będą wolno przemieszczać się oraz występować w postaci pojedynczych komórek.  Podczas przechodzenia burz punktowo mogą pojawić się silniejsze porywy wiatru (do 80 km/h) oraz w pojedynczych przypadkach opady gradu o średnicy do 1 cm.

 

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 21.06.2018 i na noc 21/22.06.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.06.2018, godz. 08:00 CEST do 22.06.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej, południowo-wschodniej i wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych (miejscami niszczących) porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznej części kraju (w tym dla strefy otaczającej obszar 2. stopnia zagrożenia) głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 21.06.2018 i na noc 21/22.06.2018

Nad Europą Środkową znajduje się wał wyżowy, który jednak stopniowo słabnie i odsuwa się na południowy wschód, ustępując miejsca dolinie długiej fali górnej przemieszczającej się z rejonu Morza Norweskiego na wschód. Jest to znacząca, nieobserwowana od wielu tygodni zmiana sytuacji synoptycznej nad Europą. Zalegająca do tej pory bardzo ciepła masa powietrza zacznie być dynamicznie wypychana przez napływające z północnego zachodu zimne powietrze polarne morskie. Nad basenem Morza Bałtyckiego rozwinie się aktywny układ niżowy, a na styku obydwóch mas powstanie silny chłodny front atmosferyczny o charakterze katafrontu. Front ten będzie poprzedzony zatoką niżową. Przed frontem na kilkanaście godzin do części Europy Środkowej napłynie powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które będzie charakteryzować się zwiększoną chwiejnością termodynamiczną związaną z dużym pionowym gradientem temperatury w środkowej części troposfery oraz z większą zawartością wilgoci w warstwie granicznej. W czwartek w godzinach popołudniowych na południu, w centrum i na wschodzie Polski temperatura punktu rosy przed frontem będzie wynosić około 14-18°C. Przejście chłodnego frontu atmosferycznego przez Polskę będzie bardzo wyraźnie zaznaczone. Pojawi się gwałtowny spadek temperatury, znaczny wzrost wilgotności względnej oraz silny, miejscami porywisty wiatr z zachodu i północnego zachodu (przy czym wiatr ten może występować nawet bez obecności zjawisk konwekcyjnych!). W pobliżu strefy frontowej w pionowym profilu troposfery znacznie zwiększy się zróżnicowanie w prędkości i kierunku wiatru. Pojawią się ruchy wznoszące związane z przechodzeniem frontu, co w strefie występowania chwiejności termodynamicznej będzie wiązać się z szybko powstającymi, dobrze zorganizowanymi i dość silnymi układami burzowymi.

OMÓWIENIE:

…Polska południowa, południowo-wschodnia i wschodnia…

W godzinach popołudniowych i wieczornych, pod wpływem energii CAPE do ok. 1500 J/kg i silnych ruchów wznoszących w dolnej i środkowej troposferze (konwergencja wiatrów w warstwie granicznej, quasigeostroficzne wymuszanie wznoszenia) zaczną rozwijać się ośrodki burzowe. Początkowo mogą mieć postać izolowanych komórek organizujących się w silne superkomórki burzowe, natomiast później, z upływem czasu mogą się łączyć w spore klastry komórek burzowych. Wieczorem nie wyklucza się rozwinięcia liniowego układu konwekcyjnego (nawet o wielkości MCS) szybko przesuwającego się z zachodu na wschód. Prognozowane wartości pionowego ścinania wiatru DLS wyniosą do ok. 20 m/s, a 0-3 km shear do ok. 15 m/s. Wartości ścinania LLS mają być nieco mniejsze (10-12 m/s), SRH 0-1 km AGL do ok. 120 m2/s2, SRH 0-3 km AGL do 150 m2/s2. Przed frontem pojawią się spore niedosyty wilgoci w warstwie granicznej i dość wysokie wartości Delta Theta E. Taka sytuacja predysponuje do rozwoju się dość dobrze zorganizowanych ośrodków burzowych przynoszących duże zagrożenie ze strony bardzo silnych (miejscami niszczących) porywów wiatru. Znacznym zagrożeniem będą też opady dużego gradu (do 3-4 cm w średnicy w superkomórkach). W południowej części liniowego układu konwekcyjnego, na wschodzie i południu woj. małopolskiego i w woj. podkarpackim, może wystąpić układ typu „training storms” sprowadzający duże opady deszczu powodujące podtopienia. Ryzyko ze strony trąb powietrznych na tym obszarze podczas okresu ważności prognozy będzie marginalne głównie ze względu na duże niedosyty wilgoci w warstwie granicznej oraz ze względu na niezbyt duże wartości wskaźnika SRH 0-1 km AGL. W drugiej części nocy burze będą słabnąć i stopniowo opuszczać nasz kraj.

…Pozostała cześć Polski objęta możliwością burz i 1. stopniem zagrożenia…

Wzdłuż linii chłodnego frontu atmosferycznego przewiduje się rozwinięcie licznych, ale niezbyt mocno wypiętrzonych komórek konwekcyjnych, które późnym popołudniem mogą utworzyć szybko przemieszczający się na wschód liniowy układ konwekcyjny. Układ ten co prawda nie będzie przynosił licznych wyładowań atmosferycznych, jednak może mu towarzyszyć porywisty wiatr (punktowo w porywach osiągający nawet 90-100 km/h). Pojawią się silne, lecz przeważnie krótkotrwałe opady deszczu, a w niektórych miejscach może dojść do rozwoju zamieci pyłowych. Komórki konwekcyjne będą tworzyć się w środowisku niewielkiej energii CAPE (do ok. 500 J/kg), silnego quasigeostroficznego wymuszania wznoszenia powietrza oraz dość silnego pionowego ścinania wiatru. Trzeba podkreślić, że prognoza modelu GFS na tym obszarze jest obarczona sporym błędem ze względu na znaczne przeszacowanie wartości temperatury punktu rosy dochodzące miejscami nawet do 5°C! Na omawianym obszarze możliwych jest kilka niewielkich superkomórek (o niskich wierzchołkach). Mimo większych wartości wskaźnika STP oznaczającego możliwość wystąpienia trąb powietrznych, ryzyko pojawienia się tych zjawisk będzie marginalne, głównie z powodu znacznych niedosytów wilgoci występujących w warstwie granicznej. Należy mieć na uwadze fakt, że silne porywy wiatru (do 70-80 km/h) w strefie frontowej mogą wystąpić bez obecności komórek konwekcyjnych. Około północy liniowa strefa burz, opadów konwekcyjnych i porywistego wiatru przekroczy wschodnią granicę naszego kraju.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2018 i noc 19/20.06.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.06.2018 godz. 08:00 CEST do 20.06.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2018 i noc 19/20.06.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2018 i noc 19/20.06.2018

We wtorek przez Polskę będzie przechodził mało aktywny, chłodny front atmosferyczny. Na południowym-wschodzie naszego kraju, przed frontem, będzie wciąż zalegać wilgotniejsza i chwiejna masa powietrza, co oznacza możliwość rozwoju burz.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty możliwością burz…

W rejonie prognozowana jest mała/umiarkowana chwiejność (CAPE 400-1000 J/kg). W ciągu dnia, na skutek insolacji, miejscami rozwiną się chmury kłębiasto-deszczowe. W środowisku niedużych pionowych uskoków wiatru prognozowany jest rozwój pojedynczych komórek. Miejscami mogą one przynieść intensywne, przelotne opady deszczu oraz silniejszy wiatr. Największe szanse rozwoju burz przypadają na godziny popołudniowe.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz