Prognoza konwekcyjna na dzień 14.09.2018 i noc 14/15.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.09.2018 godz. 08:00 CEST do 15.09.2018, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W piątek Polska znajdzie się pod wpływem aktywnego frontu chłodnego oddzielającego ciepłą i chwiejną masę powietrza od znacznie chłodniejszej z północy kontynentu. Na południowym-wschodzie naszego kraju (w strefie przedfrontowej) wystąpią dogodne warunki do rozwoju formacji burzowych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 14.09.2018 i noc 14/15.09.2018

Prognoza konwekcyjna na dzień 14.09.2018 i noc 14/15.09.2018

W rejonie prognozowana jest umiarkowana chwiejność (CAPE 500-1500 J/kg). W pobliżu frontu pojawią się mechanizmy wspomagające konwekcję (konwergencja i ruchy wznoszące), które przyczynią się do rozwoju chmur Cumulonimbus. W środowisku małych i umiarkowanych pionowych uskoków wiatru (DLS do 10-15 m/s) należy spodziewać się przede wszystkim formacji pojedynczych komórek i klastrów wielokomórkowych, niewykluczona jest też pojedyncza superkomórka wysoko-opadowa. Miejscami burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania – sprzyja temu wysoka wodność troposfery (do 40 mm) w połączeniu z dość małą prędkością przemieszczania się burz oraz tendencją do formowania się multikomórek. Lokalnie najsilniejszym komórkom burzowym mogą towarzyszyć także bardzo silne porywy wiatru. Największe szanse wystąpienia burz przypadają na godziny popołudniowe i wieczorne, ale możliwe są one również w godzinach przedpołudniowych i w pierwszej części nocy.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.09.2018 oraz noc 13/14.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 13.09.2018, godz. 08:00 CEST do 14.09.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

Prognoza konwekcyjna na dzień 13.09.2018 oraz noc 13/14.09.2018

Nad Polską będzie przebiegać strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. W jego ciepłym sektorze powietrza modele numeryczne prognozują większą akumulację wilgoci, która zarówno w ciągu dnia, jak i w godzinach nocnych będzie sprzyjać nasileniu się chwiejności termodynamicznej (MUCAPE na poziomie kilkuset J/kg). Na szczególną uwagę zasługują godziny wieczorne oraz nocne, kiedy wzdłuż frontu będzie przemieszczać się centrum mezoskalowego układu niskiego ciśnienia z wyraźnie nasilonym wspomaganiem procesów konwekcyjnych w dolnej i środkowej troposferze. Obecność niestabilnych warstw powietrza oraz konwekcji uniesionej wzmocni potencjał do rozwoju formacji burzowych, które będą przybierać postać pojedynczych komórek (możliwe 1-3 ośrodki z rotującymi prądami wstępującymi; znacznie nasilony uskok kierunkowy w warstwie 0-3 km) / multikomórek oraz struktur wielokomórkowych, napędzanych dodatkowo nasilonym środowiskiem uskoków pionowych wiatru w bliskim sąsiedztwie wysoko-troposferycznego prądu strumieniowego. Poszczególne zjawiska burzowe będą generować przede wszystkim ulewne opady deszczu i punktowo dość silne porywy wiatru, a także w mniejszym stopniu opady gradu o średnicy do 1-2 centymetrów. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia burz pojawi się w południowo – wschodniej części omawianego paragrafu.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.09.2018 i na noc 09/10.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 09.09.2018, godz. 08:00 CEST do 10.09.2018, godz. 08:00 CEST

Prognoza konwekcyjna na dzień 09.09.2018 i na noc 09/10.09.2018

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE

W niedzielę Polska znajdzie się w strefie podwyższonego ciśnienia związanej ze słabymi wyżami, które oddzieliły się od wschodniej części rozległego wału wyżowego, ciągnącego się od Atlantyku. W pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i Podkarpacie rozciągać się będzie chłodny / stacjonarny i rozmywający się front atmosferyczny. Na wschodzie kraju znajdzie się cieplejsza masa powietrza pochodzenia poralnego, która cechuje się podwyższoną zawartością pary wodnej, dzięki której energia CAPE wyniesie 150-400 J/kg. Ze względu na niewielki gradient baryczny nad środkową Europą, poziomy przepływ powietrza będzie słaby, dzięki czemu ścinianie wiatru z warstwy 0-6 km nie przekroczy 10 m/s, a 0-1 km wyniesie 2-5 m/s.

Już od godzin około południowych prognozuje się powstanie słabych ośrodków konwekcyjnych, w strefie dość wyraźniej konwergencji wiatru, związanej z omawianym wcześniej stacjonarnym frontem atmosferycznym. Powstałe burze będą mieć charakter pojedynczych komórek, a z czasem powinny połączyć się w najprawdopodobniej kilka słabo zorganizowanych układów wielokomórkowych. Podczas ich przechodzenia możliwe będą obfite opady deszczu sięgające 20 mm, a także silniejsze porywy wiatru do 60 km/h. Największa aktywność spodziewana jest na godziny popołudniowe, jednak pojedyncze burze będą mogły występować także w pierwszej części nocy, po czym powinny zaniknąć.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 08.09.2018 i na noc 08/09.09.2018

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 08.09.2018, godz. 08:00 CEST do 09.09.2018, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA / OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 08.09.2018 i na noc 08/09.09.2018

Nasz kraj znajduje się w zasięgu wału wyżowego łączącego Wyż Azorski z wyżem znad zachodniej Rosji. Odbudowująca się powoli typowa cyrkulacja strefowa związana z narastającym gradientem termicznym (powolne wychładzanie się obszarów położonych na północy) skutkuje bardziej typowym dla Europejskiego Obszaru Synoptycznego położeniem głównych centrów kształtowania pogody. Nad północną częścią Atlantyku zaczynają rozwijać się coraz bardziej aktywne niże, które w najbliższym czasie zaczną coraz śmielej wędrować ku wschodowi. Ta dość istotna przebudowa baryczna nad Europą będzie miała szanse utrzymać się na dłużej.

W sobotę nad Polską będzie zalegało umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie zawierające w sobie sporo wilgoci. Jednocześnie nad naszym krajem z zachodu na wschód będzie się przesuwać bardzo słabo zaznaczony, zanikający chłodny front atmosferyczny. Przed nim rozwinie się dość wąska strefa niezbyt silnej chwiejności (CAPE do ok. 300-600 J/kg) oraz silnej zbieżności wiatru w warstwie granicznej troposfery. W strefie tej już około południa powstaną liczne, prawie stacjonarne komórki konwekcyjne, dające silne przelotne opady deszczu i na ogół słabe burze. Komórki te z czasem mogą utworzyć większy układ wielokomórkowy. Model GFS wskazuje na dość dużą całkowitą wodność troposfery (do ok. 28-32 mm), w związku z czym przy bardzo wolnym ruchu układów konwekcyjnych mogą miejscami wystąpić opady deszczu osiągające 30-40 mm w ciągu kilkudziesięciu minut i gdzieniegdzie powodujące lokalne podtopienia, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych. Innych zagrożeń związanych z aktywnością burzową w okresie ważności tej prognozy nie przewidujemy. Wartości wskaźników kinematycznych będą niskie, stąd nikłe prawdopodobieństwo powstania lepiej zorganizowanych i bardziej trwałych układów konwekcyjnych.

Najwięcej burz powinno rozwinąć się w linii ciągnącej się od Warmii przez Mazowsze aż po woj. małopolskie. Strefa ta będzie bardzo powoli przesuwać się na wschód. Zjawiska związane z głęboką konwekcją najbardziej aktywne powinny być w godzinach popołudniowych, a pod wieczór zaczną zanikać. Nie wyklucza się jednak słabych pojedynczych burz również w pierwszej części nocy z soboty na niedzielę.

Zaszufladkowano do kategorii News, Prognozy | Dodaj komentarz