Prognozowane kolejne burze

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 01.09.2014 godz. 08:00 CEST do 02.09.2014, godz. 08:00 CEST

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Część Polski będzie w zasięgu zatoki niżowej związanej z aktywnym układem niskiego ciśnienia, którego centrum znajdzie się nad Półwyspem Apenińskim. Nad naszym krajem obecne będą strefy frontowe – szczególnie istotny z punktu widzenia możliwości rozwoju głębszej konwekcji będzie pofalowany front (w przypadku obszaru RP będzie to ciepły odcinek), przed którym prognozowany jest rozwój silniejszej zbieżności wiatru w warstwie granicznej. W większej odległości od frontu obecny będzie ciepły i wilgotny sektor, który także ma faworyzować rozwój burz termicznych. Północna i północno – wschodnia Polska będzie w zasięgu wyżu z centrum ulokowanym nad Europą Północną.

OMÓWIENIE:

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.09.2014 oraz noc z 01/02.09.2014

Prognoza konwekcyjna na dzień 01.09.2014 oraz noc z 01/02.09.2014

… Obszar objęty możliwością rozwoju burz …

W bezpośredniej strefie oddziaływania ciepłego frontu i związanej z nim dość silnej zbieżności wiatru w dolnej części warstwy granicznej, a także na wschód od nich, w środowisku zalegania ciepłego sektora, prognozowane jest silniejsze nagromadzenie wilgoci, które objawi się średnim stosunkiem zmieszania pary wodnej z suchym powietrzem w dolnych 500 metrach troposfery do 10-12 g/kg. Podwyższona zawartość wilgoci spodziewana jest również ponad warstwą graniczną, co w połączeniu z nieco zwiększonym gradientem pionowym temperatury w środkowej troposferze, może doprowadzić do pojawienia się energii SBCAPE na poziomie 200-1200 J/kg (prognozy GFS pod względem jej natężenia są niepewne). Największe jej wartości wyliczane są dla dzielnic południowo – wschodnich i częściowo południowych. Analizy oparte zarówno na prognozach modelu GFS, jak i UMPL wskazują, że najsilniejsza konwergencja wystąpi w środowisku mniejszej chwiejności termodynamicznej (zwłaszcza zachodnia i środkowa część paragrafu), częściowo pokrywając się z jej podwyższonymi wartościami w rejonach Polski południowej. Po burzach, jakie wystąpiły w dniu wczorajszym i miejscami występują do chwili obecnej, pojawiają się pewne wątpliwości odnośnie rodzaju i wielkości zachmurzenia na okres dzisiejszej prognozy, które może znacznie osłabić prognozowane środowisko termodynamiczne. Model UMPL na całym obszarze objętym możliwością wystąpienia burz spodziewa się zachmurzenia piętra wysokiego i średniego, a im dalej w kierunku zachodnim, północno – zachodnim, częściowo południowo – zachodnim oraz południowym – również warstwowego (wpływ ciepłego frontu). Jednocześnie z prognoz opartych na tym modelu wynika, że wzdłuż dość silnej zbieżności (szczególnie częściowo obszary środkowe i południowe) może dojść do silniejszego rozwoju mocno uwodnionych formacji burzowych, mogących organizować się w niezbyt dobrze uformowane struktury wielokomórkowe, podczas których głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu (całkowita wodność troposfery do 30-35 milimetrów). Słaby i bardzo słaby przepływ poziomy powietrza w środkowych warstwach troposfery (zaledwie 2-5, lokalnie 7 m/s na powierzchniach izobarycznych 700-500 hPa) będzie sprzyjać wolno i bardzo wolno przemieszczającym się ośrodkom konwekcyjnym, które miejscami mogą przynosić nadmierne opady deszczu, skutkujące lokalnymi podtopieniami. Im dalej w kierunku wschodnim i południowo – wschodnim, tym modele nie prognozują wystąpienia istotnych czynników sprzyjających silniejszemu rozwojowi burz, jednak zwiększona zawartość wilgoci w dolnej i środkowej troposferze może zapewnić korzystne środowisko dla inicjacji głębokiej konwekcji, objawiającej się na ogół pojedynczymi ośrodkami burzowymi, podczas których również należy się liczyć z silnymi oraz ulewnymi, przelotnymi opadami deszczu. Najmocniej wypiętrzone chmury burzowe mogą też wykazywać się zwiększoną aktywnością elektryczną oraz generować opady małego gradu i punktowo silniejsze porywy wiatru. Najkorzystniejsze warunki dla burz spodziewane są w godzinach popołudniowych, wieczornych i częściowo nocnych.

Jeżeli kolejne prognozy będą podtrzymywać możliwość silniejszego rozwoju burz, zwłaszcza wzdłuż strefy przedfrontowej zbieżności wiatru (to samo tycz się dzielnic południowo – wschodnich), a wielkość i rodzaj zachmurzenia nie przyczynią się do tłumienia procesów konwekcyjnych (bieżące obserwacje), może zaistnieć konieczność zaktualizowania prognozy do 1. stopnia zagrożenia, głównie z powodu możliwości wystąpienia zagrożenia ulewnymi opadami deszczu. W przypadku obecności większego zachmurzenia, potencjał burzowy może być w znacznym stopniu ograniczony.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.