Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2015 i na noc 16/17.08.2015

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 16.08.2015 godz. 08:00 CEST do 17.08.2015, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany głównie z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka bardzo silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany z powodu ryzyka ulewnych opadów deszczu, opadów dużego gradu oraz bardzo silnych porywów wiatru

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę większość Polski znajdzie się pod wpływem rozległego niżu z centrum w rejonie Węgier i w zasięgu ciepłego sektora niżu. Do znacznej części naszego kraju będzie napływać gorące i chwiejne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie na wschodzie i północnym-wschodzie zaznaczy się obecność wyżu i powietrza polarnego – tam będzie sucho i nieco chłodniej. Chwiejne powietrze zwrotnikowe w połączeniu z obecnością niżu i frontów atmosferycznych oznacza możliwość rozwoju burz, miejscami gwałtownych.

OMÓWIENIE:

…Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2015 i noc 16/17.08.2015

Prognoza konwekcyjna na dzień 16.08.2015 i na noc 16/17.08.2015

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE do 1500-2000 J/kg, LI do -7). Na skutek przedfrontowych stref zbieżności i ruchów wznoszących może nastąpić intensywny rozwój chmur Cumulonimbus. Burze będą się rozwijać na ogół w warunkach małych i umiarkowanych pionowych uskoków wiatru. Jednak w godzinach wieczornych prognozowany jest wzrost ścinania (DLS do 15 m/s, 0-3 km shear miejscami 15 m/s i więcej, SRH3 100-300 m2/s2) i wówczas możliwa jest lepsza organizacja konwekcji. Ze względu na quasi-stacjonarny charakter strefy frontowej możliwe jest tworzenie się układu typu „training storms”, gdzie nad jednym terenem przechodzi kilka komórek (lub multikomórek). W środowisku tak dużej wodności troposfery (PW 40-50 mm) może to doprowadzić do długotrwałych, ulewnych opadów deszczu powodujących podtopienia i zalania. Ryzyko ulewnych opadów rośnie również w przypadku utworzenia się większego układu MCS (np. w formie klastra wielokomórkowego). Ponadto, niewykluczone są superkomórki wysokoopadowe, podczas których rośnie ryzyko opadu gradu (o średnicy 3-4 cm) oraz bardzo silnych i niszczących porywów wiatru (downburst). Istnieje też scenariusz uformowania się w godzinach wieczornych układu burzowego z dobrze rozwiniętym frontem szkwałowym (np. nieduża linii szkwału) poruszającego się wzdłuż frontu i ułożonego prostopadle do niego, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza nie wydaje się zbyt duże. Gdyby jednak taka sytuacja nastąpiła, to wówczas rośnie ryzyko bardzo silnych i niszczących szkwałów. Burze możliwe są o każdej porze doby, ale ich największe natężenie spodziewane jest od późnego popołudnia do pierwszej części nocy.

…Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W rejonie prognozowana jest znaczna chwiejność (CAPE do 1000-2000 J/kg, LI do -7). Na skutek insolacji oraz stref konwergencji spodziewany jest rozwój chmur Cb. Burze będą się rozwijać na ogół w warunkach niedużych pionowych uskoków wiatru, co oznacza formowanie się zwykłych komórek i niezorganizowanych klastrów. Mimo niskiego stopnia organizacji miejscami burze mogą wykazywać się dużą gwałtownością pod postacią opadów ulewnego deszczu i gradu (do 3 cm średnicy) oraz bardzo silnych porywów wiatru. Burze niewykluczone są o każdej porze doby, ale ich największe natężenie spodziewane jest w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.