Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 30.08.2020 i noc 30/31.08.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  30.08.2020, godz. 08:00 CEST do 31.08.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od woj. śląskiego i opolskiego przez woj. łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie po lubelskie i podlaskie głównie z powodu ryzyka wystąpienia niszczących porywów wiatru, opadów dużego gradu, silnych opadów deszczu powodujących podtopienia i w mniejszym stopniu z powodu ryzyka powstania silnej i długotrwałej trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na południowy wschód od obszaru stopnia 2. zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu powodujących podtopienia.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na północny zachód od obszaru stopnia 2. zagrożenia głównie z powodu ryzyka silnych opadów deszczu powodujących podtopienia, bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

*** Istnieje możliwość aktualizacji prognozy do 3. stopnia zagrożenia. W okresie ważności prognozy istnieje znaczące ryzyko wystąpienia ekstremalnie silnych zjawisk konwekcyjnych.***

Prognoza konwekcyjna na dzień 30.08.2020
i noc 30/31.08.2020

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W niedzielę w Polsce będzie panować dynamiczna pogoda. Nasz kraj znajdzie się w przedniej (czołowej) części górnej fali troposferycznej, dzięki której będzie napływać gorąca i niestabilna masa powietrza z południowego-zachodu. W obrębie czoła fali nad Polską rozwinie się zaburzenie w postaci krótkiej fali górnej. Dodatkowo w górnej troposferze zaznaczy się prąd strumieniowy ze strefą dywergencji, która spowoduje przyspieszenie ruchów pionowych powietrza. Z kolei w dolnej troposferze nasz kraj będzie w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego, wzdłuż którego będzie przemieszczał się niż. Początkowo, w godzinach popołudniowych, znajdzie się on w rejonie Opolszczyzny i Górnego Śląska, następnie zacznie wędrować w kierunku Ziemi Łódzkiej i Mazowsza, wkraczając w nocy na Podlasie. Na południe od frontu atmosferycznego napłynie gorąca i wilgotna masa niestabilnego powietrza zwrotnikowego, w obrębie której rozwijać się będą burze z groźnymi zjawiskami meteorologicznymi.

OMÓWIENIE:

… obszar objęty 2. stopniem zagrożenia …
W godzinach przedpołudniowych w znacznej części tego obszaru będzie utrzymywać się spore zachmurzenie, a miejscami również opady będące pozostałością po nocnych i porannych systemach konwekcyjnych. Wczesnym popołudniem od południa zacznie się jednak rozpogadzać, a powietrze bardzo szybko się nagrzeje, przez co pojawi się duża energia CAPE osiągająca wartość z przedziału 1000-2500 J/kg (temperatura punktu rosy osiągnie 20-22°C). Szczególnie duże nagromadzenie wilgoci wystąpi w strefie zbieżności wiatrów, która rozwinie się na tym obszarze. Na północny zachód od strefy zbieżności będzie wyraźniej chłodniej i nadal ma utrzymywać się zachmurzenie duże.

Inicjacja głębokiej i wilgotnej konwekcji nastąpi wzdłuż stref zbieżności wiatrów po godz. 15:00-16:00. Być może od południowego zachodu wejdzie bardziej zorganizowany układ konwekcyjny, który będzie miał doskonałe warunki do dalszego nasilania się. Niepokojąco wygląda prognoza warunków kinematycznych dla omawianego obszaru – DLS ma wynieść 25-30 m/s, MLS ponad 20 m/s, LLS do ok. 15-20 m/s. Dodatkowo pojawi się silny skręt wiatru w dolnej troposferze, o czym będą świadczyły wartości SREH 0-3 km i SREH 0-1 km dochodzące odpowiednio do 500 m2/s2 i 250 m2/s2. Takie warunki nakładające się na strefę umiarkowanych i dość dużych wartości CAPE zawsze faworyzują silne i zorganizowane formy DMC takie jak superkomórki burzowe i silne układy MCS z liniami szkwału.

Nie przewidujemy masowego rozwoju burz. Komórek na obszarze Polski utworzy się kilka, będą jednak bardzo szybko przybierać na sile i się rozrastać. W początkowej fazie prognozujemy kilka superkomórek. Każda z tych superkomórek będzie potencjalnie niebezpieczną burzą. Modele wskazują na występowanie wyjątkowo silnych mezocyklonów, co może przełożyć się na występowanie ekstremalnie silnych porywów wiatru, opadów gradu o średnicy do ok. 4-6 cm oraz gwałtownych ulew powodujących podtopienia. Faworyzowany będzie typ klasyczny superkomórek. Istnieje ryzyko rozwinięcia się 1-3 silnych i długotrwałych trąb powietrznych. Ryzyko to będzie jednak w pewnym stopniu ograniczone przez niewielkie wartości MLCAPE z warstwy 0-3 km (do 50 J/kg) oraz LCL nieco powyżej 1000 m. Nie da się jednak wykluczyć miejsc, w których akumulacja wilgoci w powietrzu będzie większa, co przełoży się na większe zagrożenie ze strony trąb powietrznych.

Później, w godzinach wieczornych i w pierwszej części nocy, prognozowany jest rozwój 1-2 układów MCS. Jeżeli układy te będą nadal pozostawać w styczności z bardzo chwiejną masą powietrza zalegającą w dolnym kilometrze troposfery, mogą mieć niszczycielski potencjał. Istnieje możliwość rozwinięcia się układu z wbudowanym bow echo, co może doprowadzić do powstania poważnych szkód wiatrowych na bardzo dużym obszarze. Dopiero przed północą burze zaczną stopniowo wytracać swoją niszczycielską siłę.

Należy zwrócić uwagę, że najgroźniejsze zjawiska powinny skoncentrować się w dość wąskiej strefie, w rejonie zbieżności wiatru występującej w dolnej troposferze. Nie jest jeszcze do końca jasne, w którym miejscu obszar konwergencji się rozwinie. Modele wskazują jednak na obszar ciągnący przez okolice Opola, Łodzi, Warszawy i Białegostoku lub lekko na południe i wschód od tych miast. Jeżeli strefa ta znacznie się przesunie względem wyliczeń modeli numerycznych, prognoza zostanie zaktualizowana.

… południowy wschód kraju …
Ryzyko burz w tej części kraju zostanie mocno ograniczone z powodu występowania niewielkiej wilgotności względnej w dolnej i środkowej troposferze. Energia CAPE powinna osiągnąć 1000-2000 J/kg, z kolei KI ma wynieść ok. 30). Dopiero późnym wieczorem i w nocy pojawią się pewne szanse na wystąpienie burz, zwłaszcza, że część zjawisk może wtedy wyjść poza obszar stopnia 2. zagrożenia. Im bardziej na północny zachód, tym ryzyko burz będzie większe. Zjawiska będą tam intensywniejsze ze względu na większą energię CAPE nakładającą się na silne pionowe ścinanie wiatru. Głównym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru (dość sucha warstwa graniczna) i opady dużego gradu, jeśli dojdzie do uformowania się burz superkomórkowych.

… pozostała część skraju objęta 1. stopniem zagrożenia i możliwością burz …
Mimo bardzo dużych wartości pionowego ścinania wiatru i SRH nakładających się na strefę energii CAPE do 200-500 J/kg, a także bardzo silnego quasigeostroficznego wymuszania wznoszenia, prognozowany przebieg burz będzie tu znacznie łagodniejszy od przebiegu zjawisk w strefie stopnia 2. zagrożenia. Głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu powodujące podtopienia (PW ma wynieść ponad 35 mm i prognozowane jest rozwinięcie się systemu training storms) a także silne (lokalnie niszczące) porywy wiatru, zwłaszcza na obszarze graniczącym z obszarem stopnia 2. zagrożenia. Należy jednak mieć też na uwadze występowanie silnego wiatru tuż ponad warstwą graniczną, przez co każdy silniejszy system konwekcyjny może generować wiatr w porywach osiągający 80-90 km/h. Największe nasilenie zjawisk przypadnie na wieczór i pierwszą część nocy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz