Prognoza konwekcyjna na dzień 18.07.2021 i noc 18/19.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.07.2021 godz. 08:00 CEST do 19.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo wschodniej części kraju z powodu ryzyka wystąpienia bardzo intensywnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru przylegającego do obszaru 2. stopnia głównie z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz opadów gradu

Prognoza na 18.07.2021 i noc 18-19.07.2021

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Polskę przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, który po południu znajdzie się w pasie od Podlasia przez centrum po południowy zachód kraju. Chwiejna masa powietrza zalegająca nad Polską od wielu dni będzie stopniowo wypierana przez niego na wschód. Jednocześnie za frontem będzie się rozbudowywać klin wysokiego ciśnienia, który przyczyni się do stabilizacji pogody po jego przejściu.

OMÓWIENIE:

… Obszar 2. stopnia zagrożenia …

W obszarze spodziewane są liczne burze o dość gwałtownym przebiegu. Ich występowanie prawdopodobne jest przez cały okres obowiązywania prognozy, jednak największe natężenie obejmie godziny od późnego przedpołudnia aż do wieczora. Na krańcach południowo wschodnich aktywność może się z kolei utrzymać nawet do rana. Z uwagi na zaleganie bardzo wilgotnej masy powietrza, a jednocześnie niskiego przepływu powietrza, spodziewane są głównie niemal stacjonarne komórki burzowe prowadzące do występowania znacznych sum opadowych. Burze mogą się także rozbudowywać od strony adwekcji ciepłego powietrza (back-building) bądź przemieszczać się powoli kolejno nad jednym miejscem (training storms), co będzie pogarszać sytuację, powodując akumulację opadów. W czasie burz opady mogą osiągać jutro około 30-50 mm, lokalnie około 60 mm, a w przypadku akumulacji opadów sumy przekraczać mogą 60-80 mm, sięgając i przekraczając nawet około 100 mm. Tak duże opady szczególnie na terenach podgórskich i górskich, a także na obszarach miejskich, mogą spowodować zagrożenie podtopieniami i gwałtownymi wezbraniami, a nawet wystąpieniem powodzi błyskawicznej (flash flood).

Duże wartości chwiejności w połączeniu ze skrętem kierunku wiatru oraz umiarkowanymi uskokami w warstwie 0-6km mogą ponadto umożliwić organizację burz w bardziej trwałe struktury, także w postaci superkomórek wysokoopadowych (HP). W takich przypadkach nadal główne zagrożenie będą stanowić silne opady deszczu, ale ponadto pojawi się zagrożenie ze strony silnych porywów wiatru (nawet około 80-100 km/h) związanych ze zjawiskiem downburst, jak i opadów gradu (o średnicy do około 2-3 cm, a w kilku przypadkach nawet około 4-5 cm).

… Pozostałe obszary …

Na pozostałym obszarze spodziewane są niższe wartości energii dostępnej drogą konwekcji, jak i niższe wartości uskoków wiatru. Ponadto z tego obszaru chwiejna masa powietrza będzie stopniowo wypierana na południowy wschód kraju. Niemniej jednak – szczególnie w obszarze 1. stopnia zagrożenia – możliwe będą izolowane burze. Głównym zagrożeniem w ich zasięgu będą silne opady deszczu, nawet do około 20-40 mm, a także porywy wiatru związane ze zjawiskiem downburst, mogące przekraczać 90 km/h. Możliwe są także opady gradu o średnicy do około 2-3 cm. Burze mogą być aktywne na tym obszarze od rana, ale z kolei wieczorem oraz w nocy wraz z przemieszczaniem się frontu warunki na ich występowanie będą zanikać.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.