Prognoza konwekcyjna na dzień 1.08.2021 i noc 1/2.08.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  01.08.2021, godz. 08:00 CEST do 02.08.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla województwa podkarpackiego, częściowo świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego z powodu ryzyka bardzo silnych bądź niszczących porywów wiatru, opadów dużego i bardzo dużego gradu, a także nawalnych opadów deszczu prowadzących do podtopień oraz z powodu ryzyka wystąpienia trąb powietrznych, również o znacznej sile. Możliwa jest aktualizacja do 3. stopnia zagrożenia.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru otaczającego 2. Stopień zagrożenia, głównie ze względu na ryzyko wystąpienia silnych porywów wiatru oraz intensywnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu z powodu opadów gradu oraz marginalnego ryzyka wystąpienia trąby powietrznej.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Przez Polskę przebiegać będzie pofalowany chłodny front atmosferyczny rozdzielający dwie silnie zróżnicowane masy powietrza – na wschodzie napływać będzie powietrze zwrotnikowe (z temperaturą sięgającą 18-20°C na wysokości 850 hPa), a na zachodzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego (z temperaturą 8-10°C na tej wysokości). W polu dużego kontrastu termicznego na wspomnianym froncie dojdzie do rozwoju płytkiego, ale aktywnego i szybko pogłębiającego się niżu. Spowoduje on nie tylko intensywną adwekcję chwiejnej masy powietrza nad Polskę południowo wschodnią, ale również bardzo istotnie nasili przepływ powietrza, powodując również znaczne zaburzenia kierunku wiatru.

Prognoza na dzień 1.08.2021 i noc 1/2.08.2021

OMÓWIENIE:

…OBSZAR OBJĘTY 2. STOPNIEM ZAGROŻENIA…

Uwaga! Na tym obszarze spodziewane są szczególnie gwałtowne burze. MOŻLIWA JEST AKTUALIZACJA PROGNOZY DO 3. STOPNIA ZAGROŻENIA!

Na tym terenie prognozy w dalszym ciągu podtrzymują duże prawdopodobieństwa wystąpienia bardzo gwałtownych burz. Sytuacja jest jednak zależna od wydarzeń w nocy oraz rano oraz stanu zachmurzenia, a także głębokości i trajektorii niżu na pofalowanym froncie. Z tego powodu w godzinach porannych możliwa będzie aktualizacja prognozy.

Na obszar umiarkowanej i dużej niestabilności termodynamicznej (CAPE rzędu 1500-2500 J/kg, miejscami ponad 2500 J/kg) nałoży się pole bardzo dużych wartości uskoków prędkościowych i kierunkowych. Wartości uskoków w warstwie 0-6 km przekroczą 25-30 m/s, a w warstwie 0-3 km 20-25 m/s, co stwarza skrajnie duże ryzyko rozwoju silnych zjawisk burzowych. Ponadto dzięki rozwojowi aktywnego niżu, prognozowane są duże wartości SRH, przekraczające 300-450 m2/s2 w warstwie 0-3 km oraz 200-250 m2/s2 w warstwie 0-1 km. Prognostyczne hodografy są charakterystyczne dla pojawienia się gwałtownych, niszczących burz z szeregiem groźnych zjawisk z tornadami włącznie.

W takich warunkach prognozuje się nawet dwie strefy gwałtownych burz, związane z kolejnymi krótkimi falami górnymi. Pierwsza może się pojawić już w pierwszej części dnia, nawet już przed południem – dojdzie wówczas do rozwoju burz, które szybko organizować się mogą w burze superkomórkowe. Najbardziej prawdopodobnym obszarem inicjacji na chwilę obecną wydaje się być pogranicze Czech, Polski i Słowacji, a następnie burze będą się przemieszczać na północny wschód. W przypadku rozwoju silnego mezocyklonu może on po pewnym czasie spowodować odchylenie trasy takiej burzy nawet bezpośrednio na wschód. Głównymi zagrożeniami będą opady gradu o średnicy przekraczającej 5-7 cm, a także niszczące porywy wiatru, ponad 100-120 km/h. Przynosić będą także nawalne opady deszczu, do ok. 20mm/10min i do ok. 30-50mm w czasie trwania burzy. W przypadku utrzymania bardziej izolowanego charakteru nie można wykluczyć rozwoju tornada – szczególnie korzystne warunki wystąpią w północnej części obszaru (północna część woj. małopolskiego i podkarpackiego, południowa świętokrzyskiego), gdzie pojawią się silne uskoki w dolnych warstwach oraz nisko położony poziom kondensacji. W kolejnych godzinach z superkomórki/superkomórek może dojść do rozwoju układu MCS z sygnaturą bow echo bądź całego systemu LEWP, stwarzającego zagrożenie niszczącym wiatrem oraz wystąpieniem tornad szkwałowych. Potencjalnie także wewnątrz układu mogą być wbudowane superkomórki. Układ taki przemieszczać się będzie od Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej przez Podkarpacie po Roztocze i Lubelszczyznę.

Kolejna strefa burz potencjalnie przemieszczać się będzie po południu i wieczorem, a faworyzowanym typem konwekcji będzie formacja liniowa wewnątrz układu MCS, w który ponownie może być wbudowana sygnatura bow echo. Dokładna trajektoria będzie jednak zależna od rozwoju sytuacji we wcześniejszych godzinach. Na jego trasie głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru, przekraczające 100-120km/h, a nawet 130km/h. Ponadto towarzyszyć jej będą nawalne opady deszczu, sięgające 30-60 mm. Ryzyko opadów gradu będzie już wyraźnie mniejsze, jednak nadal w pojedynczych przypadkach mogą występować (o średnicy 1,5-4 cm), szczególnie w razie wbudowania superkomórki w układ konwekcyjny. Zmaleje także ryzyko rozwoju trąb powietrznych, jednak w przypadku rozwoju kolejnego układu QLCS nie można ich całkowicie wykluczyć.

… OBSZAR OBJĘTY 1. STOPNIEM ZAGROŻENIA …

Na tym obszarze ryzyko wystąpienia gwałtownych burz jest wyraźnie niższe. Większość z nich może być wbudowana w zachmurzenie warstwowe. Głównym zagrożeniem będą natomiast silne opady deszczu, głównie z powodu bardzo dużej wodności atmosfery (PW nawet powyżej 40mm). Ich suma może przekraczać około 30-40mm, a wraz z opadami wielkoskalowymi sumy dobowe mogą przekraczać nawet 50-70 mm.

… Polska północno zachodnia..

Nad Polskę północno zachodnią napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego, w którym dojdzie do rozwoju chmur konwekcyjnych. Relatywnie najkorzystniejsze warunki będą panować w ciągu dnia. Ewentualne burze nie będą jednak gwałtowne, przynosząc głównie opady deszczu do 10-15 mm oraz porywy wiatru do 65-75 km/h. Burze w większości zanikną wieczorem, później ich nieco podwyższone ryzyko utrzyma się na Bałtyku i jego wybrzeżu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.