Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 20.06.2022 i noc 20/21.06.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.06.2022, godz. 08:00 CEST do 21.06.2022, godz. 08:00 CEST

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od woj. dolnośląskiego i opolskiego po woj. lubelskie i południe woj. podlaskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, nawalnych opadów deszczu, opadów dużego gradu i w mniejszym stopniu z powodu możliwości wystąpienia trąb powietrznych.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszarów sąsiadujących od północnego zachodu ze strefą 2. stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych opadów deszczu,  silnych porywów wiatru i w mniejszym stopniu opadów dużego gradu.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południa i południowego wschodu Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i w mniejszym stopniu nawalnych opadów deszczu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 20.06.2022 i noc 20/21.06.2022

SYTUACJA SYNOPTYCZA:

Polska znajduje się w strefie występowania przewagi wiatru południowo-zachodniego. W poniedziałek w ciągu dnia w górnych partiach troposfery prognozowany jest prąd strumieniowy osiągający prędkość ok. 40 m/s, zwłaszcza nad zachodnią i północno-zachodnia częścią kraju. W stronę naszego kraju z północnego zachodu będzie przemieszczać się niewielki niż odcięcia, przez co strefa silnego przepływu powietrza w środkowej i górnej troposferze będzie się przemieszczała nad Polską z zachodu na wschód. W dolnej troposferze zaznaczy się obecność pofalowanego frontu atmosferycznego niżu znad Rosji. W ciągu okresu ważności prognozy jedna z fal będzie przemieszczała się nad Polską. Na zafalowaniu utworzy się niż, który zacznie dość szybko się pogłębiać, zwłaszcza we wschodniej części Polski. Wraz z rozwojem niżu chłodny wycinek frontu znacznie przyspieszy, przez co nasili się adwekcja zdecydowanie chłodniejszego powietrza polarnego morskiego z północnego zachodu. Przed chłodnym frontem atm. zalegać będzie gorące i wilgotne powietrze zwrotnikowe, w którym ma występować umiarkowanie duża i duża energia potencjalna dostępna droga konwekcji.

OMÓWIENIE:

… południowy zachód, południe, centrum i wschód Polski …
Trudno oszacować jest dokładną trajektorię przemieszczania się zafalowania na froncie i rozwijającego się niżu, stąd prognoza – pomimo bardzo krótkiego terminu – jest obarczona pewnym błędem. Ostatnie aktualizacje modeli numerycznych przesunęły ciepły sektor niżu nieznacznie na północ, choć nie wiadomo, czy zjawiska konwekcyjne, które rozwiną się nocą z niedzieli na poniedziałek nad Niemcami i zachodnią częścią Polski, istotnie nie wpłyną na miejsce występowania najsilniejszych burz w godzinach popołudniowych. Z uwagi na nakładanie się energii CAPE dochodzącej do 1000-2500 J/kg i znacząco podwyższonych wskaźników kinematycznych (DLS do 20-25 m/s, MLS do 15-20 m/s, LLS do 12-15 m/s, SRH 0-3 km i 0-1 km odpowiednio do 400 m2/s2 i 200 m2/s2, zwłaszcza centrum i na wschodzie kraju) oraz znacznego wymuszania wznoszenia od rozwijającego się niżu należy liczyć się z licznymi, dobrze zorganizowanymi i silnymi układami burzowymi.

Już w godzinach porannych prognozowane są burze, zwłaszcza w pasie od okolic Słubic po okolice Białegostoku. Położenie poszczególnych systemów konwekcyjnych oraz generowanych przez nie stref odpływu będzie miało bardzo duże znaczenie dla rozwoju sytuacji w godzinach popołudniowych. Poranne i przedpołudniowe burze na ogół będą niezbyt silne, choć nie wyklucza się kilku superkomórek burzowych z potencjałem wytwarzania gradu o średnicy do ok. 4-5 cm oraz z możliwością wystąpienia nawalnych opadów deszczu (PW do 35-38 mm). Około południa mogą pojawić się pierwsze komórki burzowe powstałe na skutek oddziaływania konwekcji z powierzchni ziemi, co znacznie zwiększy ich niebezpieczny potencjał.

Obecnie uważamy, że najsilniejsze zjawiska powinny wystąpić w pasie od Dolnego Śląska po woj. lubelskie i południe woj. podlaskiego. Najsilniejsze burze zaczną formować się już wczesnym popołudniem, głównie na południowym zachodzie kraju, gdzie wymuszanie wznoszenia od rozwijającej się fali będzie największe. Początkowo prognozowane są rozproszone superkomórki, które złączą się w większy klaster i mogą uformować liniowy układ konwekcyjny. Przed nim nadal mogą tworzyć się burze superkomórkowe. Każda z superkomórek może generować opady dużego i bardzo dużego gradu (5-7 cm w średnicy), bardzo silne porywy wiatru (do 110 km/h, punktowo więcej) oraz nawalne opady deszczu (do 50 mm w ciągu kilkudziesięciu minut). Z uwagi na dość dużą wilgotność w dolnej troposferze blisko linii frontu oraz podwyższone wartości SRH, nie da się wykluczyć rozwoju umiarkowanie silnej trąby powietrznej. Późnym popołudniem strefa najsilniejszych zjawisk przemieści się do centrum kraju (woj. łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie). W tej części kraju rozwinie się aktywny mezoskalowy układ konwekcyjny, prawdopodobnie z wbudowana linią szkwału i z superkomórkami burzowymi. Z tego względu nieco zmniejszy się ryzyko opadów dużego i bardzo dużego gradu (z wyjątkiem woj. świętokrzyskiego), natomiast zwiększy się zagrożenie ze strony bardzo silnych i niszczących porywów wiatru, zwłaszcza w przypadku rozwinięcia się struktur bow echo. W tej części kraju wystąpi też nieco większe ryzyko uformowania się trąb powietrznych, z których jedna może być dość silna. Dużym problemem mogą być także nawalne opady deszczu powodujące liczne podtopienia. Pod wieczór strefa najsilniejszych zjawisk dotrze do południa woj. podlaskiego i do woj. lubelskiego. Tu również najpoważniejszym zagrożeniem będą bardzo silne porywy wiatru, a opady dość dużego gradu mogą towarzyszyć superkomórkom burzowym. Prognozowane są też ulewne opady deszczu prowadzące miejscami do podtopień, a także niewielkie ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. W pierwszej części nocy strefa niebezpiecznych burz opuści nasz kraj.

Na północ od omawianego regionu głównym zagrożeniem podczas burz, które mogą tu występować, będą ulewne opady deszczu, choć silnego wiatru i gradu o średnicy do 2-3 cm nie można wykluczyć. Ponadto istnieje marginalne ryzyko wystąpienia trąby powietrznej. Burze w tej części kraju będą korzystać głównie z uniesionego trybu konwekcji, stąd ograniczone ryzyko trąb powietrznych oraz bardzo silnych porywów wiatru.

Na południu i południowym wschodzie energia CAPE ma być największa, jednak zdecydowanie niższe będą wskaźniki kinematyczne. Późnym popołudniem będą tu rozwijać się rozproszone komórki burzowe, z których część zorganizuje się w superkomórki. Głównym zagrożeniem będą opady dużego i bardzo dużego gradu oraz punktowe uderzenia bardzo silnych porywów wiatru. W związku z większymi niedosytami wilgoci niż na północ i północny zachód, ryzyko wystąpienia trąb powietrznych będzie marginalne. Dużym zagrożeniem mogą być jednak nawalne opady deszczu, zwłaszcza w przypadku burz wielokomórkowych o charakterze training storms lub ze wsteczną propagacją (back-building). Wieczorem / w pierwszej części nocy przejdzie  tu chłodny front atmosferyczny, któremu może towarzyszyć liniowy układ konwekcyjny. Z układem tym przede wszystkim będzie się wiązało podwyższone ryzyko silnych, punktowo bardzo silnych porywów wiatru. W drugiej części nocy burze opuszczą ten obszar kraju.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.