Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 28.06.2022 i noc 28/29.06.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 28.06.2022, godz. 08:00 CEST do 29.06.2022, godz. 08:00 CEST

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla strefy od Warmii i Pomorza Wschodniego przez woj. mazowieckie i łódzkie po woj. małopolskie głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, bardzo silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 28.06.2022 i noc 28/29.06.2022

Środkowa część Europy, w tym Polska, pozostaje pod wpływem gorącej, zwrotnikowej masy powietrza. Od zachodu na kilkadziesiąt godzin napłynie do naszego kraju nieco chłodniejsza masa powietrza. W związku z tym, we wtorek w ciągu dnia z zachodu w głąb naszego kraju będzie przemieszczał się słaby, chłodny front atmosferyczny. Front ten będzie ulegał rozmyciu i jego charakter z upływem czasu będzie coraz bardziej przypominać strefę zbieżności wiatru. To zaś doprowadzi do nagromadzenia się wilgoci w warstwie granicznej w dość cienkiej strefie przebiegającej z południa na północ przez centrum Polski i będzie czynnikiem wymuszającym rozwój burz. Ze względu na niewielki gradient ciśnienia atmosferycznego, wiatr w niemal całym pionowym profilu troposfery będzie słaby, przez co wartości wskaźników kinematycznych będą niewielkie.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia i możliwością burz …
Już rano i przed południem strefa konwekcyjnych opadów deszczu i stopniowo zanikających burz zaznaczy się w zachodniej części kraju. Dominować będą tu przeważnie słabe formacje wielokomórkowe. Później, w strefie od Pomorza Wschodniego i Warmii przez woj. mazowieckie, łódzkie aż po woj. małopolskie pojawi się strefa zbieżności wiatru. Połączenie gromadzącej się wilgoci i silnego wygrzania doprowadzi do powstania energii CAPE rzędu 2000-3000 J/kg. Prognozuje się brak istotnie podwyższonych wartości wskaźników kinematycznych. Burze powinny rozwijać się w godzinach popołudniowych, a ich najaktywniejsza faza przypadnie na późne popołudnie. Wzdłuż strefy zbieżności rozwiną się dość silne, rozproszone komórki burzowe, które mogą się łączyć w słabo zorganizowane i nietrwałe klastry. Wolny ruch przemieszczania się układów i PW do 38-43 mm sprawią, że głównym zagrożeniem podczas burz będą nawalne opady deszczu (do ok. 50-60 mm w ciągu kilkudziesięciu minut). Możliwych jest kilka przypadków powodzi błyskawicznych, zwłaszcza na obszarach mocno zurbanizowanych lub obszarach górskich i podgórskich. Kolejnym ryzykiem związanym z jutrzejszymi burzami będą bardzo silne, lecz punktowe uderzenia wiatru o prędkości w porywach do ok. 100 km/h. W kilku przypadkach porywy wiatru mogą znacznie przekroczyć prędkość 100 km/h. Podczas najsilniejszych burz nie wyklucza się także opadów gradu o średnicy do 3-5 cm.

Późnym wieczorem zagrożenie ze strony groźnych zjawisk burzowych znacząco spadnie, ale i tak część układów wielokomórkowych może być nadal aktywna. Ponadto na przemieszczającej się na wschód granicy odpływu mogą rozwijać się kolejne komórki burzowe. W chwiejnej, wzbogaconej w wilgoć masie powietrza, w miejscach istnienia dolnotroposferycznej zbieżności wiatru, burze mogą być aktywne aż do drugiej części nocy. W związku z wolnym przemieszczaniem się komórek oraz dużą zawartością pary wodnej w troposferze, głównym zagrożeniem podczas tych burz będą bardzo silne opady deszczu powodujące lokalne podtopienia. 1. stopień zagrożenia zostaje wydany dla obszaru najbardziej zagrożonego groźnymi zjawiskami towarzyszącymi burzom. Jest to pas od rejonu Zatoki Gdańskiej przez woj. mazowieckie po woj. małopolskie, gdzie w godzinach popołudniowych nastąpi inicjacja rozwoju konwekcji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.