Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.08.2022 i noc 19/20.08.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.08.2022 godz. 08:00 CEST do 20.08.2022, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski zachodniej oraz centralnej z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz opadów gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 14.08.2022 i noc 14/15.08.2022

W najbliższych kilkudziesięciu godzinach nastąpi stopniowy proces wypychania zwrotnikowej masy powietrza, która dopływa do Polski dzięki wyraźnej dolinie fali górnej z osią skierowaną północ-południe w okolice Półwyspu Apenińskiego. Od zachodu będzie wkraczać masa powietrza polarno-morskiego ciepłego. W zachodniej części kraju dojdzie do rozwoju raczej płytkiego obszaru o obniżonym ciśnieniu (niżu dolnego), a także wyraźnej strefy konwergencji wiatru, przemieszczającej się w stronę centrum kraju.

OMÓWIENIE:

Wyliczenia modeli numerycznych względem najbliższych kilkunastu godzin są dosyć rozbieżne i wykazują pewne różnice np. w ilości energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie. Z początku potencjał do rozwoju silnych burz zostanie ograniczony w znacznej mierze przez wysoki poziom kondensacji LCL. Jednak wraz z upływem czasu, szczególnie wzdłuż zachodniej granicy kraju powinna pojawić się już miejscami bardziej wilgotna i chwiejna masa powietrza, która będzie przesuwać się z biegiem czasu w stronę centralnej części kraju. Dobrym przykładem jest tutaj parametr mixing ratio obrazujący średni stosunek zmieszania w warstwie granicznej, który może przekraczać wartości rzędu 12-13 g/kg.

W pierwszej fazie głębokiej konwekcji spodziewany jest rozwój rozproszonych komórek, a także superkomórek burzowych w obrębie stref  przyziemnej zbieżności wiatru. Warunki do rozwoju superkomórek będą sprzyjające przede wszystkim lokalnie na północnym-zachodzie oraz na południowym-zachodzie kraju. Prognozowane są wyraźnie zaznaczone strefy z nasilonym pionowym ścinaniem wiatru oraz względną wirowością burzy (DLS 0-6 km około 15-20 m/s, MLS 0-3 km w granicach 10-15 m/s, LLS 0-1 km 7,5-10 m/s, SRH 0-3 km powyżej 200-250 m2/s2, lokalnie powyżej 300 m2/s2). W kolejnych godzinach – wieczorem oraz w nocy powstałe formacje burzowe będą prawdopodobnie formować się w kilka układów wielokomórkowych, bądź jeden większy system konwekcyjny o rozmiarach MCS. Zorganizowany układ burzowy będzie przemieszać się z południa na północ Polski, wzdłuż województw częściowo zachodnich i centralnych. Dokładny przebieg burz jest jednak trudny do oszacowania ze względu na spore niepewności w wyliczeniach modeli numerycznych.

Z tego względu wydano 1. stopień ostrzeżenia dla całej Polski zachodniej i centralnej, jednak z uwagi na potencjalnie niebezpieczne warunki w atmosferze istnieje możliwość aktualizacji prognozy do 2. stopnia ostrzeżenia. Bardzo wysoki parametr wodności troposfery (PW) rzędu 40-45 mm sugeruje możliwość wystąpienia bardzo intensywnych, nawalnych opadów deszczu, które jednak zostaną częściowo ograniczone przez umiarkowanie szybką prędkość przemieszczania się burz. Ponadto istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia silnych, niszczących porywów wiatru powyżej 80-100 km/h, zwłaszcza w przypadku wystąpienia superkomórek burzowych generujących silne prądy zstępujące (downburst) oraz w przypadku burz wielokomórkowych na czele przemieszczających się formacji. Ryzyko wystąpienia gradu będzie wyższe na południu kraju, gdzie spodziewany jest większy wzrost energii CAPE oraz przede wszystkim w przypadku powstania burz superkomórkowych. Główna aktywność burzowa prognozowana jest na godziny późno-popołudniowe/wieczorne oraz nocne z piątku na sobotę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.