Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 18.08.2023 i noc 18/19.08.2023

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 18.08.2023, godz. 08:00 CEST do 19.08.2023, godz. 08:00 CEST

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południa, centrum i częściowo północy Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, bardzo silnych porywów wiatru i dużego gradu.

Prognoza konwekcyjna na dzień 18.08.2023 i noc 18/19.08.2023

PODSUMOWANIE:

W piątek największa aktywność burz spodziewana jest na południu Polski (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie) oraz w woj. świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, a częściowo także w zachodniopomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. W tej strefie spodziewany jest rozwój stref zbieżności wiatru przyczyniających się do rozwoju komórek burzowych. Dominować będą wolno przemieszczające się, niezbyt trwałe pojedyncze komórki burzowe łączące się miejscami, zwłaszcza na obszarach górskich i podgórskich, w systemy wielokomórkowe. Nie wyklucza się kilku superkomórek burzowych. Burze najbardziej aktywne będą w godzinach popołudniowych, jednak wiele nowych układów konwekcyjnych może rozwinąć się także wieczorem oraz w nocy. Zjawiskami współtowarzyszącymi, które mogą stanowić zagrożenie, będą nawalne opady deszczu (miejscami do 50-60 mm/h), punktowe uderzenia porywistego wiatru (do ok. 100 km/h) oraz grad o średnicy do ok. 3-5 cm, zwłaszcza w burzach superkomórkowych. W nocy ryzyko występowania nawalnych opadów zmniejszy się nieznacznie, podczas gdy ryzyko wystąpienia bardzo silnego wiatru oraz opadów dużego gradu zostanie mocno ograniczone.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia oraz możliwością burz …
Piątek będzie kolejnym dniem z pogodą charakterystyczną dla strefy peryferyjnej letniego wyżu, którego centrum w omawianym przypadku znajduje się nad północną częścią Płw. Skandynawskiego. W rejonie Polski tworzą się płytkie, mezoskalowe ośrodki niskiego ciśnienia, z którymi wiążą się strefy zbieżności wiatru. Dodatkowo mocno wygrzana masa powietrza jest zasobna w wilgoć, co jest przyczyną występowania energii CAPE o wartościach z przedziału 1000-2000 J/kg. Pionowe ścinanie wiatru ma jednak niskie wartości, dzięki czemu stosunkowo rzadko rozwijają się bardziej zorganizowane i długotrwałe układy konwekcyjne. Masa powietrza jest bardzo wilgotna – prognozowana wartość wskaźnika PW dla Polski na piątkowe popołudnie to 40-45 mm, co będzie sprzyjało nawalnym opadom deszczu. Pionowy gradient temperatury w środkowej troposferze osiągnie ok. 7°C/km, co z kolei będzie sprzyjało zarówno opadom dużego gradu w najsilniejszych komórkach burzowych, jak i punktowo bardzo silnym, a nawet niszczącym porywom wiatru. Dominującym trybem organizacji burz będzie pojedyncza komórka burzowa. Należy jednak mieć na uwadze, że w wyżej opisanych warunkach nawet takie komórki mogą stanowić duże zagrożenie. Dodatkowo prognozowanych jest kilka superkomórek, podczas których grad może osiągać średnicę do ok. 5 cm. Miejscami powstaną słabo zorganizowane klastry burz, w których mogą rozwinąć się krótkotrwałe linie szkwału. Warto zauważyć, że od wschodu Polski będzie wchodziła bardziej sucha masa powietrza, stąd w drugiej części dnia szanse na rozwój komórek burzowych w tej części kraju zostaną znacząco ograniczone.

W nocy z piątku na sobotę kontynuacja burz, zwłaszcza w pasie od woj. śląskiego i małopolskiego po woj. pomorskie. Na skutek przewagi uniesionego trybu konwekcji ryzyko ze strony bardzo silnych porywów wiatru i opadów dużego gradu zostanie mocno ograniczone, jednak nadal należy spodziewać się nawalnych opadów, które będą stanowiły zagrożenie w szczególności na terenach górskich i podgórskich. Burze w godzinach nocnych powinny być mniej liczne, a ich strefy bardziej ograniczone. Omówiona powyżej sytuacja może wskazywać na konieczność aktualizacji tej prognozy i wydania 2. stopnia zagrożenia. Ze względu na dużą niepewność co do finalnego rozkładu głównych stref rozwoju burz, na chwilę obecną powstrzymujemy się od wydania wyższego stopnia zagrożenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.