Prognoza konwekcyjna na dzień 22.08.2023 i noc 22/23.08.2023 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 22.08.2023 godz. 13:50 UTC do 23.08.2023, godz. 06:00 UTC

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA (50%) zostaje wydany dla części Polski południowej, głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu, w mniejszym stopniu z powodu ryzyka trąby powietrznej oraz opadów prowadzących do podtopień

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA (50% oraz 15%) zostaje wydany dla Polski południowej głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru oraz silnych opadów deszczu, a w mniejszym stopniu z powodu ryzyka opadów gradu oraz trąby powietrznej

PODSUMOWANIE:

Prognoza na 22.08.2023 i noc 22/23.08.2023 – AKTUALIZACJA

Rozwój burz jest obserwowany w Polsce południowo zachodniej oraz na terenie Czech, a aktualne obserwacje na stacjach meteorologicznych oraz pomiary pionowe (sondaże) wskazują na warunki korzystne m.in. dla rozwoju burz superkomórkowych. Burze przemieszczać się będą na wschód lub południowy wschód, słabnąc stopniowo dopiero w godzinach nocnych. Możliwe jest także wystąpienie strefy burz w głębi kraju, również wbudowanych w większą strefę opadów, jednak strefie tej nie powinny towarzyszyć gwałtowne zjawiska (głównie intensywne opady deszczu).

W Polsce południowej burze mogą przynosić:

  • silne porywy wiatru, ok. 70-80 km/h, a w przypadku rozwoju burz superkomórkowych lokalnie ponad 90km/h;
  • silne opady deszczu około 20-30 mm, a na terenach podgórskich i górskich około 30-40 mm;
  • możliwe jest wystąpienie opadów gradu o średnicy do ok. 1,5-3 cm, a w burzy superkomórkowej do ok. 3-5 cm;
  • nie jest wykluczona trąba powietrzna o umiarkowanej sile (więcej informacji w szczegółowym omówieniu).

Sytuacja jest potencjalnie niebezpieczna, zaleca się bieżące śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych, szczególnie w obszarze 2.stopnia zagrożenia.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

Bieżące obserwacje wskazują na korzystne warunki do rozwoju burz o gwałtownym przebiegu. Na podstawie sondaży dostępnych z Wrocławia, Pragi (CZ) oraz Prostejova (CZ) możemy stwierdzić, że masa powietrza charakteryzuje się umiarkowaną lub dużą chwiejnością termodynamiczną, która miejscami osiąga od 1500 J/kg na Dolnym Śląsku (Wrocław 1425 J/kg SBCAPE) do ponad 2000 J/kg przy południowej granicy oraz w Czechach (SPCAPE Praga 2293 J/kg oraz Prostejov 2817 J/kg). Dodatkowo od zachodniej strony (od Niemiec) nasuwa się płytki niż, który powoduje adwekcję chwiejnej masy nieco na północ oraz zaostrzenie uskoków wiatru.

Uskoki wiatru i ich nałożenie z obszarem znacznej chwiejności umożliwią rozwój silnych zjawisk konwekcyjnych. Uskok w warstwie 0-6km osiąga nawet ponad 25 m/s (Wrocław aż 27,5 m/s!), zaś w warstwie 0-3 przekracza 15m/s (Wrocław 18,1 m/s). Na południe od Polski uskoki są niższe, jednak z tamtego kierunku postępuje adwekcja chwiejnej masy, która nad południową częścią naszego kraju nałoży się na obszar znacznych uskoków.

Należy natomiast zwrócić uwagę na obecność inwersji i niższego gradientu temperatury oraz znaczny niedosyt wilgotności w rejonie wysokości 3-4km. Zadziałać to może jednak dwukierunkowo – z jednej strony będzie nieco hamować rozwój burz, z drugiej jednak strony spowoduje bardziej izolowany jej charakter, a co za tym idzie większe szanse na rozwój superkomórek z gwałtownymi zjawiskami. Superkomórki w warunkach takich uskoków wiatru mogą mieć charakter długożyjących, przynosząc porywy wiatru przekraczające 90km/h oraz opady gradu.

Znacznymi zagrożeniami – poza burzami superkomórkowymi – będą również silne opady deszczu, których sumy mogą przekraczać 20-30 mm, a na terenach podgórskich 30-40 mm. Burze będą mogły generować także porywy wiatru ponad 80km/h, co może powodować szkody.

Obecność znacznego skrętu kierunku wiatru w dolnym kilometrze, dość niski poziom kondensacji (Wrocław ok.1200m) oraz zwiększona chwiejność w dolnych 3 kilometrach i nasilony uskok w dolnym kilometrze powodują, że przy obecności dość silnej burzy superkomórkowej, nie można wykluczyć rozwoju trąby powietrznej – chociaż ryzyko nie jest wysokie, to zdecydowanie należy je zaznaczyć, gdyż zjawisko to może mieć nawet umiarkowaną siłę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.