Prognoza konwekcyjna na dzień 21.05.2024 i noc 21/22.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 21.05.2024, godz. 6:00 UTC do 22.05.2024, godz. 6:00 UTC

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno wschodniej części Polski, głównie z powodu zagrożenia wystąpieniem opadów gradu oraz intensywnych opadów deszczu

PODSUMOWANIE:

We wtorek zasięg wilgotnej i chwiejnej masy powietrza będzie wyraźnie ograniczony względem poprzednich dni. W skali kraju burz będzie więc mniej, jednak w dalszym ciągu na wschód od linii Wisły (a szczególnie w północno wschodnich obszarach Polski) miejscami będą mieć intensywny przebieg. Burze będą się rozwijać głównie po południu, zanikając nocą, chociaż lokalnie nie można ich wykluczyć w całym okresie ważności prognozy. Mogą powodować zagrożenie przede wszystkim w związku z niską prędkością przemieszczania się.

Największe natężenie zjawisk prognozowane jest w obszarze 1. stopnia zagrożenia. Na pozostałym terenie burze nie będą liczne, a ich natężenie będzie niższe. W czasie przechodzenia burz prognozowane są następujące zjawiska (natężenie dotyczy głównie obszaru 1. stopnia):

  • opady gradu o średnicy przeważnie do 2 cm, lokalnie do ok. 3,5 cm. Możliwa jest znaczna akumulacja drobnego gradu (powstanie pokrywy);
  • opady deszczu o natężeniu intensywnym, do ok. 20-30 mm, lokalnie powyżej 40-50 mm;
  • porywy wiatru do ok. 75 km/h.
  • ograniczone ryzyko krótkotrwałej trąby powietrznej typu landspout (nie związana z mezocyklonem).

W godzinach porannych nie jest wykluczona aktualizacja prognozy pod względem obszarów objętych zagrożeniem.

OMÓWIENIE SZCZEGÓŁÓWE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

Sekcja w przygotowaniu – dostępna do 23:00 cz. lokalnego.

Polska znajdować się będzie we wschodniej połowie niżu z centrum w rejonie Austrii, napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza, która wraz z dziennym nagrzaniem i wzrostem temperatury będzie się stawać coraz bardziej niestabilna. Jednocześnie względem poprzednich dni obszar niestabilności wyraźnie przesunie się na wschód. Po południu energia chwiejności osiągnie umiarkowane wartości, do ok. 1000-1500 J/kg dla cząstki liczonej z powierzchni ziemi. Jednocześnie jednak zarówno bezwzględne wartości wiatru na poszczególnych wysokościach, jak i niskie wartości uskoków nie będą korzystne dla rozwoju trwałych, przemieszczających się burz.

Co jednocześnie ważne, burz będzie wyraźnie mniej niż w poprzednich dniach, a ich rozwój może nastąpić nieco później. Będą to na ogół niezorganizowane pojedyncze komórki bądź struktury wielokomórkowe, o dość chaotycznym przebiegu. W prognozowanych warunkach rozwijać się będą burze o niskiej prędkości przemieszczania, a głównym zagrożeniem będą opady gradu (których średnica może przekroczyć 2 cm w silniejszych ośrodkach). Z uwagi na wspomnianą niską prędkość, mogą one przynieść znaczną akumulację gradu i powstanie pokrywy. Będą przynosić również silne opady deszczu, a ich suma w kilku przypadkach może przekroczyć 30 mm. Jeśli sytuacja taka nastąpi w terenie miejskim, należy oczekiwać podtopień.

Warunki nie powinny z kolei sprzyjać porywom wiatru, chociaż ryzyko będzie nieco wyższe z uwagi na mniejszą ilość wilgoci oraz wyższe poziomy kondensacji. Ich prędkość nie powinna jednak przekraczać 75 km/h. Ryzyko wyższych wartości jest marginalne. Lokalnie stromy gradient w dolnych warstwach, a co za tym idzie większa chwiejność w dolnych 2 km, jak i występowanie lokalnych stref zbieżności wiatru (chociaż jego prędkości będą niskie) może doprowadzić do rozwoju trąby powietrznej typu landspout, a przynajmniej jej zalążka.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.