Prognoza konwekcyjna na dzień 26.05.2024 i noc 26/27.05.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 26.05.2024, godz. 6:00 UTC do 27.05.2024, godz. 6:00 UTC

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla znacznego obszaru kraju głównie ze względu na prognozowane intensywne opady deszczu, w mniejszym stopniu również ze względu na silne porywy wiatru oraz opady gradu

PODSUMOWANIE:

Ciepła, wilgotna i chwiejna masa powietrza w dalszym ciągu zalega nad terenem Polski, jedynie nad wschodnimi województwami jej zasięg będzie nieco ograniczony. Głównym czynnikiem sprzyjającym burzom będą strefy zbieżności wiatru – to wzdłuż nich nastąpi koncentracja nasilonych zjawisk pogodowych. W ciągu dnia, a szczególnie po południu i wieczorem, prognozowany jest rozwój burz (w formie izolowanych komórek bądź multikomórek), które będą się przesuwać niezbyt szybko w kierunku północnym lub północno zachodnim. Burze będą zanikać w pierwszej części nocy.

W czasie przechodzenia burz prognozowane są następujące zjawiska:

  • intensywne opady deszczu, do ok. 30mm/h, a w czasie przejścia kilku burz możliwe akumulacje przekraczające 40-50 mm;
  • opady gradu, o średnicy do ok. 2-3 cm (szczególnie w przypadku superkomórki);
  • silne porywy wiatru, lokalnie do 70-80 km/h;
  • istnieje niskie prawdopodobieństwo rozwoju krótkotrwałej trąby powietrznej o niewielkiej sile.

OMÓWIENIE SZCZEGÓŁÓWE:

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

Nad całym krajem zalegać będzie masa powietrza, która nad środkową Europą zalega już od kilku dni. Warunki będą więc dość zbliżone do ostatnich dni, a rozwijające się burze będą mieć podobny przebieg i zjawiska towarzyszące. Umiarkowanej do dość dużej chwiejności (SBCAPE do ok. 1500-2500 J/kg) towarzyszyć będą jednak relatywnie niewielkie uskoki wiatru i ograniczony przepływ powietrza. Głównym czynnikiem umożliwiającym rozwój burz będą w tej sytuacji strefy zbieżności wiatru, powodujące akumulację pary wodnej oraz umożliwiające rozwój prądów wstępujących.

W strefach tych rozwijać się będą początkowo izolowane komórki burzowe, łącząc się następnie w wielokomórkowe klastry zorientowane wzdłuż linii zbieżności wiatru. Burze mogą się przemieszczać kilkukrotnie przez podobny obszar (training storms), powodując większą akumulację opadów. W kilku przypadkach przypadkach wzdłuż silniejszej zbieżności nie można wykluczyć rozwoju burzy superkomórkowej, która może przynieść grad do ok. 3 cm i nawalny deszcz. Występowanie wyraźniej zaznaczonych linii zbieżności, a w szczególności zbieżności wzmaganych przez strefy odpływu (outflow boundary) może doprowadzić też do wystąpienia krótkotrwałej, ale raczej słabej trąby powietrznej typu „landspout”. Prawdopodobieństwo takiego zjawiska nie jest jednak wysokie.

Burze będą przemieszczać się niezbyt szybko w kierunkach północnych (północno zachodnim do północno wschodniego). Ich główny rozwój przypadnie na popołudnie i wczesny wieczór, a następnie ich liczba będzie się szybko zmniejszać. Nie można jednak wykluczyć, że aktywność pojedynczych burz utrzyma się w nocy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.