Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 8.06.2024 i noc 8/9.06.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 8.06.2024, godz. 06:00 UTC do 9.06.2024, godz. 06:00 UTC

Prognoza konwekcyjna na dzień 8.06.2024 i noc 8/9.06.2024

PODSUMOWANIE:
W ciągu dnia pojedyncze, słabe burze mogą wystąpić w Karpatach (zwłaszcza w rejonie Tatr), gdzie pojawi się umiarkowana chwiejność atmosfery. Przelotne opady i być może słabe burze są także możliwe w rejonie Zatoki Gdańskiej. Zjawiska te, o ile się rozwiną, będą trwać krótko i późnym popołudniem zanikną. Kolejne, tym razem o wiele liczniejsze ośrodki burzowe rozwiną się dopiero w nocy z soboty na niedzielę, gdy nad Polską z zachodu na wschód będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny niżu znad południowej części Płw. Skandynawskiego. Początkowo burze powinny przybierać formę izolowanych i rozproszonych komórek, które z upływem czasu miejscami będą się łączyć w układy wielokomórkowe. Nie wyklucza się wystąpienia pojedynczych superkomórek burzowych. Początkowo burze będą występować w pasie od Pomorza Środkowego do woj. opolskiego i wschodu woj. dolnośląskiego, jednak do rana przesuną się już na wschód kraju. Intensywność zjawisk współtowarzyszących powinna być przeważnie mała lub umiarkowana, choć na południu i południowym wschodzie Polski nie można wykluczyć pojedynczych przypadków opadów dużego gradu, silnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru.

W czasie burz mogą pojawić się następujące zjawiska współtowarzyszące:

  • Dość silne opady deszczu o wysokości do ok. 15-20 mm w ciągu 1h, a w kilku przypadkach do 30-35 mm w ciągu 1h,
  • opady gradu o średnicy do 1-2 cm, a w 3-5 przypadkach do ok. 3 cm,
  • porywy wiatru do ok. 60-75 km/h, a w 2-3 przypadkach punktowo do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo zjawisk stanowiących zagrożenie jest niskie i nie daje podstawy do wydania stopnia zagrożenia. Przypominamy jednak, że same wyładowania atmosferyczne mogą doprowadzić do szkód i nieszczęścia.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

… na wschód od linii Wrocław – Koszalin w godzinach nocnych …
Pierwsze burze powinny się rozwinąć późnym wieczorem lub w pierwszej części nocy w pasie od wschodu woj. dolnośląskiego po Pomorze Środkowe. Następnie obszar występowania burz dość szybko będzie się przemieszczał na wschód. Początkowo będą występowały odizolowane od siebie komórki burzowe, które jednak z czasem będą mieć tendencję do łączenia się w większe układy wielokomórkowe. Nie wyklucza się też nadejścia burzy wielokomórkowej znad Czech. Tendencja do tworzenia się burz wielokomórkowych najwyraźniej zaznaczy się w północnej części kraju, gdzie przyczyni się do tego znaczna dynamika przepływu powietrza w troposferze (DLS do 25-28 m/s, MLS do 15-20 m/s, LLS do 12-14 m/s). Im dalej na południe kraju, tym pionowe ścinanie wiatru będzie mniejsze, jednak w większej części strefy z możliwością burz wskaźnik DLS będzie wynosił 15-25 m/s. Dodatkowo prognozowana jest dość duża skrętność wiatru (SRH 0-1 km i 0-3 km do 250-300 m2/s2) w dolnej części troposfery, co będzie sprzyjało powstawaniu superkomórek, zwłaszcza w przedniej części strefy z komórkami konwekcyjnymi. Poważnym ograniczeniem w rozwoju burz, zwłaszcza w północnej części kraju, będzie stosunkowo niska energia CAPE. Im dalej na południe, tym CAPE będzie wyższy i może sięgać wartości 500-700 J/kg. Z drugiej strony strefa rozwoju burz będzie występować w obrębie wyraźnej zatoki niżowej związanej z chłodnym frontem atmosferycznym. Oznacza to wyraźne wspomaganie procesu rozwoju burz. Zjawiska w zdecydowanej większości przypadków będą stosunkowo słabe lub umiarkowanie silne z uwagi na uniesiony tryb konwekcji. Jednak na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie energia CAPE będzie wyraźnie wyższa, prognozowany jest rozwój kilku silniejszych ośrodków burzowych (zwłaszcza w pasie od woj. śląskiego po woj. lubelskie). Nie wyklucza się tam rozwoju 2-3 superkomórek, które mogą wygenerować opady dużego gradu, dość silne porywy wiatru oraz bardziej intensywne opady deszczu. Prawdopodobieństwo burz ze zjawiskami o dużym nasileniu jest na chwilę obecną stosunkowo małe i nie pozwala wydać 1. stopnia zagrożenia. Sytuacja ostatecznie może się zmienić, stąd w kolejnych kilkunastu godzinach nie wyklucza się aktualizacji niniejszej prognozy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.