Prognoza konwekcyjna na dzień 07.06.2024 i noc 07/08.06.2024 – AKTUALIZACJA

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 07.06.2024, godz. 06:00 UTC do 08.06.2024, godz. 06:00 UTC

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla województw południowych i południowo wschodnich, głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu oraz silnych porywów wiatru, w mniejszym stopniu z powodu intensywnych opadów deszczu

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski środkowej, głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu oraz silnych porywów wiatru, a w mniejszym stopniu z powodu intensywnych opadów deszczu oraz możliwości rozwoju trąby powietrznej

PODSUMOWANIE:

Bieżące obserwacje, a także najnowsze prognozy numeryczne wskazują, że ciepła i niestabilna masa powietrza zostanie zaciągnięta na duży obszar kraju. Duża ilość rozpogodzeń na znacznym terenie pozwala sądzić, że rozwój burz rzeczywiście może nastąpić na znacznym obszarze. Jednocześnie jednak masa powietrza będzie mieć ograniczone zasoby wilgoci, szczególnie w pasie objętym 15% ryzykiem wystąpienia wyładowań – burze mogą być dość izolowane. Sprzyjać im będzie duży przepływ powietrza. Tym samym podtrzymuje się rozwój burz, głównie superkomórkowych (oraz pulsacyjnych na terenach górskich). Będą się one przemieszczać na wschód, z czasem (szczególnie na północy głównego obszaru) może się rozwinąć niezbyt rozległa linia szkwału. Wieczorem i w nocy burze będą się stopniowo odsuwać na wschód bądź zanikać.

Mogą one przynosić następujące zjawiska:

  • opady gradu, przeważnie o średnicy do ok. 2-3 cm, ale możliwy jest przypadek gradu o średnicy ponad 4cm;
  • silne porywy wiatru, do ok. 80-90 km/h, punktowo silniejsze – głównie związane z superkomórkami;
  • intensywne opady deszczu do 15-25 mm/h;
  • możliwe jest wystąpienie trąby powietrznej o słabej lub umiarkowanej sile – ryzyko to dotyczy szczególnie pasa od Wielkopolski po Mazowsze, Kurpie i Podlasie.

Burze możliwe są także w pasie wybrzeża. Głównym zjawiskiem towarzyszącym będą tam intensywne opady deszczu (ok. 10-15 mm/h) oraz opady drobnego gradu. Lokalnie możliwe porywy do około 50-65 km/h.

OMÓWIENIE SZCZEGÓŁÓWE:

… Obszary 1. stopnia zagrożenia …

Sytuacja synoptyczna sprzyja dzisiaj wystąpieniu dość silnych burz, ale zarazem pozostawia dużo niepewności co do obszaru i natężenia. Prawdopodobny jest rozwój mniejszej ilości burz, jednak mogą one spowodować zjawiska o gwałtownym przebiegu. Duży wpływ na ich kształt będzie też miało położenie niżu (lub zafalowania), który będzie się przemieszczać w pasie od Wielkopolski po Podlasie. Wyznaczone zostały dwa obszary o większym ryzyku gwałtownych zjawisk – szczegółowa charakterystyka znajduje się poniżej.

… Obszar województw południowych …

W godzinach popołudniowych i wieczornych na obszarze tym spodziewana jest co najmniej umiarkowana niestabilność (przy MLCAPE osiągającym 1200-1700 J/kg) , która wystąpi w środowisku umiarkowanych uskoków wiatru (0-3km ok. 10m/s, 0-6km ok. 12-17m/s), jednak należy mieć na uwadze, że w obszarze o urozmaiconym ukształtowaniu terenu wartości te mogą być wyższe. Przeważać będą jednak dość proste hodografy, a więc bez wyraźnego uskoku kierunkowego.

W takim środowisku prognozowany jest rozwój burz superkomórkowych oraz pulsacyjnych, które stopniowo będą się przemieszczać na wschód. Przepływ powietrza bez wyraźnego uskoku kierunkowego nie będzie faworyzować konkretnych form superkomórek – możliwe są więc zjawiska splitting cell, a w konsekwencji rozwój superkomórek prawo- i lewoskrętnych (przemieszczających się odpowiednio na południowy wschód i północny wschód). Co istotne, im bardziej na północ, tym niższa będzie wilgotność, a więc wyżej znajdzie się poziom kondensacji, co będzie ograniczać ryzyko powstania burz, ale jeśli burze się rozwiną – będą mogły przynosić silniejszy wiatr.

Burze na tym obszarze będą stwarzać zagrożenie przede wszystkim opadami gradu (o średnicy miejscami dochodzącej nawet do ok. 3-4 cm). Przechodzeniu burz mogą też towarzyszyć silne porywy wiatru, które przekraczać mogą 80 km/h oraz intensywne opady deszcz (do ok.15-25 mm). Na terenach podgórskich możliwe jest przejście kilku burz nad jednym terenem – wówczas suma opadu może przekroczyć 30mm.

… Obszar Polski środkowej …

Obszar ten charakteryzować się będzie niższą chwiejnością, za to uskoki wiatru będą znacznie wyższe. Aktualne obserwacje wskazują na duża ilość rozpogodzeń, a tym samym wyraźny wzrost temperatury, co powinno umożliwić wzrost niestabilności (MLCAPE do ok. 700-1100 J/kg). W przypadku uskoków będą to wartości rzędu 15-20 m/s w warstwie 0-3 km oraz 20-30 m/s w warstwie 0-6 km. Tym samym warunki będą sprzyjać utrzymywaniu burz superkomórkowych (które przemieszczają się od Wielkopolski) bądź umożliwią rozwój nowych. Na obszarze tym zaznacza się pewien uskok kierunkowy, który powinien faworyzować superkomórki prawoskrętne. Możliwe są jednak zjawiska splitting cell, po których jednak superkomórki lewoskrętne powinny zanikać.

Głównymi zagrożeniami na tym terenie będą opady dużego gradu (2-3 cm+) oraz silne porywy wiatru (przekraczające lokalnie 70-80 km/h). Porywy wiatru będą szczególnie silne w czasie przekształcania superkomórek w segmenty liniowe (przede wszystkim rozwijające się z RFD).

Na obszarze tym prognozuje się ponadto warunki, które mogą umożliwić rozwój trąby powietrznej. Zwracają uwagę następujące czynniki: wyraźny skręt kierunkowy w dolnych 1-2 km (nawet ponad 90 stopni), podwyższone uskoki w dolnym kilometrze (do ok. 5-7 m/s), a także zwiększona zawartość wilgoci, a co za tym idzie – niższy poziom kondensacji (miejscami nawet poniżej 600-800 m). Warunkiem będzie jednak rozwój burzy superkomórkowej w obszarze najkorzystniejszych warunków – wówczas możliwy jest rozwój trąby powietrznej o słabej lub umiarkowanej sile.

Burze będą występować od początku ważności prognozy, przesuwając się stopniowo na wschód. Najgroźniejsze warunki wystąpią pomiędzy godzinami 13 a 20, po tym czasie będą się odsuwać na wschód i dość szybko zanikać.

… Obszar 15% 1. stopnia …

Na tym terenie może wystąpią warunki umożliwiające rozwój superkomórek, jednak niska wilgotność, a więc wysoki poziom kondensacji, przy ograniczonych zasobach niestabilności, mogą w dużym stopniu ograniczyć rozwój jakichkolwiek burz. Jeśli jednak burze się rozwiną, to będą stanowić zagrożenie głównie silnym wiatrem oraz (szczególnie w superkomórkach) opadami dużego gradu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.