Prognoza konwekcyjna na dzień 11.07.2016 oraz noc 11/12.07.2016

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI,
Ważna od 11.07.2016, godz. 08:00 CEST do 12.07.2016, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo – zachodniej, częściowo południowej, środkowej, cz. północnej, cz. wschodniej i północno – wschodniej Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, bardzo silnych / gwałtownych porywów wiatru, tornad oraz ulewnych opadów deszczu.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany w obrębie 2. stopnia głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów większego gradu, silnych / bardzo silnych porywów wiatru, ulewnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu tornad.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Do Polski szerokim strumieniem będzie postępować adwekcja bardzo ciepłej i zasobnej w wilgoć, niestabilnej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jej napływ będzie postępować po wschodniej stronie długiej fali górnej, która znajdzie się nad Europą Północną i Zachodnią. Bruzda niskiego ciśnienia, przebiegająca nad północną częścią kontynentu europejskiego sięgnie także naszego kraju, a wraz z nią również strefa chłodnego frontu atmosferycznego, oddzielającego dwie zróżnicowane termicznie masy powietrza. Nad Polską z południowego – zachodu i zachodu na północny – wschód będzie przebiegać strumień istotnie nasilonego wiatru w swobodnej troposferze, który wzmocni potencjał konwekcyjny i tym samym przyniesie zagrożenie ze strony niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2. stopniem zagrożenia …

+++ Na tym terenie prognozuje się wystąpienie szczególnie silnych zjawisk burzowych +++

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.07.2016 oraz noc 11/12.07.2016

Prognoza konwekcyjna na dzień 11.07.2016 oraz noc 11/12.07.2016

Rozległy ciepły sektor powietrza, który z biegiem dnia będzie charakteryzować się coraz większą zawartością pary wodnej doprowadzi do pojawienia się znacznej niestabilności troposfery. Dzienne ogrzewanie planetarnej warstwy granicznej oraz występowanie zwiększonego gradientu pionowego temperatury (6,8-7,5 °C/km w warstwie 500-3050 metrów) będzie sprzyjać istotnemu nasileniu się energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcyjną, która w postaci SBCAPE może wzrosnąć do 1500-2500 J/kg. Zwiększony przepływ poziomy mas powietrza w swobodnej troposferze (18-27 m/s na wysokościach izobarycznych 3000-5600 metrów) będzie potęgować silne uskoki prędkościowe wiatru, które na obszarach lokalnego wspomagania procesów konwekcyjnych w dolnych i środkowych warstwach troposfery, wzmocnią potencjał do rozwoju silnych, izolowanych komórek burzowych. Najnowsze wyliczenia modeli wskazują, że prędkościowy uskok pionowy wiatru w warstwie 0-6 km osiągnie 15-27 m/s, tym samym zapewniając korzystne środowisko do dłuższej żywotności najsilniejszych prądów wstępujących. Dyskretny tryb konwekcji będzie faworyzować rozwój superkomórek burzowych z potencjałem do generowania opadów dużego gradu (możliwe przypadki 3-5 cm+), bardzo silnych i wręcz gwałtownych porywów wiatru (100 km/h+), a także ulewnego deszczu. Z biegiem dnia, pod wpływem coraz większego nagromadzenia wilgoci w ciepłym sektorze powietrza (średni stosunek zmieszania pary wodnej z suchym powietrzem w warstwie 0-500 m może wynieść 12-14 g/kg, zaś temperatura punktu rosy 19-21 °C), obniżania się poziomów kondensacji pary wodnej i swobodnej konwekcji oraz nasilającego się uskoku prędkościowego wiatru w dolnym kilometrze troposfery (10-12,5 m/s), wzrośnie możliwość uformowania się 1-2 tornad, zwłaszcza z długo żyjących, w dodatku cyklicznych burz superkomórkowych. Największe zagrożenie gwałtownymi, lokalnymi zjawiskami spodziewane jest po południu i wieczorem. W nocy niestabilna masa powietrza będzie stopniowo przemieszczać się na wschód, obejmując całą wschodnią oraz południową Polskę, gdzie wciąż możliwe będzie występowanie burz, lecz o znacznie mniejszej intensywności. Mocno rozgrzana, niestabilna masa pochodzenia zwrotnikowego będzie sprzyjać dużej aktywności elektrycznej najmocniej wypiętrzonych ośrodków burzowych, które na strefach punktowego wspomagania ruchów wznoszących mogą przekształcać się w formacje wielokomórkowe, w tym struktury liniowe.

Na obszarach objętych 1. stopniem zagrożenia także należy się liczyć z możliwością rozwoju izolowanych komórek burzowych. Zarówno tutaj, jak i w 2. stopniu ilość burz oraz zasięg ich występowania również będą ściśle uwarunkowane od lokalnych stref ruchów wznoszących w dolnej i środkowej troposferze, dlatego trzeba podkreślić spodziewaną lokalność prognozowanych zjawisk. Dyskretny tryb konwekcji objawi się powstaniem burz jedynie z najsilniejszych prądów wstępujących, które – mimo wyznaczonego sporego obszaru zagrożenia – nie wszędzie będą mieć korzystne środowisko do rozwoju. Inicjacja pierwszych burz możliwa jest już w godzinach rannych, początkowo głównie w zachodniej oraz północnej części omawianego paragrafu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.