Spotkanie z Dyrekcją oraz z synoptykami IMGW-PIB

W dniu 10 stycznia 2018 r. w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Skywarn Polska z przedstawicielami Dyrekcji Instytutu oraz z synoptykami. Spotkanie to było poświęcone rozwojowi systemu ostrzegania przed groźnymi zjawiskami burzowymi w Polsce oraz możliwościom współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Instytutem.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu udział wzięli dr inż. Przemysław Łagodzki – Dyrektor Naczelny IMGW-PIB, dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz – zastępca Dyrektora IMGW-PIB ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej i Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego, Teresa Zawiślak – Operacyjny Szef Meteorologicznej Osłony Kraju, Andrzej Wyszogrodzki – zastępca Operacyjnego Szefa Osłony Meteorologicznej Kraju, synoptycy IMGW-PIB: Michał Ogrodnik, Mateusz Barczyk, Ewa Łapińska i Szymon Ogórek, Julia Drożdżyńska – pracownik organizacyjny Instytutu, a także członkowie Stowarzyszenia Skywarn Polska: Wojciech Pilorz, Artur Surowiecki, Piotr Szuster i dr Mateusz Taszarek. Dr Mateusz Taszarek reprezentował także Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie otworzył Dyrektor Naczelny Instytutu. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Ośrodka Teledetekcji Naziemnej, Centrum Nadzoru Operacyjnego PSHM oraz w warszawskiego Biura Prognoz Meteorologicznych na krótkie wizyty. Kolejną częścią spotkania były prezentacje wygłoszone przez część uczestników. Ich wystąpienia dotyczyły systemów ostrzegania przed groźnymi zjawiskami pogodowymi i współpracy pomiędzy służbami meteorologicznymi a stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką i obserwacją groźnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności silnych burz.

Po prezentacji Piotra Szustera dotyczącej systemu ostrzeżeń meteorologicznych SkyPredict 3, rozpoczęła się dyskusja na temat perspektyw rozwoju systemu ostrzeżeń meteorologicznych w kraju. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o możliwościach współpracy pomiędzy IMGW-PIB a Stowarzyszeniem Skywarn Polska. Na spotkaniu ustalono, że potrzebny jest drugi poziom informowania o niebezpieczeństwach meteorologicznych, którego zadaniem będzie dostarczenie jego użytkownikom jak najbardziej precyzyjnych informacji o prognozowanych w ciągu kilkudziesięciu minut groźnych zjawiskach meteorologicznych. Najlepiej, aby system ten przedstawiał dane o zagrożeniach meteorologicznych razem z danymi obserwacyjnymi z systemów teledetekcji, w szczególności danymi z sieci radarów meteorologicznych POLRAD. Informacje pochodzące z systemu natychmiastowego informowania o zagrożeniach meteorologicznych mogłyby być przekazywane za pomocą strony internetowej Instytutu oraz dedykowanej aplikacji. Poruszono też temat dotyczący oprogramowania, które usprawniłoby korzystanie z danych teledetekcyjnych.

Dr Mateusz Taszarek – Współpraca narodowej służby meteorologicznej ze stowarzyszeniami monitorującymi burze na przykładzie systemu ostrzegania w USA (fot. A. Surowiecki)

Wczorajsze spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Zapoczątkowało ono cały cykl spotkań poświęconych możliwościom poprawy bezpieczeństwa meteorologicznego obywateli Polski. Mamy nadzieję, że ustalenia, które zostaną podjęte na tych spotkaniach, już wkrótce doczekają się wdrożenia. Ograniczają nas przepisy zawarte w niektórych ustawach, jednak wyrażamy głęboką nadzieję, że po wielu tragicznych wydarzeniach związanych z przejściem groźnych burz nad Polską wspólnymi wysiłkami doprowadzimy do sytuacji, w której każda osoba będzie mogła zapoznać się z dokładną i przystępną informacją na temat bieżących zagrożeń meteorologicznych występujących w miejscu jej przebywania. Chcemy, aby system ostrzegania meteorologicznego funkcjonował między innymi w oparciu o bieżące obserwacje pogody, ponieważ tylko taki system jest w stanie zapewnić dostarczenie bardzo dokładnej informacji i wyeliminowanie nadmiernie dużego obszaru tzw. fałszywego alarmu (obszaru, na którym wydane ostrzeżenie się nie sprawdza). To w przypadku zjawisk o charakterze lokalnym lub regionalnym, takich jak burze, jest szczególnie ważne. Docelowo chcielibyśmy utworzyć nowoczesny system powiadamiania o zagrożeniach meteorologicznych, który opierałby się na doświadczeniach takich państw, jak Stany Zjednoczone. Takie rozwiązanie umożliwiłoby dostarczenie komunikatów o groźnych zjawiskach meteorologicznych do jak największej liczby osób przebywających na zagrożonym obszarze, niezależnie od tego, czy osoby te korzystałyby ze specjalnych aplikacji powiadamiających o zagrożeniu, czy też nie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Z życia Stowarzyszenia Skywarn PL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz