Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.06.2019 i na noc 12/13.06.2019

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.06.2019, godz. 08:00 CEST do 13.06.2019, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla zachodniej i północno-zachodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego i bardzo dużego gradu, bardzo silnych porywów wiatru i nawalnych opadów deszczu …

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany na wschód i południowy wschód od obszaru 2. stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia opadów dużego gradu, silnych porywów wiatru i nawalnych opadów deszczu …

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany w północno-wschodniej części kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu i w mniejszym stopniu nawalnych opadów deszczu …

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowej części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu, opadów dużego gradu i silnych porywów wiatru …

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 12.06.2019 i na noc 12/13.06.2019

W ciągu omawianej doby nie nastąpi żadna zasadnicza zmiana sytuacji synoptycznej nad Europą Środkową i Zachodnią. Na nasz kraj będzie oddziaływał niż górny znad rejonu Francji i Wielkiej Brytanii. Na obszarze Polski, Niemiec, Czech i Austrii, w rejonie falującego frontu atmosferycznego oddzielającego zwrotnikową masę powietrza znajdującą się nad naszym krajem od chłodniejszego powietrza polarnego morskiego, będzie zalegać bruzda niskiego ciśnienia, w której mogą tworzyć się niewielkie, mezoskalowe ośrodki niskiego ciśnienia znacząco nasilające głęboką i wilgotną konwekcję. Będą tu występować strefy zbieżności wiatrów, które w warunkach występowania hamowania konwekcji na skutek istnienia EML będą mieć kluczową rolę w rozwoju układów burzowych. Prędkość wiatru na różnych wysokościach pionowego profilu troposfery będzie co prawda nieznaczna, ale wystarczająca do pojawienia się nieznacznie podwyższonych wartości niektórych wskaźników kinematycznych, co przy CAPE o wartościach 2000-3000 J/kg może prowadzić do tworzenia się bardzo silnych, dość dobrze zorganizowanych systemów burzowych.

W takich warunkach bardzo duże znaczenie mają duże formy głębokiej konwekcji z dnia poprzedniego, które generują duże granice wypływu (outflow boundaries) mogące przemierzyć znaczne odległości. Strefy wypływu po kilku-kilkunastu godzinach stają się typowymi strefami zbieżności wiatrów, w których najsilniej rozwijają się nowe układy burzowe. Mocno to utrudnia precyzyjne prognozowanie miejsc inicjacji głębokiej, wilgotnej konwekcji nawet perspektywie kilkunastu godzin, ponieważ modele numeryczne często wyliczają przemieszczanie się tych granic z dużym błędem. W takiej sytuacji precyzyjne prognozowanie miejsc inicjacji konwekcji wymaga ciągłej obserwacji sytuacji meteorologicznej.

OMÓWIENIE:

… zachód i południowy zachód kraju, Pomorze, Kujawy …

W ciągu dnia prognozuje się wartość energii CAPE przekraczającej miejscami nawet 3000 J/kg oraz pionowego ścinania wiatru DLS do 10-18 m/s (największa wartość prognozowana jest na Pomorzu Zachodnim). Nawet w godzinach nocnych modele numeryczne sugerują wartości MUCAPE osiągajace ok. 2000 J/kg. Wartości MLS i LLS w ciągu dnia będą niewielkie, jednak pod wieczór i w nocy z środy na czwartek mogą wzrosnąć do ok. 10-15 m/s. Jednocześnie pojawią się nieco większe wartości SRH 0-3 km AGL, do ok. 150-200 m2/s2. Dodatkowo prognozuje się PW dochodzące do 42-45 mm.

Ze względu na trudność w dokładnym wyznaczeniu miejsc występowania zbieżności należy przyjąć, że burze mogą rozwinąć się w każdym miejscu regionu omawianego w tym paragrafie. Im bardziej na wschód, tym burze będą miały mniejszą tendencję do przybierania zorganizowanych i długotrwałych form, jednak to nie oznacza, że nie będą one groźne. Nasza prognoza zakłada, że najsilniejszy rozwój zjawisk konwekcyjnych nastąpi późnym popołudniem, wieczorem oraz w pierwszej części nocy. Pojawi się kilka superkomórek (w tym superkomórek wysokoopadowych), większe układy wielokomórkowe, a nawet mezoskalowy układ konwekcyjny z wbudowaną linią szkwału. Burze będą słabnąć nie wcześniej niż po północy.

Głównymi zagrożeniami podczas burz (zwłaszcza superkomórkowych) będą opady dużego gradu (możliwe są 2-4 przypadki z gradem o średnicy 5 cm +), bardzo silne porywy wiatru (do ok. 110 km/h, punktowo więcej) oraz nawalne opady deszczu powodujące znaczne podtopienia. W przypadku utworzenia się mezoskalowego układu konwekcyjnego (dotyczy to w szczególności Pomorza i Ziemi Lubuskiej) na znacznym obszarze mogą wystąpić silne porywy wiatru (do ok. 100 km/h) i nadmierne opady deszczu powodujące lokalne podtopienia. Dla obszaru, w którym prognozowane jest największe ryzyko wystąpienia silnych burz, zostaje wydany 2. stopień zagrożenia, natomiast na pozostałym omówionym w tej sekcji obszarze zostaje wydany 1. stopień zagrożenia.

… północny wschód kraju …

Energia CAPE w tej części kraju wyniesie do ok. 2500 J/kg przy braku wyższych wartości wskaźników kinematycznych. Część modeli, pomimo dużych niedosytów wilgoci w środkowej troposferze, wskazuje na możliwość utworzenia się w godzinach popołudniowych rozproszonych komórek burzowych. Burze mogą przynosić miejscami silne opady deszczu i gradu o średnicy do ok. 3 cm wraz z bardzo silnymi porywami wiatru, będą jednak punktowe i krótkotrwałe. Mimo niewielkich szans na rozwój burz, w prognozie uwzględniono dla tej części kraju 1. stopień zagrożenia. Pod wieczór lub w pierwszej części nocy burze powinni zaniknąć.

… południe Polski (zwłaszcza obszary górskie i podgórskie woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego) …

Podobnie, jak na północnym wschodzie kraju, również i tu w ciągu dnia mogą rozwinąć się izolowane lub rozproszone komórki burzowe. Prognozuje się wystąpienie energii CAPE rzędu 2000-2500 J/kg przy braku większych wartości wskaźników kinematycznych. Rozwój komórek burzowych będzie ułatwiony przez orografię terenu. Mogą one przynieść obfite opady deszczu i gradu do ok. 2-3 cm w średnicy oraz silne porywy wiatru. Ze względu na bardzo wolne przemieszczanie się komórek burzowych i możliwość powstania niezbyt dużego układu wielokomórkowego, nie można wykluczyć lokalnej powodzi błyskawicznej.

… pozostała część Polski …

Na pozostałym obszarze kraju wartości CAPE w środę w ciągu dnia również będą duże (1500-2500 J/kg). W związku z powyższym gdzieniegdzie popołudniem i wieczorem mogą utworzyć się krótkotrwałe, silnie izolowane komórki konwekcyjne dające chwilowe opady deszczu, a być może burze, podczas których opady i wiatr będą silne. W nocy z środy na czwartek i w czwartek nad ranem w pasie od Mazur po zachodnią część Beskidów nie wyklucza się dotarcia pierwszych burz związanych z przedfrontową strefą zbieżności wiatrów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz