Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 19.06.2020 i noc 19/20.06.2020

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 19.06.2020, godz. 08:00 CEST do 20.06.2020, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pasa od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy, Ziemię Łódzką po Górny Śląsk i Małopolskę ze względu na ryzyko wystąpienia intensywnych, konwekcyjnych opadów deszczu i gradu oraz w mniejszym stopniu z powodu wystąpienia trąb powietrznych i silnego wiatru.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla wschodniej oraz częściowo zachodniej Polski ze względu na ryzyko wystąpienia intensywnych opadów deszczu oraz w mniejszym stopniu ze względu na silny wiatr i opady gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Prognoza konwekcyjna na dzień 19.06.2020 i noc 19/20.06.2020

W piątek nad Polską zalegać będzie pofalowany front atmosferyczny, którego przebieg będzie zbliżony do południkowego. Będzie on położony od Pomorza Gdańskiego przez centrum po Małopolskę i Podkarpacie. Na froncie dojdzie do powstania ośrodka niżowego w rejonie centralnej części kraju. Na wschód od frontu znajdować się będzie dolnotroposferyczna linia zbieżności wiatru. Nadal pozostaniemy w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego-morskiego.

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia …

W centralnym pasie od Pomorza Gdańskiego po Tatry prognozuje się wystąpienie linii zbieżności wiatru, która oprócz pofalowanego frontu będzie sprzyjać powstawaniu burz. Burze będą przyjmować postać niezorganizowanych komórek, które mogą łączyć się w niewielkie multikomórki. Nie można wykluczyć również superkomórek burzowych, zwłaszcza w północnej części Polski. Ze względu na słabą kinematykę burze będą przemieszczać się bardzo powoli generując przy tym intensywne opady deszczu do około 30-40 mm, lokalnie nawet więcej (około 40-50 mm). Dodatkowo burzom może towarzyszyć opad gradu do 2-4 cm oraz silny wiatr, w porywach do 80-90 km/h. Nie można wykluczyć trąby powietrznej ze względu na podwyższoną chwiejność atmosfery oraz obniżony poziom kondesacji, jednak prawdopodobieństwo jest niewielkie. Burze mogą tworzyć się już w godzinach okołopołudniowych, jednak ich szczyt przypadać będzie na godziny popołudniowe i wieczorne. Komórki będą przemieszczać się wzdłuż linii zbieżności na północ oraz północ, północny-zachód (NNW). Największe prawdopodobieństwo groźnych zjawisk będzie w północnej połowie pasa zagrożenia.

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia … Na wschodzie i północnym-wschodzie prognozowana jest najwyższa chwiejność atmosfery. Burze mogą tutaj pojawić się nieco później niż w obszarze objętym 2 stopniem zagrożenia. Również będą miały charakter rozproszonej konwekcji z dominacją pojedynczych komórek łączących się w systemy wielokomórkowe, ale i mogą pojawić się superkomórki ze względu na duże wartości niestabilności atmosfery. Burzom towarzyszyć będą przede wszystkim intensywne opady deszczu do około 25-35 mm, opady gradu do 2-4 cm oraz silny wiatr w porywach do 80 km/h. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu oraz Mazurach. Burze będą przemieszczać się na północny-zachód. Ich aktywność będzie zapewne dłuższa niż w centrum kraju i ostatnie z nich mogą być aktywne nawet do godzin późno nocnych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.