Prognoza konwekcyjna na dzień 24.06.2021 i noc 24/25.06.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od  24.06.2021, godz. 08:00 CEST do 25.06.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2. ZAGROŻENIA zostaje wydany ze względu na ryzyko opadów dużego gradu, ulewnych opadów deszczu, niszczących porywów wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko uformowania się trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany w sąsiedztwie strefy stopnia 2. zagrożenia ze względu na ryzyko ulewnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru, a w mniejszym stopniu ze względu na opady gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Od kilku dni na obszarze Polski mamy do czynienia z quasi stacjonarnym frontem atmosferycznym. W czwartek zafalowanie na froncie i powstanie lokalnego niżu barycznego doprowadzi do rozpoczęcia wypierania gorącej, zwrotnikowej masy powietrza ze znacznej części kraju. W piątek będzie gorąco tylko przy wschodnich krańcach Polski. Zwrotnikowa masa powietrza opuści nasz kraj, jej wyparcie z Polski będzie się wiązać z rozwojem silnych, a miejscami nawet ekstremalnych burz.

Prognoza konwekcyjna na dzień 24.06.2021 i noc 24/25.06.2021

OMÓWIENIE:

… Północno-wschodnia część Polski …
Na tym obszarze wysokiej chwiejności termodynamicznej towarzyszyć będą słabe i umiarkowane uskoki prędkościowe i kierunkowe wiatru. Napływ mocno rozgrzanej, zwrotnikowej masy powietrza, silna insolacja i podwyższony pionowy gradient temperatury doprowadzić może do dużej niestabilności w atmosferze.  Parametr MUCAPE osiągać może 1000-2500 j/kg. Uskoki kierunkowe i prędkościowe wiatru będą słabe i umiarkowane, parametr SHEAR 0-6 może przekroczyć 15 m/s. Względna skrętność burzowa z warstwy 0-3 km (SRH 0-3 km) w strefie frontalnej lokalnie ma osiągać ponad 200 m2/s2, co może okazać się korzystne dla dobrej organizacji burz. Możliwe jest powstanie superkomórek burzowych i układów liniowych. Mogą one przynosić silne, nawalne opady deszczu (powyżej 40-50 mm) oraz opady dużego gradu (do ok. 5 cm średnicy). Burze rozwijać się mają w centrum kraju w godzinach porannych, a następnie przemieścić się w kierunku północno wschodnim- na północny wschód Polski. Już wtedy nie wyklucza się uformowania dużego układu burzowego w formie mezoskalowego systemu konwekcyjnego (MCS).

… Południowa część kraju …
W ciągu dnia na tym obszarze energia CAPE osiągnie największe wartości. Oczekuje się w tym miejscu największego wzrostu temperatury powietrza. Przy współudziale wspomagania konwekcyjnego i wysokiej zawartości wilgoci w dolnej troposferze w godzinach popołudniowych możliwy jest rozwój groźnych superkomórek burzowych przynoszących opady bardzo dużego gradu (5-7 cm średnicy). Należy wspomnieć, że prognozowany podwyższony gradient pionowy temperatury (powyżej 7 st.C/km) może sprzyjać tworzeniu się dużych gradzin. Niewykluczone jest formowanie się tornad o znacznej sile (nawet o sile F2). Jednakże popołudniowe burze mogą być izolowane, a ze względu na duże wartości CIN i suchsze powietrze w środkowej troposferze ciężko przewidzieć dokładny bieg wydarzeń.

W godzinach wieczornych nad obszarem Czech może dojść do rozwoju rozległego układu burzowego w formie mezoskalowego układu konwekcyjnego (MCS). Układ MCS przekształcić się może nawet w derecho i wejść nad obszar naszego kraju.  Przy takim scenariuszu porywy wiatru znacznie przekraczać mogą prędkość 100-120 km/h. Zagrożeniem są także ulewne, wielkoskalowe opady deszczu i opady dużego gradu. Nad południe Polski prognozowany układ burzowy dotrze najwcześniej, a następnie późno w nocy przemieści się nad centrum, wschód i południowy wschód kraju.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prognozy na obszar Opolszczyzny, Śląska, Zachodniej Małopolski, woj. świętokrzyskiego i południa Ziemi Łódzkiej. Układ burzowy może dojść tam wczesną nocą w szczytowym momencie swojej aktywności.

… Obszar objęty 1. stopniem zagrożenia …

Burze na tym obszarze prawdopodobnie będą słabsze, lecz nadal przynosić mogą gwałtowniejsze zjawiska takie jak silne, wielkoskalowe opady deszczu (do 30-40 mm) i silniejsze porywy wiatru (do 90 km/h).

Ze względu na duże rozbieżności w wyliczeniach modeli numerycznych prognoza siły i aktywności burz dla Polski może zostać zaktualizowana.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz