Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 14.07.2021 i noc 14/15.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.07.2021, godz. 08:00 CEST do 15.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od  Dolnego Śląska – zachodniej Małopolski po Pomorze i Mazury z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, opadów dużego gradu, porywistego wiatru, trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-zachodniej Polski oraz nieznacznie na wschód od 2 stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko wystąpienia opadów gradu i silnego wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Europa Środkowa znajduje się w zasięgu bardzo gorącej i wilgotnej masy powietrza zwrotnikowego. Nad rejonem Alp stacjonować będzie odcięty niż górny, zaś po jego północno-wschodniej stronie będzie zalegał system frontów atmosferycznych oraz wydłużony obszar obniżonego ciśnienia w dolnej troposferze. Obszar ten obejmie miedzy innymi Niemcy, Polskę i Czechy. Ponadto na wschód od ww. wyżu w środkowej i górnej troposferze pojawi się silniejszy południowy wiatr. Strefa jego występowania w ciągu dnia sięgnie także obszaru Polski. Ponadto w rejonie strefy frontowej, w szczególności przed nią, rozwiną się obszary silnej zbieżności wiatru. Tego typu układ jest sytuacją szczególnie sprzyjającą powstawaniu silnych i zorganizowanych systemów burzowych niosących ze sobą niemal całe spektrum niebezpiecznych zjawisk towarzyszących.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 03.07.2021 i noc 03/04.07.2021

OMÓWIENIE:

Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia

Na tym obszarze energia CAPE osiągnie wartości z przedziału 2000-5000 J/kg. Od południowego zachodu strefa energii CAPE będzie pokrywać się ze znacznymi wartościami wskaźników kinematycznych (DLS do 15-22 m/s, MLS do ok. 15-20 m/s, LLS do 10-15 m/s, SRH 0-3 km do 200-400 m2/s2, SRH 0-1 km do 150-250 m2/s2). Rozwój komórek burzowych początkowo będzie hamowany przez CIN o wartości do ok. -100/-50 J/kg, jednak późnym popołudniem i wieczorem dzięki obecności stref zbieżności wiatru prognozuje się gwałtowny rozwój niebezpiecznych burz. Początkowo mogą mieć one formę rozproszonych komórek, szybko organizujących się w silne superkomórki burzowe. Następnie może utworzyć się bardzo duży mezoskalowy system konwekcyjny (MCS), a nawet mezoskalowy kompleks konwekcyjny (MCC) obejmujący swym zasięgiem znaczną część kraju. Największa aktywność układu MCS będzie miała miejsce w pierwszej połowie nocy.

Superkomórki w związku z panującymi warunkami mogą w kilku przypadkach przynieść opady ogromnego gradu (powyżej 10 cm), a w licznych przypadkach spadnie grad o średnicy powyżej 5 cm. Będzie to największe zagrożenie podczas pierwszej fazy rozwoju burz nad Polską w środowe popołudnie. Dodatkowo, przynajmniej niektórym superkomórkom będą towarzyszyć niszczące porywy wiatru do ok. 100-120 km/h lub więcej oraz nawalne opady deszczu (do 50-80 mm w czasie trwania zjawiska) mogące spowodować powódź błyskawiczną, zwłaszcza w górach. Ponadto warunki nie wykluczają rozwoju kilku silnych i bardzo silnych trąb powietrznych (F3-F4), zwłaszcza w miejscach, w których w warstwie granicznej będą zgromadzone największe zasoby wilgoci oraz będzie występowało mniejsze hamowanie konwekcji. Gdy burze utworzą MCS, może dojść do rozwoju bow echo z niszczącymi porywami wiatru osiągającymi prędkość 120-150 km/h. Warunki nie wykluczają rozwinięcia się burzy o charakterze derecho, która mogłaby przejść w pasie od woj. śląskiego i małopolskiego przez centrum Polski po Pomorze Środkowe i Wschodnie,  Warmię i Mazury. Nawet w późnych godzinach nocnych prognozowany jest rozwój kolejnych silnych burz, zwłaszcza w pasie od woj. małopolskiego przez woj. mazowieckie po woj. pomorskie. Na południu kraju długotrwałe i bardzo silne opady konwekcyjne związane z układem training storms mogą doprowadzić nawet do większej powodzi.

Na chwilę obecną trudno jest jednak ocenić, gdzie dokładnie rozpocznie się inicjacja konwekcji i jak będzie ona gwałtowna. Jednak wyżej omówione warunki należy traktować jako skrajne, występujące w takiej kombinacji na obszarze Polski nie częściej niż raz na rok.

Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia

… Polska północno-zachodnia …

Pomimo dużych wartości wskaźników kinematycznych (DLS do 20-25 m/s, MLS do 15 m/s, SRH 0-3 km do 150 m2/s2) nie spodziewamy się na tym obszarze burz o tak gwałtownym przebiegu jak w obszarze objętym 2 stopniem zagrożenia. Wartości CAPE nie powinny tu przekroczyć 1500 J/kg. Niemniej możliwych jest kilka silnych superkomórek z dużym i bardzo dużym gradem (do ok. 3-5 cm średnicy) i lokalnie z porywistym wiatrem, do ok. 90 km/h. Miejscami burze mogą towarzyszyć bardzo duże opady powodujące lokalne podtopienia. Zjawiska konwekcyjne w tej części kraju mogą rozwinąć się już wczesnym popołudniem, jednak w pierwszej części nocy powinny zaniknąć.

… Wąski obszar na wschód od obszaru objętych 2 stopniem zagrożenia … Burze występujące w centrum Polski w nocy mogą przesunąć się bardziej na wschód. Pomimo dużej energii CAPE, warunki do rozwoju burz w tej części kraju będą dość słabe z powodu braku mechanizmów wspomagających rozwój głębokiej i wilgotnej konwekcji oraz z powodu dużych deficytów wilgoci w dolnej i środkowej troposferze. Jednak w nocy wraz z przemieszczaniem się na północny-wschód systemu frontów atmosferycznych oraz mezoskalowego układu konwekcyjnego i w tej części kraju może dotrzeć kilka ośrodków burzowych oraz silna granica odpływu z układów MCS. Głównym zagrożeniem występującym na tym obszarze będzie silny i porywisty wiatr, w porywach osiągający prędkość 90-100 km/h.

Wraz z rozwojem sytuacji nie wykluczona jest aktualizacji prognozy do 3 stopnia zagrożenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.