AKTUALIZACJA – Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 14.07.2021 i noc 14/15.07.2021

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 14.07.2021, godz. 11:00 CEST do 15.07.2021, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 3 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla centrum Polski z powodu ryzyka bardzo silnego wiatru, bardzo dużych opadów gradu, intensywnych opadów deszczu i trąb powietrznych (F2+).

STOPIEŃ 2 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru od  Dolnego Śląska – zachodniej Małopolski po Pomorze i Mazury z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu, opadów dużego gradu, porywistego wiatru, trąby powietrznej.

STOPIEŃ 1 ZAGROŻENIA zostaje wydany dla północno-zachodniej Polski oraz nieznacznie na wschód od 2 stopnia zagrożenia głównie z powodu ryzyka wystąpienia intensywnych opadów deszczu w mniejszym stopniu ze względu na ryzyko wystąpienia opadów gradu i silnego wiatru.

Aktualizacja dotyczy wydania 3 stopnia zagrożenia przed bardzo groźnymi burzami oraz niewielkiej korekty granic stopnia 1 i 2.

Sytuacja synoptyczna wraz z omówienie obszarów objętych stopniem 1 i 2 zagrożenia taka sama jak w poprzedniej prognozie.

AKTUALIZACJA – Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 14.07.2021 i noc 14/15.07.2021

Obszar objęty 3 stopniem zagrożenia

Od Opolszczyzny i Górnego Śląska po Kujawy prognozowane są bardzo wysokie wartości parametrów termodynamicznych i kinematycznych (CAPE powyżej 2000-3500 J/kg, DLS ok. 20-25 m/s, SRH powyżej 300-400 m2/s2). W związku z tym zostaje wydana aktualizacja do najwyższego stopnia 3. Mogą tworzyć się tutaj superkomórki burzowe z bardzo dużym gradem powyżej 10 cm, silnym wiatrem do 110-120 km/h, intensywnymi opadami deszczu do 60-80 mm. Dodatkowo istnieje ryzyko powstania tornada o sile F2 lub więcej. W godzinach wieczornych i nocnych nie można wykluczyć utworzenia się burzy wielokomórkowej w formie liniowej z wbudowanymi superkomórkami. Z kolei korzystna kinematyka może dać początek długo żyjącemu układowi w formie bow echo lub nawet derecho.

Sondowania z Czech i częściowo z Polski pokazują niewielką ilość energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie jednak należy pamiętać, że były wykonywane podczas opadów. Z drugiej strony wartości ścinania wiatru w dolnych 6 km są wyższe niż prognozowane. Mimo to zdecydowaliśmy się na wydanie 3 stopnia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.