Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.05.2022 i noc 12/13.05.2022

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 12.05.2022, godz. 08:00 CEST do 13.05.2022, godz. 08:00 CEST

2. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla obszaru Polski Południowo-Wschodniej i częściowo wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych i niszczących porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka wystąpienia trąb powietrznych i opadów gradu.

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla pozostałej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia bardzo silnych porywów wiatru oraz z powodu mniejszego ryzyka opadów gradu.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

W środę na północy Polski umiejscowiony był quasi-stacjonarny, pofalowany front atmosferyczny. Burze, które wystąpiły przemieszczały się  równolegle wzdłuż frontu. W czwartek przy udziale silnie meandrującego prądu strumieniowego nad Europą Środkową powstawać zacznie zatoka niskiego ciśnienia. Front chłodny przemieszczając się w kierunku południowo-wschodnim zacznie wypierać ciepłą i wilgotną polarno-morską masę powietrza z naszego kraju.

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 12.05.2022 i noc 12/13.05.2022

OMÓWIENIE:

… Obszar objęty 2 stopniem zagrożenia…

Przed strefą chłodnego frontu atmosferycznego silnie oddziaływać ma insolacja. Wartości SBCAPE osiągać mogą 1500-2000 j/kg. Przy takiej chwiejności atmosferycznej uskok wiatru z warstwy 0-6 km (SHEAR 0-6 km) osiągać może około 20-25 m/s. Parametr MLS wynosić może ok.20 m/s. Przewiduje się, że parametr LLS osiągnie 10-12 m/s. Silne wymuszenie wznoszenia przy chłodnym froncie atmosferycznym prowadzić będzie do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Wysokie wartości uskoków kierunkowych oraz prędkościowych wiatru przyczynią się do szybkiego łączenia pojedynczych komórek burzowych w większe, dobrze zorganizowane układy burzowe. Prawdopodobna jest rozległa burza wielokomórkowa w formie MCS. Zjawiska konwekcyjne w wyznaczonym regionie przechodzić będą w godzinach popołudniowych. Możliwe są bardzo silne porywy wiatru dochodzące do 100 km/h, a punktowo nawet większe. Ze względu na stromy gradient pionowy temperatury powietrza i znacznie podwyższone wartości parametru SRH nie można wykluczyć rozwoju superkomórek burzowych z opadami większego gradu (do 2-3 cm średnicy). Istnieje ryzyko powstania trąby powietrznej (szczególnie Lubelszczyzna i Podkarpacie). Możliwe są silne, nawalne opady prowadzące do podtopień i zalań (do 30-40 mm).

… Obszar objęty 1 stopniem zagrożenia…

W wyznaczonym regionie chwiejność atmosferyczna będzie mniejsza niż w obszarze objętym 2 stopniem zagrożenia. Burze rozwijać się mają w tym miejscu wcześniej. Parametry kinematyczne będą jednak podobne. Silne wymuszenie wznoszenia przy chłodnym froncie atmosferycznym prowadzić będzie do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Największym zagrożeniem w przypadku przechodzenia liniowego układu konwekcyjnego są silne porywy wiatru dochodzące do ok.100 km/h Nie można wykluczyć superkomórek burzowych. Możliwy jest opad umiarkowanego gradu (2-3 cm średnicy). Pojawią się, również silne opady deszczu (do 20-30 mm)

… Pozostały obszar…

Zjawiska konwekcyjne  będą miały znacznie słabszą intensywność. Rozwijać się mają w godzinach porannych i przedpołudniowych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.