Prognoza konwekcyjna na dzień 20.08.2023 i noc 20/21.08.2023

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 20.08.2023 godz. 06:00 UTC do 21.08.2023, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA (50%) zostaje wydany dla obszaru od Polski północnej po południowo zachodnią z powodu zagrożenia silnymi opadami deszczu oraz silnymi porywami wiatru oraz lokalnie gradu

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA (50% oraz 15%) zostaje wydany dla Polski południowo wschodniej z powodu zagrożenia intensywnymi opadami deszczu prowadzącymi do zalań

Prognoza na dzień 20.08.2023 i noc 20/21.08.2023

PODSUMOWANIE:

Niedziela będzie kontynuować ciąg dni z zaleganiem niestabilnej i gorącej masy powietrza. Od zachodu kraju przemieszczać się będzie natomiast front chłodny. Burze będą się rozwijać w dwóch strefach:

  • od Dolnego Śląska po Pomorze rozwijać się będą burze z intensywnym deszczem, gradem do 2 cm oraz silnymi porywami wiatru do 70-90 km/h; strefa będzie się przemieszczać na wschód, zanikając dopiero w nocy; nie można wykluczyć rozwoju burzy superkomórkowej – w takim przypadku ryzyko opadów gradu do 2-3,5 cm będzie wyraźnie wyższe.
  • nad wschodnią połową kraju (głównie od Małopolski i Podkarpacia po Podlasie) burzom towarzyszyć będą przede wszystkim silne opady deszczu, które będą prowadzić do podtopień i zalań; lokalnie drobny grad i silne porywy wiatru powodujące szkody; burze będą przemieszczać się powoli na południowy wschód lub będą stacjonarne;

Większość burz zanikać będzie w pierwszej części nocy, jednak izolowane komórki mogą pozostać aktywne do godzin porannych.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

… Polska zachodnia do centralnej …

W niedzielę od zachodu Polski wkroczy front chłodny, który będzie wypierać niestabilną masę powietrza na wschód. Ze strefą frontu i zatoki niżowej wiązać się będzie nasilenie przepływu i uskoków wiatru, dzięki czemu burze będą się wyraźniej przemieszczać na wschód i mogą przyjmować bardziej zorganizowaną postać. Nie można również wykluczyć wystąpienia kilku burz superkomórkowych, przemieszczających się w kierunku południowo wschodnim.

Burze będą stwarzać zagrożenie głównie silnymi porywami wiatru, do ok. 80-90 km/h (sprzyjać będą temu dość suche niższe warstwy atmosfery) oraz silne opady deszczu, do ok. 20-25 mm (ryzyko większych sum będzie ograniczone przez przemieszczanie się burz, jednak w przypadku superkomórki może być to ponad 30mm). Możliwe są opady gradu do ok.1,5cm średnicy, a w burzy superkomórkowej do ok. 2,5-3,5 cm.

Zjawiska będą się przemieszczać na wschód lub południowy wschód. Główna aktywność obejmie godziny popołudniowe i wieczorne, jednak niektóre pozostaną aktywne również w nocy, przemieszczając się nad obszar od Warmii i Mazur po Śląsk (szczegóły niżej).

… Polska południowo wschodnia …

Nad tą częścią kraju nadal będzie zalegać wilgotna i niestabilna masa powietrza, w której występować będą burze wewnątrzmasowe. Na ogół będą to pojedyncze burze pulsacyjne lub burze wielokomórkowe, które będą się przemieszczać powoli w kierunku południowo wschodnim bądź będą stacjonarne. Możliwe również formacje burzowe z propagacją wsteczną (backbuilding).

Burze na tym obszarze będą stwarzać zagrożenie silnymi opadami deszczu. Sumy opadów mogą sięgać 30-40 mm, a w przypadku przejścia kilku burz mogą punktowo przekroczyć 50mm. Lokalnie mogą wystąpić opady drobnego gradu (na ogół poniżej 1-2cm) oraz silne porywy wiatru do ok. 80km/h. Zjawiska będą aktywne do godzin wieczorno-nocnych.

… Pas od Mazur przez Mazowsze po Śląsk …

Na tym obszarze w ciągu dnia warunki nie będą korzystne dla rozwoju licznych burz, a ryzyko rozwoju izolowanych i krótkotrwałych zjawisk jest mocno ograniczone. Jeśli jednak się rozwiną, głównym zagrożeniem będą intensywne opady deszczu. W godzinach wieczorno-nocnych prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie nieco wyższe – mogą się tu tworzyć pojedyncze komórki lub na ten teren dotrą słabnące i zanikające burze znad Polski zachodniej i środkowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.