Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 10.06.2024 i noc 10/11.06.2024

PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI
Ważna od 10.06.2024 godz. 06:00 UTC do 11.06.2024, godz. 06:00 UTC

1. STOPIEŃ ZAGROŻENIA zostaje wydany dla południowo-wschodniej części Polski głównie z powodu ryzyka wystąpienia nawalnych opadów deszczu i mniejszym stopniu silnych porywów wiatru, opadów dużego gradu oraz słabej trąby powietrznej.

PODSUMOWANIE:

Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 10.06.2024 i noc 10/11.06.2024

Poniedziałek rozpocznie kolejny epizod burzowy zwłaszcza na obszarze południowo-wschodniej Polski. Spore wartości uwodnienia troposfery i ciągły charakter opadów mogą po raz kolejny doprowadzić do zalań i podtopień. Powstałe w ciągu dnia komórki burzowe będą miały charakter komórek izolowanych (możliwe wystąpienie superkomórek) oraz układów wielokomórkowych. W przypadku wystąpienia form liniowych istnieje podwyższone ryzyko silniejszych porywów wiatru, natomiast w przypadku superkomórek, opadów gradu do średnicy 2-3 cm. Nie wyklucza się również pojawienia kilku słabych trąb powietrznych.

W czasie trwania burz należy mieć na uwadze zjawiska współtowarzyszące:

  • punktowo silniejsze opady deszczu do ok. 30 mm a lokalnie nawet 90 mm w wyniku kumulacji,
  • opady gradu do ok. średnicy 2-3 cm,
  • porywy wiatru o prędkości do 80 km/h,
  • 2-3 trąby powietrzne związane z mezocyklonami.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE:

Rozpoczynający się nowy tydzień przyniesie kontynuację zjawisk konwekcyjnych. Obecny od kilku ostatnich dni ośrodek niskiego ciśnienia ulokowany w północnej części kontynentu, w dalszym ciągu pozostanie obecny w rejonie centralnej Szwecji. Dodatkowo, w kolejnych godzinach nastąpi wykształcenie się płytkiego niżu nad obszarem naszego kraju. „Współpraca” ośrodków niżowych spowoduje napływ powietrza z południa przy jednoczesnym napływie porcji powietrza z północnego-zachodu. Chwiejny charakter powietrza polarno-morskiego oraz jednoczesne oddziaływanie pionowego przepływu powietrza w dolnej warstwie troposfery sprawi dogodne warunki do pojawienia się burz. Prognozowane burze wystąpią w południowo-wschodniej części kraju również za sprawą lokalnych linii zbieżności wiatru. Wartości ścinania w warstwie 0-3 oraz 0-6 km AGL osiągną najpewniej wartości ok. 10 i 15 m/s. Dodatkowym czynnikiem wspierającym konwekcję będzie nagromadzenie energii w ilości ok. 800-1500 J/kg w południowo-wschodnich krańcach Polski. Na uwagę zasługuje również fakt podwyższonej zawartości pary wodnej w powietrzu (PW ok. 37 mm), co skutkować może kolejnymi zalaniami czy podtopieniami. Rozwój komórek burzowych może zostać zapoczątkowany w godzinach około południowych przy jednoczesnym przemieszczaniu się w kierunku północno-wschodnim. Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia warstwy hamującej konwekcję, również w postaci obecnego zachmurzenia podczas godzin porannych burze mogą mieć mniej lub bardziej nasilony charakter.

Aktualnie wydanych ostrzeżeń należy śledzić za pośrednictwem serwisu SkyPredict.

Ten wpis został opublikowany w kategorii News, Prognozy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.